Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Oracle Database 12c

Database 12c

Oracle Database 12c:
podłącz się do chmury

 

Przedstawiamy Oracle Database 12c— pierwszą na świecie bazę danych zaprojektowaną specjalnie do obsługi środowiska chmury.

Opinie klientów

Po udanych wydaniach kolejnych wersji Oracle Database Oracle nadal ułatwia standaryzację, konsolidację i automatyzację usług bazy danych w chmurze. To, co rozpoczęło się ponad dekadę temu wraz z wprowadzeniem na rynek pionierskich rozwiązań Oracle Real Application Clusters i Oracle Automatic Storage Management, jest obecnie kontynuowane w ramach architektury Oracle Multitenant, która umożliwia pełne skorzystanie z zalet przetwarzania w chmurze, w tym udostępniania zasobów, elastycznego zarządzania i obniżki kosztów.


Podłącz się do chmury za pomocą architektury Oracle Multitenant

Larry Ellison: Oracle Database 12c Is Vastly More Efficient (Video)

Opinie klientów

Konsolidacja danych to podstawowy etap migracji do środowiska chmury. Aby ułatwić i przyspieszyć ten proces, Oracle Database 12cpozwala na bardzo wydajną konsolidację opartą na schematach, która —nie wymaga modyfikowania istniejących aplikacji.

W tym celu w jednej wielodostępnej kontenerowej bazie danych zostanie umieszczonych wiele „podłączonych” (ang. pluggable) baz danych. Każda konsolidowana baza danych, czyli baza „podłączana” do wielodostępnego kontenera, obsługuje aplikacje dokładnie w ten sam sposób co jej wersja sprzed konsolidacji. Oprócz wspomnianego przyspieszenia migracji do środowiska chmury, konsolidacja upraszcza zarządzanie, co jest wielką zaletą dla podmiotów zarządzających obecnie setkami, a nawet tysiącami baz danych.


Automatyzacja i optymalizacja cyklu życia informacji

Zarządzanie cyklem życia informacji w typowej firmie wymaga ręcznego przenoszenia i kompresowania danych w ramach różnych warstw pamięci masowej na podstawie przede wszystkim czasu utworzenia danych.

Oracle Database 12c zmienia ten schemat działania dzięki funkcji automatycznej optymalizacji danych, która sprawdza nie tylko czas utworzenia danych, ale również ich używanie i ważność, a następnie automatycznie przenosi dane do odpowiedniej pamięci masowej w ramach odpowiedniej warstwy kompresji.


Pełna dostępność i bezpieczeństwo bazy danych

Uproszczenie procesu konsolidacji baz danych: Oracle Multitenant

Database Consolidation
Wyświetl infografikę (PDF)

Dzięki ponad 500 nowym funkcjom Oracle Database 12c ma wszystko co potrzebne w zakresie przetwarzania w chmurze, przetwarzania dużych zbiorów danych, bezpieczeństwa i dostępności.