Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura : Infrastruktura jako usługa

AI and Robotics

Sztuczna inteligencja i robotyka:
W jaki sposób zintegrowana chmura
rewolucjonizuje naszą pracę

Andrew Sordam, wiceprezes,
Oracle EMEA


Zintegrowane podejście pozwala firmom zmienić sposób działania dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i robotyki

Andrew Sordam

Andrew Sordam, Vice President, Oracle EMEA

Sztuczna inteligencja i robotyka przestały już być czymś odległym i szybko stają się rzeczywistością. Te nowe technologie przyniosą wiele korzyści wielu różnym branżom – nie tylko przemysłowi wytwórczemu, w którym już są wykorzystywane.

Firmy myślące przyszłościowo przeprowadzają nową rewolucję technologiczną – określaną jako "Przemysł 4.0" – wdrażając rozwiązania z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji. Przyjrzyjmy się np. chatbotom. Przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, aby umożliwiać komputerom zrozumienie pytań zadawanych przez klientów i udzielanie odpowiedzi na te pytania. Również instytucje finansowe wykorzystują automatyzację do przetwarzania rosnącej ilości danych.

 Firmy myślące przyszłościowo przeprowadzają nową rewolucję technologiczną – określaną jako „Przemysł 4.0” – wdrażając rozwiązania z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji. 

W przyszłości popularność nowych technologii będzie wzrastać. Według naszego najnowszego raportu Chmura: otwarcie drogi do Przemysłu 4.0 60% przedsiębiorstw stosuje już technologie z zakresu sztucznej inteligencji lub planuje ich wdrożenie. Aby wyprzedzić konkurencję w dynamicznej epoce cyfrowej, firmy muszą dysponować odpowiednimi technologiami.

Z kolei w celu nadążenia za szybkimi zmianami technologicznymi przedsiębiorstwa potrzebują odpowiednich struktur. Zintegrowana usługa przetwarzania w chmurze nie tylko zapewnia firmom solidne fundamenty technologiczne, lecz także pozwala świadczyć klientom innowacyjne usługi oraz rozwijać się szybciej niż konkurencja. Wiele przedsiębiorstw zaczyna zdawać sobie sprawę z dużego znaczenia zintegrowanego modelu chmury – 63% respondentów stwierdziło, że w przyszłości będzie on niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

 Tylko zintegrowane platformy chmurowe i usługi obliczeniowe pozwalają przedsiębiorstwom czerpać pełne korzyści z chmury oraz eksperymentować z innowacyjnymi usługami dla klientów. 

Dzięki zintegrowanym usługom obliczeniowym i platformie chmurowej firmy mogą zostać liderami innowacji i testować swoje aplikacje szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Produkty, które pomyślnie przeszły testy, mogą być szybko wprowadzane na rynek, co pozwala przedsiębiorstwom nadążyć za wciąż zmieniającymi się wymaganiami klientów. Dzięki szybkiemu testowaniu nowych aplikacji można obniżyć koszty oraz ukierunkować inwestycje i zasoby na rozwój tych, które są najbardziej obiecujące.

Tylko zintegrowane platformy chmurowe i usługi obliczeniowe pozwalają przedsiębiorstwom czerpać pełne korzyści z chmury oraz eksperymentować z innowacyjnymi usługami dla klientów. Firmy, które nie docenią znaczenia zintegrowanej chmury, ryzykują natomiast, że zostaną w tyle i będą obciążone przestarzałymi systemami. Jak pokazało nasze badanie, 60% respondentów uważa, że przestarzała infrastruktura informatyczna ogranicza ich możliwości wprowadzania innowacji. Jednak oprócz wdrażania technologii chmurowych firmy muszą również zmienić swoje podejście do innowacji.

Przemysł 4.0 to nie tylko wprowadzanie nowych technologii, lecz także propagowanie kultury innowacji i przykładanie większej wagi do nowych pomysłów.

 Biorąc pod uwagę fakt, że według raportów do 2020 r. miliony miejsc pracy zostaną zastąpione przez roboty, przedsiębiorstwa posiadające zautomatyzowane linie produkcyjne i stosujące nowe technologie będą mogły skierować więcej zasobów na opracowywanie innowacyjnych pomysłów. 

Biorąc pod uwagę fakt, że według raportów do 2020 r. 5,1 mln miejsc pracy zostanie zastąpionych przez roboty, przedsiębiorstwa posiadające zautomatyzowane linie produkcyjne i stosujące nowe technologie będą mogły skierować więcej zasobów na opracowywanie innowacyjnych pomysłów. To z kolei przełoży się na zwiększenie inwestycji i zaangażowanie większej liczby pracowników w badania i rozwój, sprzedaż, marketing i poprawę ogólnej obsługi klienta.

Mimo że niektóre przedsiębiorstwa już teraz czerpią korzyści ze stosowania chmury, proces integracji ich rozwiązań PaaS i IaaS pozwoli im jeszcze bardziej wyróżnić się z tłumu. A ponieważ rywalizacja w zakresie innowacji wciąż trwa, firmy chcące zachować przewagę nad konkurencją muszą zadbać o to, aby Przemysł 4.0 przekształcił się z koncepcji w rzeczywistość.


Dowiedz się więcej