Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

IDC – SaaS Survey

SaaS Survey

SaaS jest kluczowy dla rozwoju
biznesu i wzrostu konkurencyjności€‹

Swami Natarajan

Sponsorowane przez Oracle badanie IDC dotyczące usług SaaS wykazało, że w opinii biznesu kluczowymi korzyściami z wdrożenia chmury są obniżenie kosztów, usprawnienie procesów oraz zwiększenie produktywności.

W ramach badania przeprowadzono szczegółowe rozmowy z dyrektorami działów informatycznych ze 160 firm regionu Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej, zatrudniających co najmniej 500 pracowników. Badanie pokazuje, w jaki sposób klienci korzystający z rozwiązań Oracle SaaS przezwyciężyli obawy i problemy związane z wdrożeniem chmury.

Najważniejsze czynniki sprzyjające adaptacji chmury, to dostęp do lepszej technologii (58%) i szybsze wdrażanie dodatkowych zasobów informatycznych (53%). Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się: możliwość realizacji większej liczby projektów bez rekrutacji dodatkowych pracowników (51%) oraz standaryzacja (50%). Inne kluczowe przyczyny wdrożenia modelu SaaS to dostęp do większych kompetencji informatycznych (49%) oraz dostęp do najnowszego oprogramowania i technologii (48%).

Badanie pokazało, że wiele spółek w regionie stosuje podejście „również SaaS”, co oznacza, że gdy potrzebują nowych lub zastępczych aplikacji w celu zwiększenia możliwości, wydajności i funkcjonalności, wówczas biorą pod uwagę zarówno rozwiązania SaaS, jak i oprogramowanie instalowane w siedzibie firmy. Okazało się, że ponad 60% firm w większości branż już korzysta z rozwiązań chmurowych lub jest w trakcie ich wdrażania. 69% respondentów uważa, że chmura zapewnia istotne i wymierne korzyści, a 55% twierdzi, że chmura zapewnia korzyści, ale przeszkodą w jej wdrożeniu może być niedostateczna dostępność Internetu szerokopasmowego.

 Okazało się, że ponad 60% firm w większości branż już korzysta z rozwiązań chmurowych lub jest w trakcie ich wdrażania.

Z technologii SaaS korzysta obecnie 48% badanych firm, a 31% planuje jej wdrożenie w ciągu kolejnego roku lub dwóch. 22% używa rozwiązań typu „platforma jako usługa” (PaaS), a 36% planuje korzystać z nich w ciągu kolejnych 12 do 24 miesięcy. W badaniu wskazano pewne obawy, w szczególności związane z bezpieczeństwem. Mimo że problemy z łącznością wymieniano jako kluczowe, niektórym przedsiębiorstwom udało się je rozwiązać dzięki SaaS. Organizacje, które wdrożyły rozwiązania tej klasy, poczyniły jednocześnie inwestycje w optymalizację łączności sieciowej oraz w rozwiązania zabezpieczające, aby zapewnić odpowiednią jakość usług chmurowych.

BANKI WIERZĄ, ŻE CLOUD OFERUJE WYMIERNE KORZYŚCI

W badaniu przyjrzano się również poszczególnym sektorom, w tym sektorowi bankowemu. Wyniki pokazały, że według 59% przedstawicieli banków chmura zapewniła istotne, wymierne korzyści, a 52% korzysta z SaaS w swoim przedsiębiorstwie. 64% banków spodziewa się, że w ciągu następnego roku liczba użytkowników technologii SaaS w ich przedsiębiorstwie wzrośnie, a 38% stosuje podejście „po pierwsze SaaS”.
87% banków podało dostęp do lepszej technologii i większych kompetencji informatycznych oraz zwiększenie produktywności personelu jako swoje główne korzyści z wdrożenia SaaS.

SaaS - SUKCESY KLIENTÓW

„Nowoczesne aplikacje chmurowe Oracle pomagają klientom w transformacji ich działalności, procedur i sposobu pracy” — powiedział Piotr Witczyński, Dyrektor Generalny Oracle Polska. „Najlepsze w swojej klasie aplikacje SaaS działające w chmurze Oracle Cloud są zintegrowane z funkcjami społecznościowymi, mobilnymi i analitycznymi, aby zapewnić klientom oczekiwaną przez nich jakość obsługi, kompetencje oraz wydajność wymaganą przez rynek. Wyniki badania pokazują, że liczba wdrożeń SaaS w Polsce wciąż rośnie i cieszymy się, że możemy wspierać naszych klientów za pomocą najnowszej technologii, która pozwala osiągać ich cele biznesowe”.

Żeby uzyskać więcej informacji na ten temat, pobierz pełny raport.


Learn More

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Porozmawiaj z ekspertem Oracle

Najnowsze wiadomości z pierwszej ręki

Zarejestruj się według tematu