Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura: Platforma chmurowa
visual analytics

Autostradą do innowacji

Dain Hansen,
dyrektor działu platformy w chmurze Oracle @Dainsworld


Wykazując zintegrowane podejście do usług chmurowych, wiele myślących przyszłościowo firm może jak nigdy dotąd wdrażać innowacje i wykorzystywać przewagę dawaną przez przełomowe nowe technologie

Na współczesnym rynku charakteryzującym się szybkimi zmianami i ostrą rywalizacją innowacje przestają być jedynie czynnikiem pozwalającym wyróżnić się na tle konkurencji i stają się nową normą. Przedsiębiorstwa chcą zrewolucjonizować rynki, na których działają, zanim dokona tego ktoś inny, dlatego innowacje należą do ich najważniejszych priorytetów.

Innowacje same w sobie nie gwarantują jednak sukcesu – trzeba jeszcze wprowadzać je wystarczająco szybko. Każde przedsiębiorstwo stara się prześcignąć swoich konkurentów i opracować, a następnie wprowadzić na rynek produkt, usługę lub koncepcję, która zapewni mu dominującą pozycję.

 Każde przedsiębiorstwo stara się prześcignąć swoich konkurentów i opracować, a następnie wprowadzić na rynek produkt, usługę lub koncepcję, która zapewni mu dominującą pozycję. 

Cyfrowe pola bitwy

Przykłady można znaleźć wszędzie. Od taksówek po banki, cyfrowe nowinki zmieniają oczekiwania klientów i przyciągają uwagę, sprawiając, że miliony klientów porzuca wolno zmieniającą się, analogową konkurencję.

Ponieważ coraz częściej mówimy do naszych smartfonów, tabletów i komputerów biurkowych, sztuczna inteligencja i systemy uczące się stają się częścią naszego codziennego życia. Nic zatem dziwnego, że 56 badanych przedsiębiorstw uważa wykorzystanie zintegrowanej platformy chmurowej za szansę na czerpanie korzyści ze sztucznej inteligencji.

 Dzięki inteligentnym aplikacjom i platformom chmurowym z wbudowanymi funkcjami automatycznego uczenia przyszłościowo myślące firmy będą mogły dużo łatwiej i szybciej wypróbowywać nowe opcje w obszarach działalności operacyjnej i obsługi klientów. 

Dzięki platformom chmurowym z wbudowanymi funkcjami automatycznego uczenia, których wprowadzenie zapowiedziano na ostatniej konferencji Oracle OpenWorld, przyszłościowo myślące firmy będą mogły dużo łatwiej i szybciej wypróbowywać te nowe opcje w obszarach działalności operacyjnej i obsługi klientów.

Nie wszystkie firmy będą jednak w stanie wykorzystać szanse oferowane przez te przełomowe technologie. Niektóre przedsiębiorstwa chcące wprowadzać innowacje nie są w stanie tego dokonać, ponieważ ograniczają je tradycyjne, mało elastyczne infrastruktury IT. Z tego powodu są skazane na wolne reakcje w epoce, w której firmy muszą być energiczne i niemal natychmiast reagować na potrzeby klientów.

Co jest przeszkodą?

Ostatnie badanie Oracle pokazało, że w przypadku 60% badanych przedsiębiorstw przestarzała infrastruktura informatyczna ogranicza możliwości wprowadzania innowacji, a prawie tyle samo firm stwierdziło, że we wprowadzaniu innowacji przeszkadza im niespójne podejście. Rozwiązaniem tych problemów jest przejście z tradycyjnej infrastruktury IT do chmury, ale nie można tego robić w sposób nagły i nieprzemyślany. Możliwości chmury muszą być bowiem w pełni zintegrowane.

Dain Hansen

Dain Hansen, dyrektor działu platformy w chmurze Oracle

Najnowsze, badanie Oracle wykazało, że 60% firm uważa zintegrowane podejście do chmury jako klucz do wykorzystania potencjału przełomowych technologii.

Twórców aplikacji można porównać do malarzy, których płótnem jest chmura, a w szczególności platforma chmurowa (PaaS). Jednakże platforma chmurowa, jak każde płótno, wymaga solidnego przygotowania – w tym przypadku fundamentem są usługi obliczeniowe (IaaS).

Integracja kluczem do sukcesu

Korzystając z narzędzi platformy chmurowej w połączeniu z usługami obliczeniowymi, firmy mogą szybko wprowadzać innowacje oraz podchodzić do testowania i opracowywania aplikacji w sposób przedsiębiorczy.

Takie rozwiązanie pozwala również szybko usprawniać i aktualizować narzędzia deweloperskie oparte na platformie chmurowej bez konieczności ponoszenia wydatków na aplikacje pochodzące od innych firm.

Dzięki ścisłej integracji z usługami obliczeniowymi obciążenie można efektywnie rozdzielić między różne środowiska, np. między systemy firmowe a chmurę, zależnie od potrzeb. Jeśli do rozwoju lub chwilowego wsparcia obsługi odnoszącego sukces produktu wymagane są większe zasoby, można je natychmiastowo udostępnić online dzięki elastycznej możliwości hiperskalowania usług obliczeniowych.

 Elastyczny charakter usług obliczeniowych i platform chmurowych sprawia, że małe firmy mogą teraz rywalizować z większymi przedsiębiorstwami. Mogą wykorzystać moc zintegrowanej chmury bez inwestowania dużych pieniędzy w zakup ogromnej infrastruktury IT i zarządzanie nią. 

Elastyczny charakter usług obliczeniowych i platform chmurowych sprawia, że małe firmy mogą teraz rywalizować z większymi przedsiębiorstwami. Mogą wykorzystać moc zintegrowanej chmury wtedy, kiedy jej potrzebują, a w okresach mniejszego popytu zużywać mniejsze zasoby, bez inwestowania dużych pieniędzy w zakup ogromnej infrastruktury IT i zarządzanie nią. A ponieważ nie są one obarczone przestarzałymi systemami informatycznymi, mogą wprowadzać innowacje szybciej i bardziej efektywnie niż ich więksi konkurenci.

Zastosowanie zintegrowanej platformy chmurowej pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom skutecznie konkurować z dużymi firmami. Jeśli wszyscy konkurenci mają do dyspozycji te same potężne narzędzia, jedynym wyróżniającym ich czynnikiem jest chęć do wprowadzania innowacji.

Jeśli firma prowadzi działalność nie korzystając ze zintegrowanych usług chmurowych, tak naprawdę robi krok wstecz, ponieważ tylko firmy gotowe wykorzystać moc i elastyczność zapewniane przez zintegrowane usługi chmurowe pędzą autostradą do innowacji.


Zacznij już teraz