Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura : Platforma jako usługa, Infrastruktura jako usługa

Achieving full power of the cloud harmoniously

Osiąganie pełnych możliwości chmury w całkowitej harmonii

Pascal Giraud, Starszy dyrektor ds. Technologii Platformy w chmurze, EMEA, Oracle @PGiraud13


Dzięki chmurze technologia jest teraz w pełni na usługach firm.

Intel

Gdy się dobrze zastanowić, dochodzimy do wniosku, że technologia jest narzędziem jak każde inne. Jej jedynym celem jest pomaganie firmom w osiąganiu ich celów. Jednak w przypadku jednolitych firmowych infrastruktur IT cele firm są zbyt często ograniczone przez możliwości tej technologii. Co więcej, gdy IT nie spełnia wymagań działalności firmy, koszty i czas potrzebne na rozbudowę infrastruktury uniemożliwiają rozwój. Jednak w dzisiejszych czasach technologia chmury pozwala na znaczące zmiany: stoimy u progu nowej ery elastycznej infrastruktury IT, gdzie technologia dostosowuje się do postawionych celów, a nie odwrotnie .

Pascal Giraud

Pascal Giraud, Starszy dyrektor ds. Technologii Platformy w chmurze, EMEA

Dla firm pragnących wykorzystać tę elastyczność kluczowe jest zapewnienie, że zasoby obliczeniowe (jak np. sieć, przechowywanie danych, obliczenia) mogą w bezproblemowy i elastyczny sposób łączyć się z całą infrastrukturą (tj. aplikacjami firmy i klientów oraz obciążeniami). To świat, w którym usługi obliczeniowe (IaaS) obsługiwane są przez technologię konfigurującą i integrującą platformę w chmurze i łączone są z technologią Oprogramowania jako usługi (SaaS) oraz lokalnymi aplikacjami. Jest to również świat, w którym wszystkie obciążenia obsługiwane są przez predefiniowane, odizolowane środowiska niezależnie od dostawcy. To kompletne podejście do firmowego systemu IT, w którym firmy znajdą zasoby, narzędzia i aplikacje dostosowane do wszystkich potrzeb. Technologia służy lepiej dla osiągania celów firmy.

 Technologia chmury pozwala na znaczące zmiany: stoimy u progu nowej ery elastycznej infrastruktury IT, gdzie technologia dostosowuje się do postawionych celów, a nie odwrotnie. 

Przykładem może być Suitebox. Firma Suitebox, nowozelandzki start-up z branży oprogramowania wideo, potrzebowała infrastruktury IT, która będzie dostosowana do jej planów szybkiego rozwoju. Firma Suitebox zastosowała platformę w chmurze Oracle i zintegrowała ją z warstwami wideo i komunikacji VoIP oraz oprogramowaniem CRM i ERP firm trzecich. Firma skorzystała również z usług obliczeniowych Oracle, aby uzyskać niezawodną wydajność i spersonalizowaną obsługę aplikacji, co pozwoliło zmniejszyć koszty infrastruktury, szybko opracowywać rozwiązania oraz ustandaryzować strukturę aplikacji. Korzyścią dla firmy Suitebox jest to, że dzięki korzystaniu z usług obliczeniowych i platformy w chmurze w harmonii z własnymi aplikacjami, wykorzystywana przez nich technologia jest elastyczna i pomaga jej osiągać ambitne cele.

 Wraz z rozwojem technologii chmurowych jasnym stało się, że firmy mogą dowolnie dostosowywać usługi chmurowe do swoich potrzeb. 

Wraz z rozwojem technologii chmurowych jasnym stało się, że firmy mogą dowolnie dostosowywać usługi chmurowe do swoich potrzeb. Jeśli firma potrzebuje jedynie tanich i elastycznych aplikacji, chmura może jej to zapewnić. Jeśli jej celem jest korzystanie z taniego miejsca do przechowywania plików lub sieciowych centrów danych, chmura może pomóc osiągnąć ten cel. Wierzymy jednak, że pełne możliwości chmury można osiągnąć dopiero po połączeniu infrastruktury, platformy i aplikacji.

 Łącząc infrastrukturę i platformę z aplikacjami, firmy mogą natychmiast dostosować aplikacje do własnych potrzeb. 

Łącząc infrastrukturę i platformę z aplikacjami (zarówno SaaS, jak i lokalnych), firmy mogą natychmiast dostosować aplikacje do własnych potrzeb. Dzięki wirtualizacji i chmurze technologia może służyć firmie w 100%.


Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej