Spółka Diebold Nixdorf integruje działy kadr w 61 krajach za pomocą Oracle Cloud

Globalny lider technologii finansowych wykorzystał Oracle Fusion Cloud HCM do rozwiązania problemów kadrowych po fuzji.

Udostępnij:

Moim zdaniem, kiedy dokonujesz się znaczącej inwestycji, Twój głos powinien być wysłuchany. Cenię sobie te relacje z Oracle.

Tiffanie LewisWiceprezeska ds. technologii i rozwiązań w zakresie usług HR, Diebold Nixdorf

Lista produktów

Wyzwania biznesowe

W 2016 roku Diebold z siedzibą w Ohio przejął spółkę Wincor Nixdorf, dostawcę sprzętu, oprogramowania i usług dla bankowości detalicznej z siedzibą w Niemczech. W wyniku połączenia powstały dwa podstawowe systemy HR-Oracle E-Business Suite i SAP. Przedsiębiorstwu brakowało skutecznego, efektywnego dostępu do danych, co prowadziło do zwiększonej złożoności i ryzyka braku zgodności, a także ręcznych, czasochłonnych i niespójnych procesów.

Połączona spółka, Diebold Nixdorf, dążyła do obniżenia kosztów i usprawnienia procesów zarządzania kadrami. Jednocześnie firma dostrzegła możliwość transformacji zarządzania personelem poprzez przejście do chmury.

Oracle dostarczył Diebold Nixdorf system HR, który jest globalny, połączony, standardowy i prostszy.

Tiffanie LewisWiceprezeska ds. technologii i rozwiązań w zakresie usług HR, Diebold Nixdorf

Dlaczego Diebold Nixdorf wybiera rozwiązanie Oracle?

W porównaniu z innymi dostawcami rozwiązanie Oracle Cloud HCM wypadło lepiej na etapie weryfikacji koncepcji. Spółka Diebold Nixdorf wybrała rozwiązanie Oracle Fusion Cloud HCM, ponieważ jest to jeden, zintegrowany, oparty na chmurze system, który może usprawnić i zintegrować zarządzanie kadrami w 61 krajach.

Spółka Diebold Nixdorf wybrała Oracle Cloud HCM, ponieważ pozwoliłoby to jej zintegrować procesy kadrowe w całej organizacji w złożonym, wielonarodowym środowisku.

Wyniki

Przejście do Oracle Cloud HCM pozwoliło spółce Diebold Nixdorf przezwyciężyć wyzwania związane z zasobami ludzkimi, z którymi borykała się po fuzji, i zyskać jeden, zintegrowany podstawowy pakiet do zarządzania zasobami ludzkimi i talentami w 61 krajach. Przedsiębiorstwo posiada teraz kluczowe informacje na temat swoich pracowników, czyli coś, czego wcześniej brakowało. Ponadto firma może lepiej radzić sobie z przepisami dotyczącymi zgodności, w tym surowymi wymogami RODO w Europie.

Spółka dodała również samoobsługę dla pracowników i menedżerów, co zmniejszyło liczbę procesów ręcznych i zwiększyło satysfakcję pracowników. Korzystając z rozwiązania HR Help Desk, dział kadr może teraz szybciej obsługiwać zgłoszenia pracowników, wykorzystywać powiązane z nimi dane do poprawy jakości usług lub dostosować zasoby do potrzeb pracowników.

Przejście na rozwiązanie oparte na chmurze sprawiło również, że firma stała się bardziej zwinna i może swobodnie wprowadzać innowacje.

Partnerzy

Spółka Diebold Nixdorf współpracowała z Accenture w zakresie przyspieszenia wieloletniego programu transformacji cyfrowej i chmurowej, obejmującego usprawnienie systemu kadrowego. Podczas współpracy z Accenture spółka Diebold Nixdorf wdrożyła swój trzyletni plan działania w ciągu zaledwie 12 miesięcy. „Nie byłoby to możliwe bez Accenture i siły oraz zasobów, które wnieśli do projektu” mówi Tiffanie Lewis.

Opublikowano:16 maja 2022

Informacje o kliencie

Diebold Nixdorf specjalizuje się w sprzedaży, produkcji, instalacji i obsłudze samoobsługowych systemów transakcyjnych, terminali do punktów sprzedaży, produktów związanych z bezpieczeństwem fizycznym oraz oprogramowania i usług powiązanych dla światowych rynków finansowych, detalicznych i handlowych. Spółka współpracuje z większością ze 100 największych instytucji finansowych na świecie oraz z 25 największymi globalnymi sprzedawcami detalicznymi.

Lista produktów