Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Twoje potrzeby, Twoja chmura: Platforma w chmurze

The Fortress Cloud

Bezpieczna chmura

Chris Chelliah, Wiceprezes Oracle i Główny projektant,
szef Działu technologii i rozwiązań chmurowych regionu Oracle Azji i Pacyfiku @chrischelliah


Czy brak bezpieczeństwa nadal jest zmartwieniem firm chcących zastosować rozwiązania chmurowe? Nie powinien być

Intel

W moim poprzednim artykule na temat wdrażania rozwiązań chmurowych wspomniałem o kilku kluczowych mitach, które spowalniają wdrażanie rozwiązań chmurowych przez niektóre firmy w tym regionie. Ten artykuł chciałbym poświęcić mitowi, który okazał się najtrudniejszy do obalenia: brakowi bezpieczeństwa.

Cechą ludzkiej natury jest obawa związana z jakąkolwiek utratą kontroli: wystarczy zapytać o to rodzica, który po raz pierwszy zostawił swoje dziecko w żłobku. To samo można powiedzieć o firmach, które umieszczają istotne informacje w chmurze. Pomimo faktu, że technologia chmurowa zapewnia obecnie bardzo duże bezpieczeństwo, część CIO i działów IT nie pozbyła się w pełni swoich obaw.

Chris Chelliah

Chris Chelliah, Group Vice President and Chief Architect, Core Technology and Cloud

Dlaczego więc firmy tak bardzo martwią się o bezpieczeństwo? Nasi klienci powiedzieli nam, że jest to spowodowane konsekwencjami złamania zabezpieczeń. Jeśli dane firmy zostaną naruszone, firma jest za to odpowiedzialna niezależnie od tego, gdzie nastąpiło naruszenie: to firma musi uregulować wszelkie grzywny lub rekompensaty dla klientów oraz to ich marka ucierpi. Rzeczywiście dane branżowe wskazują na to, że całkowity koszt naruszeń ochrony danych wzrósł do 3,79 milionów USD – jest to wzrost o 23% w ciągu dwóch ostatnich lat. Wielu firmom łatwiejsze wydaje się przechowywanie danych we własnych bazach danych, w których mogą w pełni kontrolować stosowane zabezpieczenia.

 Nowoczesne platformy w chmurze klasy korporacyjnej są całkowicie bezpieczne, dzięki czemu firmy mogą w pełni korzystać z wygody i oszczędności zapewnianych przez rozwiązania chmurowe. 

Dobrą wiadomością dla tych firm jest fakt, że mogą zapomnieć o wielu z tych obaw dotyczących bezpieczeństwa chmury. Nowoczesne platformy w chmurze klasy korporacyjnej są całkowicie bezpieczne, dzięki czemu firmy mogą w pełni korzystać z wygody i oszczędności zapewnianych przez rozwiązania chmurowe.

Firmy muszą jednak sprawdzić, czy ich dostawca usług chmurowych zapewnia wymagany poziom zabezpieczeń. Najwyższym standardem są rozwiązania klasy korporacyjnej, które wykorzystują najnowsze zabezpieczenia sprzętowe i są w stanie powstrzymać ataki, które w przeszłości doprowadzały do naruszenia danych (np. błąd Heartbleed). Platformy w chmurze pozwalają organizacjom na połączenie istniejących i nowych aplikacji z użyciem wspólnej architektury zabezpieczonej przez systemy zarządzania tożsamością i dostępem oraz system szyfrowania danych – idealne rozwiązanie dla firm, które chcą pozostać konkurencyjne na szybko zmieniającym się rynku.

 Zauważamy rozwój nowej generacji rozwiązań chmurowych, które łączą skuteczność publicznej chmury i kontrolę nad firmowymi bazami danych. 

W kwestii szyfrowania należy jednak zwrócić uwagę na jedną sprawę. Wielu dostawców narzędzi chmurowych przechowuje klucze szyfrowania danych swoich klientów, co oznacza, że w przypadku teoretycznego złamania zewnętrznych zabezpieczeń możliwy będzie dostęp do danych klientów. Najlepsze usługi dają klientowi pełną kontrolę nad zarządzaniem kluczami szyfrowania, dzięki czemu strony trzecie nie mają możliwości odczytania danych. Moje zalecenie jest więc takie: przed wybraniem jakiejkolwiek usługi firmy powinny dokładnie zapoznać się z polityką dostawcy dotyczącą kluczy szyfrowania.

 Platformy w chmurze pozwalają organizacjom na połączenie istniejących i nowych aplikacji z użyciem wspólnej architektury zabezpieczonej przez systemy zarządzania tożsamością i dostępem oraz system szyfrowania danych. 

W branżach, w których regularnie przesyła się szczególnie wrażliwe informacje lub w których należy przestrzegać rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony danych (np. sektor finansowy) wymagany może być nawet wyższy stopień kontroli. Dlatego zauważamy rozwój nowej generacji rozwiązań chmurowych, które łączą skuteczność publicznej chmury i kontrolę nad firmowymi bazami danych. Dzięki tym nowym rozwiązaniom firmy będą korzystać z własnej fizycznej maszyny znajdującej się na terenie firmy, która zapewniać będzie pełen zakres usług i oprogramowania chmury. Co ważne, tego typu „zamknięte chmury” oraz publiczne usługi chmurowe, jeśli dostarczane są przez tego samego dostawcę, mogą być zbudowane na dokładnie tych samych platformach, dzięki czemu firmy mogą przenosić obciążenia pomiędzy tymi rozwiązaniami bez potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Bezpieczeństwo nie powinno być już postrzegane jako przeszkoda do zastosowania rozwiązań chmurowych. Co więcej, stopień zabezpieczenia chmury jest tak wysoki, że powinien być kolejnym czynnikiem przemawiającym za przyjęciem takiego rozwiązania. W ostatnim artykule tej serii przyjrzę się ostatniej obawie dotyczącej stosowania rozwiązań chmurowych, którą opisali nasi klienci: integralności danych i potrzebie posiadania jednego źródła danych.


Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi spółki Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej