Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura: platforma w chmurze

Cloud Platform

Przejmowanie kontroli nad tworzeniem aplikacji

Dain Hansen,
dyrektor Działu Oracle Cloud Platform @Dainsworld


Szybkość dostarczania nowych usług chmurowych jest kluczowa, lecz nie może wiązać się z obniżaniem jakości.

Intel

Gdy mówimy o rozwoju usług chmurowych wewnątrz firm, często podkreślamy, jak ważna jest szybkość i elastyczność. W poprzednim artykule opisywałem, jak istotne w nowoczesnym biznesie są innowacje typu „fail fast” (metoda szybkich błędów). Jak pisałem wtedy, bardzo ważne jest, aby organizacje szybko podnosiły się z porażek i uczyły się jeszcze szybciej.

Zintegrowana platforma w chmurze jest niezwykle istotna w takiej sytuacji. W skrócie można powiedzieć: pozwala ona twórcom aplikacji na szybszą pracę, czyli szybkie proponowanie innowacji i nowych funkcji.

Dain Hansen

Dain Hansen, Director, Cloud Platform GTM

W tym krótkim zdaniu kryje się fakt, że platformy w chmurze wspierają tworzenie aplikacji od początku do końca.

Każda organizacja, która przyjmuje koncepcję „szybkich błędów”, musi stosować ją w ramach określonej strategii. Kierownicy wyższego szczebla, którzy podejmują strategiczne decyzje w organizacji, muszą współpracować z osobami kierującymi działem IT, aby mieć pewność, że zalety związane z platformą w chmurze są jak najlepiej wykorzystywane. To, że praca w platformie chmurowej jest łatwiejsza, nie oznacza, że należy wykorzystywać wszystkie możliwości.

Nawet po wprowadzeniu strategii, w której żadne prace nie są rozpoczynane bez jasnych strategicznych podstaw, prawdopodobne jest zastosowanie strategii, w której realizowane są setki niewielkich projektów rocznie. Platforma w chmurze pozwala szybko opracowywać i wdrażać aplikacje – to jej zaleta. W grę wchodzi jednak wiele ograniczeń.

Czas jest bardzo cennym zasobem, a zawsze można pracować nad nowymi wersjami lub aplikacjami, przez co harmonogram jest bardzo napięty. Oczywiście budżet będzie inwestowany raczej w opracowywanie nowych aplikacji niż testowanie już tworzonych.

Oracle Management Cloud to zestaw usług nowej generacji na platformie Oracle Cloud obejmujący monitorowanie, zarządzanie i analizowanie danych.

Usługa monitorowania wydajności aplikacji Oracle pozwala na monitorowanie użytkowników i wydajności aplikacji poprzez wiele technologii.

Usługa Oracle Log Analytics Cloud przechowuje i analizuje dane z wielu różnych aplikacji i urządzeń, od smartfonów po komputery typu mainframe.

Usługa Oracle IT Analytics Cloud pozwala zespołom i analitykom biznesowym na planowanie działań pod kątem wydajności na podstawie oczekiwanych potrzeb w przyszłości oraz ocenianie problemów systemowych wpływających na działanie aplikacji.

W takim wypadku istotne jest monitorowanie zarówno serwera, jak i rzeczywistej aktywności użytkowników oraz wykorzystywanie tych danych do rozwoju. Usługi platform w chmurze, jak np. te dostarczane przez Oracle Management Cloud, mogą odegrać tu kluczową rolę. Przykładowo usługa Oracle Log Analytics Cloud Service pozwala na monitorowanie aktywności w przeglądarkach internetowych i na urządzeniach mobilnych.Usługa Oracle Application Performance Monitoring Service sprawia, że wdrażanie aplikacji jest łatwiejsze.

Ilość danych, która generowana jest przez rejestr aktywności użytkowników, była problemem przed zastosowaniem chmury, a w dzisiejszych czasach generowane są terabajty danych każdego dnia. Jednak dzięki platformie w chmurze możliwe jest analizowanie tej góry danych i uczynienie z niej skarbnicy informacji.

Możliwość ta oznacza, że nawet wtedy, gdy aplikacja została już wdrożona, firmy mogą szybciej odkrywać problemy i rozwiązywać je, zanim staną się poważniejsze.

Użytkownik jest prawdopodobnie najważniejszym elementem tego równania. Użytkownikami mogą być członkowie organizacji lub zewnętrzni klienci. W obu przypadkach są klientami. To oni wzdychają, gdy znajdą błąd wewnątrz aplikacji, to oni tracą cierpliwość, gdy coś nie działa prawidłowo, i to oni złorzeczą, gdy ich doświadczenia nie są takie, jakich oczekiwali.

Poziomy tolerancji użytkowników są bardzo niskie i stale się obniżają. Gdy użytkownik jest wystarczająco sfrustrowany, by zacząć narzekać, pojawia się problem. Ma to jeszcze większe znaczenie, jeśli kierujesz firmą nastawioną na klienta. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest fala negatywnych komentarzy na Twitterze.

Dlatego polecam mądre korzystanie z usług platform w chmurze, takich jak Oracle Management Cloud, aby kontrolować każdy aspekt tworzenia aplikacji. Umożliwia to tworzenie aplikacji z prędkością wymaganą przez organizację, publikowanie wielu kolejnych wersji, korzystanie z metod badania użytkowników i rejestrowania wykorzystania, ułatwienie analizy rejestrowanych danych oraz szybkie wprowadzanie potrzebnych zmian w celu naprawy błędów.


Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi spółki Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej