Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura : platforma w chmurze

Why PaaS?

Przedsiębiorstwa wymagają elastycznej platformy w chmurze

Dain Hansen, dyrektor,
Działu Oracle Cloud Platform@Dainsworld


Platformy w chmurze należy postrzegać jako cyfrowe zestawy narzędzi, które można dopasować do indywidualnych potrzeb firmy.

Intel

Platformy w chmurze stanowią serce cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Przynoszą one korzyści zarówno w dziedzinie wewnętrznego zarządzania, jak i oferowanych klientom usług.

Podstawą szerokiej gamy korzyści, jaką niosą ze sobą platformy w chmurze, jest ich elastyczność. Przedsiębiorstwa rzeczywiście mogą postrzegać platformy w chmurze jako zestawy narzędzi, które dostosować można tak, aby zawierały wszystkie niezbędne elementy. W każdej chwili dodawać można nowe narzędzia, a istniejące dostosowywać do aktualnego zapotrzebowania (lub bieżących ograniczeń).

Dain Hansen

Dain Hansen, Director, Cloud Platform GTM

Aby zrozumieć, jak rozwiązanie to sprawdza się w praktyce, przyjrzyjmy się trzem znacznie różniącym się od siebie organizacjom, które zdecydowały się na wdrożenie platform w chmurze.

Grupa Generali, firma działająca w sektorze ubezpieczeń, korzysta z platform Oracle Cloud aby dostosować Oracle HCM Cloud do konkretnych potrzeb swoich pracowników. Przedsiębiorstwo zatrudnia 77 000 osób w ponad 60 krajach, przez co wymaga stabilnego i elastycznego rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Grupa Generali musi zapewniać jednakowe usługi w dziedzinie HR wszystkim swoim pracownikom, a także dostarczać im wszystkie potrzebne usługi i wsparcie.

 Przedsiębiorstwa powinny postrzegać platformy w chmurze jako zestawy narzędzi, które dostosować można tak, aby zawierały wszystkie niezbędne elementy. 


Przed wdrożeniem Oracle HCM Cloud, zarządzanie zasobami ludzkimi odbywało się na szczeblu lokalnym, co wiązało się z niespójnościami i brakiem kontroli. W ten sposób marnowany był czas pracowników i środki finansowe, a wielu zatrudnionych nie miało możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału oraz dostępu do wszystkich usług. Wdrożenie Oracle HCM Cloud i dostosowanie jej przy użyciu platformy Oracle Cloud zmieniło sytuację na lepsze – teraz możliwe jest śledzenie rozwoju kariery każdego pracownika w obrębie firmy, od rekrutacji, poprzez określanie celów, monitorowanie wyników, ocenę możliwości i planowanie rozwoju, po nagradzanie i szkolenie. Ponadto usługa Oracle Social Networks Cloud wspomaga komunikację za pośrednictwem rozwiązań społecznościowych i usprawnia współpracę wewnątrz przedsiębiorstwa.

 Wdrożenie Oracle HCM Cloud w Grupie Generali i dostosowanie jej przy użyciu platformy Oracle Cloud umożliwiło śledzenie rozwoju kariery każdego pracownika w obrębie firmy, od rekrutacji, poprzez określanie celów, monitorowanie wyników, ocenę możliwości i planowanie rozwoju, po nagradzanie i szkolenie. 


Firma Avaya, dostawca usług telekomunikacyjnych, wymaga elastycznych, bezpiecznych i wydajnych kosztowo rozwiązań, umożliwiających dostarczanie usług za pośrednictwem prywatnego, publicznego lub hybrydowego środowiska w chmurze. Korzystanie z platformy Oracle Cloud umożliwiło firmie Avaya optymalizację kosztów i zredukowanie konieczności dostosowywania poszczególnych usług nawet o 80%.

A oto przykład z zupełnie innego scenariusza: Boise State University zarządza danymi około 22 000 osób i monitoruje statystyki dotyczące studentów, absolwentów i kierunków, aby opracowywać jak najlepsze programy kształcenia i zwiększać szanse sukcesu swych podopiecznych po zakończeniu nauki. Platformy Oracle Cloud usprawnią te działania poprzez dostarczenie współdzielonego środowiska do gromadzenia i analizy danych ze wszystkich źródeł.

Te historie pokazują różnorodność zastosowań platform w chmurze, które mogą pomóc w zwiększeniu wydajności organizacji.

 Korzystanie z platformy Oracle Cloud umożliwiło firmie Avaya optymalizację kosztów i zredukowanie konieczności dostosowywania poszczególnych usług nawet o 80%.


Uporządkowanie danych pozwala uzyskać pełny wgląd w ich znaczenie w kontekście danej firmy; dzięki temu wprowadzane usługi lub rozwiązania oparte są na sprawdzonych informacjach, a nie na przypuszczeniach. Wykorzystanie platform w chmurze do opracowywania i testowania usług przekłada się na szybkie rozwiązywanie problemów, a następnie łatwe dostosowywanie usług. Wdrożenie platform do zarządzania zasobami ludzkimi wewnątrz organizacji daje uporządkowany i unormowany system, którego centrum (co najważniejsze) stanowią ludzie.

Czynnikiem łączącym wszystkie te przykłady jest elastyczność platform w chmurze, które wspierają innowacje i sprawne działanie, a tym samym pozwalają każdej organizacji wykorzystać jej pełen potencjał.


Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi spółki Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej