Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Country Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Workflow — funkcje

Niskokodowe, niezawodne i odporne na błędy aplikacje

Wbudowane działania związane z przepływem pracy

OCI Workflow dostarcza elementy pierwotne takie jak obsługa błędów, limity czasu, logika ponawiania, rozgałęzienia oparte na warunkach, pętle i obliczenia równoległe. Dzięki temu możesz polegać na bazowym zestawie elementów pierwotnych i wyeliminować konieczność wdrażania tych elementów w kodzie aplikacji.

Zarządzanie stanem

OCI Workflow utrzymuje stan przepływu pracy podczas jego wykonywania, nie wymagając od użytkownika wbudowywania w swoje rozwiązanie złożonego systemu zarządzania stanem. Dane wyjściowe jednego stanu automatycznie stają się danymi wejściowymi następnego stanu.

Wbudowana logika ponawiania i obsługa błędów

OCI Workflow oferuje wbudowane mechanizmy kontroli przepływu ponownych prób i obsługi błędów. Możesz wychwycić domyślne lub niestandardowe błędy i określić logikę ich obsługi. W ramach reagowania na błędy użytkownicy mogą określić zachowanie przy ponownej próbie, opuścić przepływ pracy lub przejść do innego stanu w przepływie pracy, aby zastosować niestandardową logikę obsługi błędów.

Szybciej przejdź od pomysłu do wdrożenia

Edycja wizualna i monitorowanie

Projektant wizualny zapewnia łatwy dostęp do budowania i wizualizacji przepływów pracy. Przepływ pracy, który można sobie wyobrazić jako serię kroków na schemacie blokowym, który można szybko utworzyć za pomocą projektanta wizualnego. Wizualny interfejs ze zintegrowanym wglądem ułatwia wyobrażenie sobie koncepcji.

Orkiestracja usług OCI

OCI Workflow natywnie integruje się z usługami OCI, pozwalając skupić się na orkiestracji przepływów pracy w ramach wielu usług OCI, takich jak Compute, Networking i Storage, zamiast pisać kod integracyjny.

Zwiększ produktywność programistów

Filtrowanie danych

OCI Workflow oferuje natywną obsługę filtrowania JSON za pomocą wyrażeń języka zapytań JSON (JMESPath). Pozwala to klientom na filtrowanie/modyfikowanie wykonania przepływu pracy w trakcie przechodzenia między kolejnymi krokami.

Historia wykonywania

OCI Workflow umożliwia użytkownikowi przeglądanie szczegółów każdego wykonania przepływu pracy za pomocą konsolowego projektanta. Korzystając z tego projektanta, użytkownik może zobaczyć szczegółowe dzienniki każdego kroku, w tym stan wejściowy i wyjściowy. Użytkownik może przeglądać szczegółową historię wszystkich dotychczasowych wykonań.

Wyzwalacze oparte na harmonogramie

OCI Workflow można uruchomić na podstawie harmonogramu, używając składni crontab.

Wersjonowanie

W definicjach OCI Workflow pojawi się pojęcie wersji „najnowszej” i „bieżącej”. Za każdym razem, gdy użytkownik tworzy nową wersję, nie ma to wpływu na aktualnie trwające wykonania przepływu. Dzięki temu programista może przetestować zmiany przed „wypromowaniem” wersji do produkcji.

Ponowne wykorzystanie przepływu pracy

OCI Workflow pozwala na to, aby jeden przepływ pracy wywoływał inny przepływ pracy. Pozwala to użytkownikowi na stworzenie zestawu przepływów pracy opartych na najlepszych praktykach, które można udostępnić w całej organizacji i wykorzystywać do tworzenia większych przepływów pracy.