Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle partnerem Uniwersytetu Oksfordzkiego w badaniach nad wariantami COVID-19.

„Możliwość systematycznego badania wariantów genetycznych szeregu patogenów przyniesie duże korzyści dla zdrowia publicznego na świecie. Dzięki współpracy z Oracle ten program przybliży nas do osiągnięcia tego celu”.

Sir John Bell, profesor królewskiej katedry medycyny na Uniwersytecie Oksfordzkim

Badanie nowych niebezpiecznych wariantów w celu tworzenia strategii walki z koronawirusem i zapewniania bezpieczeństwa obywatelom

Pojawienie się bardziej zakaźnych wariantów wirusa powodującego chorobę COVID-19 grozi spowolnieniem globalnego powrotu do normalności po pandemii i może uniemożliwić osiągnięcie odporności uzyskiwanej dzięki obecnym szczepionkom. Aby przyspieszyć identyfikację tych wariantów, Uniwersytet Oksfordzki i Oracle stworzyły Globalny System Analizy Patogenów, który wykorzystuje ogólnoświatową normę do badania wirusa i przetwarza dane o patogenach w zaledwie kilka minut. Platforma będzie dostępna bezpłatnie dla naukowców i organizacji non-profit z całego świata.

Współpraca technologiczna w celu zapewnienia bezpiecznej przyszłości

Połączenie Skalowalnej Platformy Patogenów Uniwersytetu Oksfordzkiego (SP³) z usługami i możliwościami Oracle Cloud pozwala w bezpieczny sposób konsolidować i analizować dane z całego świata, aby zapewniać dokładniejsze informacje o wariantach i ich potencjale do rozprzestrzeniania się. Możliwości procesowania platformy SP³ zostały wzbogacone o wiele innowacyjnych funkcji zapewnianych przez Oracle, co zwiększa wydajność i bezpieczeństwo systemu. System SP³ dostępny będzie na całym świecie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu dzięki umieszczeniu go w Oracle Cloud.

Zdrowie ludzi na całym świecie to priorytet

Oracle współpracuje z sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi i przemysłem prywatnym, aby na całym świecie wspierać osoby chore i narażone na ciężki przebieg choroby.

Nasze zespoły traktują kwestię szczepień na COVID-19 bardzo osobiście

Pandemia wpłynęła na życie nas wszystkich, dlatego pracownicy Oracle postanowili wykorzystać szansę na wsparcie walki z chorobą COVID-19. Niektórzy zajęli się pisaniem kod źródłowego aplikacji, inni zapewnili naukowcom bezpłatny dostęp do zasobów chmurowych, itd. Wszystkich jednoczył wspólny cel, dlatego nie żałowali czasu, umiejętności ani zaangażowania. „Bycie częścią grupy tworzącej realne rozwiązanie sprawiało mi ogromną satysfakcję” – mówi Sharon Kennedy, członkini zespołu technicznego Oracle APEX.

Dowiedz się więcej o pracownikach Oracle, którzy walczą z pandemią COVID-19

CDC analizuje bezpieczeństwo szczepionek dzięki systemowi v-safe w Oracle Cloud

Ze względu na konieczność pilnego działania w badaniach klinicznych COVID-19 świadomie wykluczono określone grupy, np. osoby wiedzące, że są w ciąży. Jednak dzięki systemowi v-safe opracowanemu przez Oracle kobiety nieznające swojego stanu oraz wiedzące, że w czasie przyjmowania szczepionki na COVID-19 były w ciąży, mogły bezpiecznie poddać się szczepieniu, na bieżąco informować o swoim stanie zdrowia oraz śledzić wszelkie reakcje na szczepionki. Dzięki milionom wpisów w systemie naukowcy byli w stanie stwierdzić, że szczepionka nie miała negatywnego wpływu na osoby w ciąży.

System Oracle National EHR Cloud gromadzi i chroni dane medyczne

Każdego dnia organy decyzyjne zajmujące się zdrowiem publicznym badają wykresy i wizualizacje, aby mieć pełny obraz globalnej pandemii. Potrzebują wiarygodnego i scentralizowanego źródła danych. Centers for Disease Control wykorzystuje rozwiązanie Oracle National EHR Cloud jako centralne repozytorium informacji o szczepieniach w Stanach Zjednoczonych. Zanonimizowane dane — w których wszystkie imiona i nazwiska oraz inne dane identyfikacyjne pacjentów zostały usunięte w celu ochrony ich prywatności — są wykorzystywane do analizy i generowania raportów przez upoważnione agencje i instytucje.

Nasze wysiłki nie ograniczają się do COVID-19

Tony Blair Institute i Oracle przy wsparciu tego samego systemu Oracle National EHR Cloud zorganizowali dystrybucję szczepionek przeciw żółtej febrze w Afryce. W pierwszym tygodniu programu w Ghanie zaszczepiono ponad 70 tys. osób. Obecnie rozmawiamy z dziesiątkami krajów o tym, jak zmodernizować u nich techniczną infrastrukturę systemów opieki zdrowotnej w celu zapewnienia skutecznego rozprowadzania szczepionek, monitorowania postępów leczenia i badań diagnostycznych przy użyciu platformy Oracle Cloud i pakietu Public Health Applications.

Dowiedz się więcej

Produkty Oracle stojące za tymi newralgicznymi działaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zapewnia moc obliczeniową o wysokiej wydajności w celu bezpiecznej obsługi najbardziej newralgicznych obciążeń.

Oracle Application Express (APEX) to platforma programistyczna, która umożliwia tworzenie skalowalnych, bezpiecznych aplikacji przy użyciu jedynie niewielu linii kodu.

Oracle Exadata Cloud Service obsługuje obciążenia systemu bazodanowego Oracle Database w chmurze, podnosząc poziom bezpieczeństwa i wydajności oraz wydłużając czas pracy bez przestojów.

Oracle Analytics Cloud z Oracle R zawiera wbudowane funkcje samouczenia się maszyn, aby dzięki automatyzacji i inteligencji pomóc instytucjom w szybszym wyciąganiu unikatowych wniosków.