Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura: Platforma chmurowa

No Stone Unturned

Poruszyć niebo i ziemię – sekret wyboru właściwego rozwiązania IaaS

Pascal Giraud, starszy dyrektor ds. IaaS i platform w chmurze w Oracle EMEA @PGiraud13


Infrastruktura jako usługa może pomóc przedsiębiorstwom zmodernizować infrastrukturę IT, więc właściwy wybór IaaS ma kluczowe znaczenie

Dla przedsiębiorstwa rozważającego przejście na rozwiązanie IaaS proces wyboru właściwego dostawcy może być wyzwaniem, częściowo z powodu różnych konfiguracji opcji oferowanych przez różnych dostawców. Niezwykle ważne jest, aby podczas poszukiwań nie pominąć żadnego szczegółu.

Perspektywa odgadnięcia przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa i znalezienie dostawcy spełniającego te potrzeby jest bardzo kusząca, ale o wiele bardziej efektywnym podejściem jest wybranie dostawcy zapewniającego najbardziej elastyczne, skalowalne i inteligentne rozwiązania.  Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie miało wsparcie bez względu na kierunek rozwoju.

Pascal Giraud

Pascal Giraud, starszy dyrektor ds. IaaS i platform w chmurze w Oracle EMEA

Wiemy, że istniejąca infrastruktura i platformy IT mogą wielu doprowadzić do bólu głowy. Badanie Oracle  wykazało, że istnieje wiele wyzwań, takich jak bezpieczeństwo aplikacji o kluczowym znaczeniu w chmurze publicznej (41%), zarządzanie bezpieczeństwem danych przesyłanych między działającymi równolegle platformami, aplikacjami i rozwiązaniami (40%) oraz integracja istniejących systemów (38%).

Poniższa lista kontrolna, uwzględniająca wszystkie powyższe kwestie, z pewnością pozwoli przedsiębiorstwom zadawać właściwe pytania podczas migracji do IaaS.

Elastyczność

 Dla przedsiębiorstwa rozważającego przejście na rozwiązanie IaaS proces wyboru właściwego dostawcy może być wyzwaniem, częściowo z powodu różnych konfiguracji opcji oferowanych przez różnych dostawców. 

 • Czy możliwe jest rozdzielanie procesów pomiędzy systemy firmowe a chmurę? Ma to istotne znaczenie, jeśli przedsiębiorstwo chce nadal korzystać z istniejących aplikacji i obniżyć koszty inwestycji. Oracle umożliwia przenoszenie procesów pomiędzy istniejącymi systemami firmowymi a rozwiązaniami chmurowymi.
 • Czy możliwe jest przeniesienie procesów, baz danych i aplikacji do chmury bez konieczności wprowadzania żadnych zmian (model „lift and shift”)? Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć prędkość i skuteczność migracji oraz uniknąć zbędnych wydatków. Ravello Cloud Service od Oracle to pierwsza w branży usługa umożliwiająca uruchamianie procesów VMware i maszyn wirtualnych KVM w chmurze publicznej bez żadnych zmian.
 • Jak elastyczna jest obsługa procesów? Duża elastyczność pozwala lepiej obsługiwać hybrydowe rozwiązania, które były wprowadzane stopniowo wraz z upływem czasu. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorstw, które chcą od razu korzystać ze wszystkich zalet chmury. Oracle IaaS obsługuje mieszane obciążenia, w przeciwieństwie do baz danych Amazon Web Services (AWS), które nie są dodatkowo wspierane przez żadnego innego dostawcę IaaS. Jak mówi Larry Ellison, prezes zarządu i dyrektor ds. technicznych Oracle, platforma Amazon Web Services „jest bardziej zamknięta niż system mainframe IBM”.

Potrzeby przedsiębiorstwa

 Perspektywa odgadnięcia przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa i znalezienie dostawcy spełniającego te potrzeby jest bardzo kusząca, ale o wiele bardziej efektywnym podejściem jest wybranie dostawcy zapewniającego najbardziej elastyczne, skalowalne i inteligentne rozwiązania. 

 • Czy funkcje chmury publicznej nie będą blokowane przez zaporę firmową? Przedsiębiorstwa, które nie zdecydują się od razu na całkowite przeniesienie swoich systemów do chmury publicznej, muszą mieć możliwość korzystania z jej funkcji, co pozwoli im uniknąć konieczności stosowania rozwiązań nieodpowiadających bieżącym potrzebom. Dzięki Oracle Cloud Machine przedsiębiorstwa będą mogły uruchamiać te same procesy co w publicznej chmurze Oracle.
 • Czy dostępne funkcje są najbardziej aktualne? Bez dostępu do najnowszych funkcji przedsiębiorstwo może nie być w stanie w pełni wykorzystać potencjału IaaS. Przykładowo baza Amazon Aurora nie posiada podstawowych funkcji, takich jak przetwarzanie transakcji online, które w bazach Oracle są dostępne już od 20 lat.
 • Czy dostarczona infrastruktura obsługuje istniejące aplikacje i umożliwia tworzenie nowych? Zamiast przerabiać istniejące aplikacje, przedsiębiorstwa powinny szukać systemu, który zapewni ich sprawną obsługę i umożliwi ich stopniowe rozwijanie. Oracle IaaS obsługuje wszystkie istniejące aplikacje, zaś platforma chmurowa Oracle pozwala rozbudowywać istniejące aplikacje firmowe i tworzyć nowe.

 Najważniejszym celem stawianym usługom IaaS jest pomoc przedsiębiorstwom w przekształceniu infrastruktury informatycznej, zmniejszeniu kosztów, zwiększeniu wydajności i zmniejszeniu natłoku stosowanych rozwiązań technicznych oraz tzw. „szarej strefy IT”. 

Cena i wydajność

 • Czy cena i wydajność rozwiązania są konkurencyjne? Prawidłowo zaimplementowana infrastruktura IaaS pozwala przyspieszyć obsługę procesów, co przekłada się na większą wydajność i bardziej konkurencyjne ceny. Usługi Oracle Bare Metal Cloud Services są 11,5 razy szybsze i o 20% tańsze niż podobne usługi świadczone przez naszego największego konkurenta .
 • Jaka architektura jest dostarczana? W celu zagwarantowania jak największej wydajności ważne jest, aby sprawdzić poziom opóźnień i poziom przepustowości sieci gwarantowane przez dostawcę. Przepełnione sieci są mniej sprawne. Rozwiązania Oracle Bare Metal Cloud Services pozwalają zmaksymalizować przepustowość sieci, zapewniając bezpośrednie połączenie między węzłami usług obliczeniowych a węzłami pamięci masowej.

Najważniejszym celem stawianym usługom IaaS jest pomoc przedsiębiorstwom w przekształceniu infrastruktury informatycznej, zmniejszeniu kosztów, zwiększeniu wydajności i zmniejszeniu natłoku stosowanych rozwiązań technicznych oraz tzw. „szarej strefy IT”. Właściwie wybrany dostawca będzie przez długi czas wspomagać przedsiębiorstwo, podpowiadając, jak najlepiej wykorzystać chmurę do wzmocnienia współpracy w firmie.


Dowiedz się więcej