Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura : Platforma jako usługa, Infrastruktura jako usługa

Achieving full power of the cloud harmoniously

Dalszy rozwój Twojej firmy

Pascal Giraud, Starszy dyrektor ds. Technologii Platformy w chmurze, EMEA, Oracle @PGiraud13


Jak chmura może ułatwić rozwój firmy

Intel

Każdy właściciel małej lub średniej firmy marzy o rozwoju i sukcesie – jest to w końcu powód założenia firmy. Rozwój wiąże się jednak z nowymi wyzwaniami. Niewielka firma może nie potrzebować działu HR ani zaawansowanych systemów do zarządzania pracownikami, lecz nie są to kluczowe elementy w przypadku jej rozwoju. Małej firmie może też wystarczać zaledwie jedna osoba posługująca się arkuszem kalkulacyjnym do zarządzania finansami. W przypadku większych organizacji zarządzanie finansami wymaga zespołu profesjonalistów korzystających z rozwiązań do planowania zasobów oraz zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa.

Pascal Giraud

Pascal Giraud, Starszy dyrektor ds. Technologii Platformy w chmurze, EMEA

Rozwijające się firmy muszą więc zwiększać swoje możliwości, aby móc sprostać rosnącym wymaganiom. Najlepszym sposobem na sprostanie tym wyzwaniom jest korzystanie z chmury, a dokładniej integracja technologii platformy w chmurze z usługami obliczeniowymi.

Technologia chmurowa rozwinęła się do takiego stopnia, że większość małych i średnich przedsiębiorstw rozumie, iż ten model przetwarzania pomaga firmom zwiększać elastyczność i skracać czas reakcji. W wyniku tego podejścia coraz więcej małych i średnich firm stosuje platformy w chmurze w celu rozwijania i testowania nowych możliwości i aplikacji wraz ze wzrostem wymagań. Lecz tego typu technologie są tylko częścią większej koncepcji. Jeśli małe i średnie firmy mają mieć możliwość szybkiego rozwijania swoich możliwości IT, muszą zintegrować platformę w chmurze z pozostałą technologią, a w szczególności z infrastrukturą związaną z obliczeniami, przechowywaniem danych, siecią i bezpieczeństwem .

 Rozwijające się firmy muszą zwiększać swoje możliwości, aby móc sprostać rosnącym wymaganiom. Najlepszym sposobem na sprostanie tym wyzwaniom jest korzystanie z chmury, a dokładniej integracja technologii platformy w chmurze z usługami obliczeniowymi.  

Bez rozwiązań chmurowych, małe i średnie przedsiębiorstwa mają niewielkie szanse na osiągnięcie takiego poziomu integracji. Zakup gotowej lokalnej infrastruktury umożliwiającej tworzenie i zarządzanie aplikacjami firmowymi dla większości z tych firm wiąże się ze zbyt wysokimi kosztami. Co więcej, tego typu podejście może związać firmę z określonymi technologiami na cały czas ich okresów eksploatacji. W czasach gdy technologia rozwija się tak szybko, każda większa inwestycja w infrastrukturę może szybko okazać się nieopłacalna.

Usługi obliczeniowe oparte na chmurze oferują małym i średnim firmom najbardziej praktyczne rozwiązanie pozwalające na utworzenie elastycznej infrastruktury, która rozwija się wraz z firmą. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zintegrować całą potrzebną infrastrukturę ze swoimi aplikacjami biznesowymi poprzez platformy w chmurze (spełniające rolę oprogramowania pośredniczącego przed wprowadzeniem technologii chmurowej). W wyniku tego firmy mogą dostosowywać zasoby do swoich potrzeb i integrować wszystkie dane, sprzęt oraz oprogramowanie, aby stale się rozwijać.

 Jeśli małe i średnie firmy mają mieć możliwość szybkiego rozwijania swoich możliwości IT, muszą zintegrować platformę w chmurze z pozostałą technologią, a w szczególności z infrastrukturą związaną z obliczeniami, przechowywaniem danych, siecią i bezpieczeństwem. 

Dotyczy to w szczególności mikrousług. Usługi obliczeniowe oparte na chmurze umożliwiają korzystanie z mikrousług takich jak PHP (do tworzenia stron internetowych) oraz Ruby (dla projektowania procesów). W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji wymagających serwerów, mikrousługi mogą być bardzo szybko tworzone przy użyciu skryptu powłoki lub innej technologii, jak np. JavaScript. Co ważne, mikrousługi mogą być stale zmieniane i aktualizowane, co sprawia, że są idealne dla szybko rozwijających się firm. Dzięki mikrousługom małe i średnie przedsiębiorstwa (oraz duże firmy) mogą szybko tworzyć i publikować nowe oprogramowanie, nawet jeśli konieczne będzie usunięcie kilku błędów po ich wydaniu .

 Mikrousługi mogą być stale zmieniane i aktualizowane, co sprawia, że są idealne dla szybko rozwijających się firm. Dzięki mikrousługom małe i średnie przedsiębiorstwa (oraz duże firmy) mogą szybko tworzyć i publikować nowe oprogramowanie. 

Co więcej, mikrousługi zbudowane są wokół koncepcji integracji. W przeciwieństwie do tradycyjnych, jednolitych aplikacji, mikrousługi pozwalają firmom na tworzenie aplikacji w formie zestawu niezależnych usług, które mogą być w łatwy sposób dostosowywane do poszczególnych elementów firmy. Wraz z rozwojem firmy można wykorzystać mikrousługi korzystające z usług obliczeniowych do dostosowania aplikacji do nowych kanałów komunikacji, jak Internet, urządzenia mobilne i noszone w ubraniach oraz Internet Rzeczy. Taki stopień integracji oznacza, że architektura IT może w łatwy i tani sposób nadążyć za tempem rozwoju firmy i poszukiwania przez nią nowych możliwości.

W skrócie: usługi obliczeniowe zapewniają firmom stopień integracji potrzebny do rozwijania nowych możliwości umożliwiających dalszy szybki rozwój. Usługi te są podstawowym elementem, na którym każda firma w najbliższej przyszłości powinna się koncentrować.


Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej