Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Niskie, przewidywalne ceny infrastruktury

Oracle Cloud Infrastructure zapewnia przewidywalne, niskie ceny we wszystkich regionach i propozycjach ofertowych. Klienci zyskują na wyższej wartości, która nie generuje dodatkowych kosztów, ponieważ wdrożenia przekształcają się z poziomu sprawdzonej koncepcji w stabilne środowiska produkcyjne na skalę korporacyjną.

Jednoznacznie korzystny stosunek ceny do wydajności

Zarówno użytkownicy korporacyjni, jak i dostawcy technologii uważają przewidywalność kosztów za potrzebną do planowania budżetów i prowadzenia działalności. Mimo że zarządzanie obciążeniami w chmurze może bardzo utrudnić dokładne prognozowanie przyszłych kosztów, dla Oracle Cloud nie jest to problemem. Oracle ma przejrzyste struktury stawek, które wykluczają dodatkowe koszty za trudne do wyceny elementy użytkowe, takie jak wyjście danych i wydajność pamięci. Ponadto Oracle oferuje takie same stawki dla wszystkich regionów, stąd ekspansja na płaszczyźnie globalnej Oracle Cloud nie zwiększa kosztów usługi. Obsługa dużych obciążeń na dużą skalę w innych chmurach może osiągać wysokie ceny. Chmura Oracle klasy korporacyjnej zapewnia najkorzystniejszy stosunek wydajności do ceny dla klientów obsługujących zadania newralgiczne.

 

„Całkowicie zmieniamy sposób kupowania i korzystania z chmury przez przedsiębiorstwa, zapewniając im elastyczność i wybór. Połączyliśmy najniższe ceny z najwyższą wydajnością i zwiększoną automatyzacją, aby obniżyć łączny koszt eksploatacji naszych rozwiązań”.

—Larry Ellison, prezes rady nadzorczej i dyrektor ds. technologii w Oracle

Uproszczone modele zakupowe i konsumpcyjne w chmurze

Złożone modele cenowe większości dostawców usług chmurowych utrudniają zrozumienie i kontrolę wydatków w chmurze. Cennik Oracle nie zmienia się w zależności od regionu i poziomu użycia, a modele konsumpcyjne firmy nie zmuszają do wyboru między elastycznym korzystaniem z zasobów a oszczędnościami, które mogą zapewnić rozwiązania chmurowe. Oracle proponuje kilka modeli zakupowych, które pomogą Ci uzyskać większe korzyści z rozwiązania chmurowego i z poniesionych inwestycji w oprogramowanie Oracle.

Korzystaj z zasobów na żądanie i rozliczaj się z dołu wyłącznie na podstawie zużycia.

Ikona omówienia

Omówienie

W modelu PAYG korzystanie z usług nie wymaga żadnych deklaracji i opiera się na rozliczeniu z dołu. Nie ustala się żadnych zobowiązań ani minimalnego okresu korzystania z usług. Opłaty za korzystanie z usług Oracle IaaS i PaaS naliczane są co godzinę, wyłącznie na podstawie zużytych zasobów.

Ikony szczegółów

Informacje szczegółowe

 • Brak minimalnego okresu korzystania z usług
 • Płatność z dołu za wykorzystane zasoby
 • Usługi rozliczane według cennika
Ikona korzyści

Korzyści

 • Płatność tylko za wykorzystane zasoby
 • Szybkie udostępnianie i skalowanie zasobów w chmurze
 • Brak zobowiązań

Niższe, przewidywalne wydatki i pełna elastyczność korzystania z zasobów na podstawie miesięcznych płatności z góry.

Ikona omówienia

Omówienie

Mając do dyspozycji kredyty uniwersalne (universal credits), wybierasz jedno z miesięcznych zobowiązań kosztowych i zyskujesz swobodę korzystania z usług chmurowych IaaS oraz PaaS w dowolnym miejscu i czasie. Kredyty pozwalają zaoszczędzić nawet 33% na opłatach za produkty PaaS. Dodatkowe rabaty naliczane są na podstawie miesięcznych zobowiązań i uzgodnionych warunków. Zyskujesz elastyczność zmiany usług oraz przenoszenia ich między regionami i centrami danych bez powiadamiania Oracle, a także możliwość korzystania ze wszystkich obecnych i przyszłych rozwiązań chmurowych IaaS i PaaS.

Ikona szczegółów

Informacje szczegółowe

 • Odbierz zniżkę, wybierając minimalny dla tego modelu abonament roczny i 1000 USD kredytów do wykorzystania w każdym miesiącu.
 • Opłata za zużycie pobierana jest z góry, zgodnie z miesięcznym zobowiązaniem kosztowym.
 • Przekroczenie puli kredytów rozliczane jest według stawek obniżonych.
 • Niewykorzystane kredyty nie przechodzą na kolejny miesiąc.
Korzyści

Korzyści

 • Wydatki na produkty PaaS mniejsze o co najmniej 33%
 • Przewidywalne wydatki, rabaty i pełna elastyczność korzystania z zasobów
 • Dostęp do wszystkich obecnych i przyszłych rozwiązań chmurowych IaaS i PaaS
 • Możliwość zmiany lub przeniesienia zasobów, w zależności od potrzeb

Przenieś bazę danych, oprogramowanie pośredniczące i licencje warstwy analitycznej Oracle do chmury przy zachowaniu najniższych kosztów utrzymania.

Ikona omówienia

Omówienie

Model BYOL umożliwia zastosowanie posiadanych lokalnie licencji oprogramowania Oracle do korzystania z równoważnych, wysoce zautomatyzowanych usług chmurowych Oracle PaaS. Licencje mogą być stosowane do równoważnych usług Oracle PaaS w celu zachowania 100-procentowej zgodności obciążeniowej i przenaszalności licencji w środowisku Oracle Cloud.

Ikona szczegółów

Informacje szczegółowe

 • Przenieś lokalne licencje Oracle do Oracle PaaS i IaaS
 • Korzystaj w połączeniu z Oracle Cloud lub Oracle Cloud at Customer
Ikona korzyści

Korzyści

 • Posiadane licencje lokalne pozwalają obniżyć koszty migracji do chmury
 • Dalsza redukcja kosztów związanych z zarządzaniem i niezbędnymi działaniami pod kątem obsługi lokalnej
 • Asysta techniczna PaaS na podstawie umowy o lokalne wsparcie techniczne

1 Instancje standardowej wirtualnej maszyny Oracle Compute w zestawieniu z instancjami równoważnymi pod względem liczby rdzeni: AWS R4; Microsoft Azure E v3; Google n1-highmem, bez uwzględniania stałego rabatu za użytkowanie.

2 Block Storage Oracle, z uwzględnieniem całkowitej wydajności, w porównaniu do: AWS EBS IO1 z 400 GB IOPS i 20 000 IOPS na miesiąc; dysków premium Microsoft 4 X P30 z konfiguracją LRS i nadmiernie przydzieloną pojemnością.

3 Oracle Data Egress w porównaniu do: stawek wzrastających po przekroczeniu bezpłatnego progu 1 GB AWS Data Transfer Out to Internet; stawek wzrastających po przekroczeniu bezpłatnego progu 5 GB Outbound Data Transfer; wzrastających stawek Google Cloud Data Egress.