Dzięki automatyzacji w chmurze firma FedEx może dwa razy szybciej reagować na zachodzące zmiany

Za pomocą rozwiązań Oracle Cloud ERP, EPM, SCM i Analytics firma FedEx odpowiada na wyzwania biznesowe w czasie rzeczywistym oraz lepiej obsługuje swój wzrost organiczny i dokonywane przejęcia.

Udostępnij:

Narzędzia Oracle Analytics pozwalają nam wnikać w działalność operacyjną niemal w czasie rzeczywistym, obserwować, co się tam dzieje, i oceniać rozwój sytuacji na skalę ogólnoświatową.

Chris Woodwiceprezes, Corporate Services Accounting, FedEx Services

Wyzwania biznesowe

Firma FedEx słynie z wykorzystywania innowacji opartych na technologii nie tylko po to, by stale usprawniać dostarczanie przesyłek, ale też zapewniać klientom dokładniejsze informacje na temat ich zamówień. Firma chciała, by środowisko zaplecza i obsługi pracownika również działały w podobnym duchu innowacji, zwłaszcza obszar finansów i łańcucha dostaw. Osoby odpowiedzialne za ten projekt nie chciały, by był on czymś jednorazowym — planowano wbudować innowacyjność w model operacyjny.

W rezultacie stworzono organizację o nazwie Digital Innovation Center of Excellence (DICE) z centrum zlokalizowanym w siedzibie głównej FedEx i regionalnymi centrami doskonałości w Azji i Europie. Zespół DICE chciał podjąć śmiałe kroki w celu osiągnięcia przełomowej wydajności pracy zaplecza, a to oznaczało wykorzystanie najbardziej innowacyjnych technologii i taktyk. Do przeprowadzenia tej transformacji koniecznie było przejście do aplikacji chmurowych.

Dlaczego FedEx wybiera rozwiązania Oracle

Firma FedEx wybrała rozwiązania Oracle Cloud ERP, EPM, SCM i Analytics, by stworzyć zunifikowaną platformę wspierającą zarówno wzrost organiczny, jak i rozwój poprzez przejęcia. Możliwość przejęcia firmy TNT, europejskiego lidera w sektorze logistyki, pomogła ugruntować uzasadnienie biznesowe przejścia do Oracle Cloud. Wdrożenie rozpoczęto w Europie, a następnie w Azji i Ameryce Północnej.

Firma FedEx postanowiła też wykorzystać Oracle Cloud Infrastructure drugiej generacji i bazę danych Autonomous Database, by zoptymalizować wydajność wspomnianych aplikacji chmurowych. Dla FedEx zaletą pakietu Oracle Cloud jest zapewnienie płynnej integracji wszystkich aplikacji chmurowych firmy oraz wspólnego formatu danych we wszystkich aplikacjach Oracle. Wykorzystując Oracle Cloud, firma może wykorzystywać zaawansowane analizy i sztuczną inteligencję. Narzędzia analityczne Oracle Cloud, wyposażone w zaawansowane funkcje pulpitu, umożliwiły firmie przeprowadzanie złożonych analiz kosztów w celu poprawy zarządzania operacjami finansowymi.

Oracle Cloud zapewnia platformę pomagającą eksplorować rolę sztucznej inteligencji, dzięki której firma może stać się bardziej wytrzymała i elastyczna, a także może łatwiej dostosowywać się do zmian biznesowych. Narzędzia analityczne pozwalają firmie FedEx zagłębiać się w operacje niemal w czasie rzeczywistym, by zdobyć wiedzę na temat działań w dowolnym miejscu na świece, jako że firma ciągle dostosowuje swoje sieci i rozdziela moce produkcyjne w zależności od bieżących potrzeb.

Wyniki

Firma FedEx ujednoliciła ponad 220 operacji, korzystając z ponad 40 aplikacji Oracle Cloud. Wykorzystała też rozwiązanie Oracle Digital Assistant and OCI Integration Services w ramach działań podejmowanych na rzecz dalszej automatyzacji wielu z tych procesów — ponad 25 asystentów cyfrowych stworzyło bezobsługowe funkcje przekazywania zadań w ramach tych procesów.

Ponad 3000 pracowników korzysta teraz również z Oracle Analytics Cloud w celu podejmowania decyzji w oparciu o dane, a także po to, by uzyskać dostęp do sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i automatyzacji usług.

W kwestii operacji cyfrowych firma znacząco zmniejszyła nakłady pracy ręcznej i przyspieszyła wdrożenia kodu. Dzięki transformacji cyfrowej i wykorzystaniu aplikacji, infrastruktury i możliwości platformy Oracle Cloud FedEx wprowadza teraz swoje rozwiązania na rynek dwukrotnie szybciej.

Firma całkowicie zwirtualizowała swój model wdrażania oprogramowania oraz szkolenia w zakresie nowych systemów, co umożliwiło uruchomienie dziewięciu nowych lokalnych instancji Oracle Cloud ERP podczas pandemii COVID-19 bez zakłócania harmonogramu. W przeszłości firma wysłałaby swój zespół na kilka tygodni do kraju wdrażającego nowy ważny system, aby mogli oni go skonfigurować i przeszkolić pracowników. Pandemia utrudniła podróżowanie, co wymusiło konieczność przeprowadzania wirtualnych wdrożeń. Firma FedEx odniosła sukces w tej kwestii.

Opublikowano:23 lipca 2020