Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura : Infrastruktura jako usługa

next Industrial Revolution

W jaki sposób chmura napędza
kolejną rewolucję przemysłową

Pascal Giraud, starszy dyrektor ds.
IaaS i platform w chmurze w Oracle EMEA


Podobnie jak w przypadku pierwszej rewolucji przemysłowej, kluczem do kolejnego wielkiego skoku w przyszłość jest integracja zasobów i technologii

Pascal Giraud

Pascal Giraud, starszy dyrektor ds.
IaaS i platform w chmurze w Oracle EMEA

Pierwsza rewolucja przemysłowa pod koniec XVIII wieku zmieniła świat dzięki wykorzystaniu energii wodnej i parowej do zasilania maszyn, które umożliwiły znacznie szybszą produkcję towarów.

Druga polegała na wprowadzeniu linii produkcji masowej, natomiast w wyniku trzeciej rewolucji przemysłowej technologie informatyczne doprowadziły do automatyzacji produkcji w dwudziestym wieku.

Obecnie jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej napędzanej przez Internet Rzeczy (IoT), automatykę i robotykę. Technologie te, połączone z analizą wielkich zbiorów danych, to kluczowe elementy nowej rewolucji, zwanej często „Przemysłem 4.0”.

 Technologie chmurowe to kluczowy czynnik napędzający kolejną rewolucję przemysłową we wszystkich branżach, ponieważ umożliwiają one firmom wprowadzanie innowacji przy zastosowaniu tych technologii. 

Stymuluje ona zmiany w wielu sektorach. W sektorze produkcji pojawiają się inteligentne fabryki stosujące automatyczne systemy konserwacji i osiągające znacznie wyższą wydajność. Z kolei w sektorze usług finansowych automatyzację wykorzystuje się w celu przetwarzania coraz większych wolumenów danych, zarówno w dziedzinie obsługi klienta, jak i w innych obszarach, takich jak bezpieczeństwo i ryzyko.

Technologie chmurowe to kluczowy czynnik napędzający kolejną rewolucję przemysłową we wszystkich branżach, ponieważ umożliwiają one firmom wprowadzanie innowacji przy zastosowaniu tych technologii. Największe znaczenie ma tutaj ścisła integracja usług obliczeniowych (infrastruktura jako usługa, IaaS) i platform chmurowych (platforma jako usługa, PaaS).

W opracowanym przez Oracle raporcie Chmura: otwarcie drogi do Przemysłu 4.0 pokazano, że spośród 1200 osób podejmujących decyzje w kwestiach technicznych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w regionie EMEA 60% stwierdziło, że zintegrowane podejście do chmury pozwoli wykorzystać pełny potencjał przełomowych technologii, takich jak robotyka czy sztuczna inteligencja.

 Pełny potencjał chmury, potrzebny do przeprowadzenia czwartej rewolucji przemysłowej, można wykorzystać jedynie poprzez integrację usług obliczeniowych z platformą chmurową. Wykorzystując moc usług obliczeniowych, platformy chmurowe wspierają tworzenie innowacyjnych i przełomowych aplikacji. 

Zapewniane przez IaaS możliwości w zakresie przetwarzania danych, pamięci masowej i sieci stanowią fundament tego zintegrowanego podejścia. Chmura to miejsce, gdzie dane – surowiec niezbędny do tworzenia innowacji – mogą być przechowywane i przetwarzane. Co ważne, usługi obliczeniowe mogą obsługiwać obciążenia pochodzące z coraz większej liczby urządzeń charakterystycznej dla Przemysłu 4.0. Przez analogię do pierwszej rewolucji przemysłowej, usługi obliczeniowe są jak koło wodne lub silnik parowy ujarzmiające moc dostępnych zasobów.

Jednak pełny potencjał chmury, potrzebny do przeprowadzenia czwartej rewolucji przemysłowej, można wykorzystać jedynie poprzez integrację usług obliczeniowych z platformą chmurową. Wykorzystując moc usług obliczeniowych, platformy chmurowe wspierają tworzenie innowacyjnych i przełomowych aplikacji.

Bez koła wodnego czy silnika parowego inżynier nie byłby w stanie zbudować mechanicznego krosna tkackiego. Podobnie bez usług obliczeniowych platformy chmurowe nie będą mieć mocy potrzebnej do połączenia automatyki, robotyki lub Internetu Rzeczy w celu stworzenia nowych i innowacyjnych aplikacji.

Usługi obliczeniowe pozwalają również skalować nowe, innowacyjne aplikacje opracowane na zintegrowanych platformach chmurowych, dzięki czemu mają one szansę stać się naprawdę przełomowymi. Elastyczny sposób skalowania zapewnia przewidywalne działanie aplikacji nawet przy dużym wzroście liczby podłączonych urządzeń.

 Dzięki integracji najważniejszych technologii chmurowych przedsiębiorstwa będą mogły opracowywać nowe aplikacje i usługi, które zapewnią im sukces w przyszłości — a w niektórych przypadkach pozwolą im wejść na zupełnie nowy poziom. 

Podobnie wyglądały początki rewolucji przemysłowej, kiedy dzięki liniom do produkcji masowej małe przedsiębiorstwa zmieniały się w globalne korporacje. W ramach czwartej rewolucji przemysłowej, której obecnie jesteśmy świadkami, chmura umożliwi zarówno średnim, jak i dużym przedsiębiorstwom pokonanie konkurencji dzięki innowacjom..

Czwarta rewolucja przemysłowa jest nieunikniona i – podobnie jak poprzednie trzy – będzie opierać się na integracji zasobów z nowymi technologiami. Dzięki integracji najważniejszych technologii chmurowych przedsiębiorstwa będą mogły opracowywać nowe aplikacje i usługi, które zapewnią im sukces w przyszłości — a w niektórych przypadkach pozwolą im wejść na zupełnie nowy poziom.


Dowiedz się więcej