Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Oracle Customer Success—Omnis Sp. z o.o.

Omnis Sp. z o.o.

Omnis zwiększa wydajność prac nad rozwojem oprogramowania dzięki Oracle Cloud Infrastructure

Share
 

Korzystając z Oracle Cloud Infrastructure, możemy oferować innowacyjne, oparte na chmurze rozwiązania do kopii zapasowej oraz aplikacje w 100% dopasowane do potrzeb naszych klientów, skrócić czas i zmniejszyć koszty cyklu rozwoju oprogramowania, a jednocześnie – zwiększyć bezpieczeństwo i dostępność danych i poszerzyć zakres naszych usług.

— Marek Wiśniewski, CEO, Omnis Sp. z o.o.

Omnis przyspiesza cykl rozwoju oprogramowania, obniża koszty i poszerza ofertę usług dzięki możliwościom i elastyczności platformy Oracle Cloud Infrastructure

Omnis rozwija i dostarcza systemy informatyczne dla biznesu – zarówno rozwiązania standardowe, jak i indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta – firmom z wielu różnych branż działającym w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Firma jest także integratorem systemów i podwykonawcą dla innych firm tworzących oprogramowanie. Jej strategią jest koncentracja na rozwiązaniach opartych na chmurze i przeznaczonych dla użytkowników urządzeń mobilnych. Tak zdefiniowane pole działania wymagało od Omnis sięgnięcia po dającą duże możliwości, skalowaną infrastrukturę chmurową, dobrze sprawdzającą się jako platforma dla rozwiązań Disaster Recovery i innego oprogramowania, a także pozwalającą jej obniżyć koszty oraz skrócić czas prac rozwojowych i wdrożeń.
 
 
Business Challenge
 • Obniżenie kosztów rozwoju różnych rodzajów oprogramowania przez wyeliminowanie problemu zbędnej infrastruktury i przeznaczenie większej ilości czasu pracowników na prace bezpośrednio związane z tworzeniem oprogramowania.
 • Zwiększenie poziomu zadowolenia klientów przez podniesienie wydajności tworzonych przez Omnis aplikacji i zagwarantowanie ich nieprzerwanej dostępności dla bardzo zróżnicowanego grona użytkowników.
 • Przyspieszenie procesu rozwoju aplikacji dzięki wyeliminowaniu konieczności oczekiwania przez programistów na dostępność potrzebnych im zasobów infrastruktury.
 • Rozbudowa oferty o korzystające z chmury oprogramowanie i rozwiązania służące do kopii zapasowej, zdalnie dostępne dla klientów i niewymagające od nich ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycji we własne serwery i infrastrukturę fizyczną.
 • Skrócenie czasu oczekiwana na wdrożenia produkcyjne i premiery rynkowe tworzonego oprogramowania przy jednoczesnym zwiększeniu jego jakości i bezpieczeństwa.
Results
 • Korzystając z usług Oracle Database Backup Cloud, Oracle Cloud Infrastructure Object Storage, Oracle Java Cloud i Oracle MySQL Cloud opracowano autorskie rozwiązanie do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych klientów, dające administratorom ich systemów informatycznych pełną kontrolę nad procesem backupu – między innymi przez umożliwienie im natychmiastowego wykonywania kopii zapasowych baz danych Oracle i śledzenie aktualnego stanu kopii danych przechowywanych lokalnie i w chmurze nawet z odległych lokalizacji.
 • W znacznym stopniu zmniejszono stałe koszty operacyjne, wdrażając elastyczny model licencjonowania usług Oracle Cloud: Omnis może teraz ponosić koszty opłat obejmujących wyłącznie parę usług potrzebnych jej najważniejszym aplikacjom, a nie całego zawierającego je pakietu, dodatkowo zawierającego ponad 100 zbędnych tej firmie funkcji.
 • Zwiększono poziom zadowolenia klientów, wdrażając oferującą ogromne możliwości infrastrukturę chmurową. Efekt: użytkownicy końcowi nie muszą już czekać kilku sekund na reakcję aplikacji, gdyż udostępnione im oprogramowanie działa w chmurze, do której ich urządzenia przenośne mają szybki dostęp.
 • Zoptymalizowano tempo prac rozwojowych, efektywność kosztową i elastyczność, umożliwiając programistom Omnis swobodne wybieranie i natychmiastową aktywację rozmaitych usług chmurowych w zależności od potrzeb pojawiających się na różnych etapach prac rozwojowych.
 • Dzięki zastosowaniu platformy Oracle Cloud Infrastructure jako fundamentu jednej z flagowych biznesowych aplikacji mobilnych Omnis skrócono czas potrzebny do produkcyjnego udostępnienia jej w ofercie firmy i ułatwiono jej wprowadzenie na nowe rynki. Aplikacja ta służy do zarządzania dokumentacją fotograficzną przedsięwzięć i obiektów w terenie, znajdując zastosowanie m.in. przy szacowaniu roszczeń ubezpieczeniowych, wycenie nieruchomości i ewidencjonowaniu postępów prac budowlanych.
 • Podwyższono bezpieczeństwo informatyczne klientów i ich danych, które w całości zostały umieszczone w usłudze Oracle Cloud, zapewniającej im o kilka stopni lepszą ochronę niż możliwa do osiągnięcia w przeciętnej korporacyjnej serwerowni. Dane, których kopię powierzono Oracle Cloud, są zawsze dostępne i gotowe do natychmiastowego przywrócenia.
 • Spółka Omnis zyskała możliwość oferowania swoim klientom oprogramowania i rozwiązań w dziedzinie kopii zapasowych w korzystniejszych cenach, i to bez poświęcania marży – skorzystanie z usług Oracle pozwoliło jej po prostu obniżyć koszty rozwoju oprogramowania, obsługi technicznej i świadczenia własnych usług.
 • Wzrósł potencjał rynkowy Omnis, ponieważ klienci spółki zyskali możliwość korzystania z jej aplikacji i rozwiązań do backupu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów rozbudowy własnej infrastruktury fizycznej lub wykupywania zewnętrznych usług hostingowych.
 • Spółka zyskała zdolność do szybkiego i niedrogiego skalowania rozwijanych przez siebie aplikacji, tak standardowych, jak i opracowywanych na zamówienie, nabywając zdolność łatwego dostosowywania ich do wymagań klientów, a w razie potrzeby – błyskawicznej ich rozbudowy o dodatkowe zasoby informatyczne, np. moc obliczeniową, procesory, pamięć czy przestrzeń dyskową.
 • Spółka może skupić się na rozwoju aplikacji i nie musi już martwić się o utrzymanie infrastruktury i zabezpieczanie niezbędnych usług, a zwolnieni z tych zadań specjaliści mogą poświęcać więcej czasu na dopracowywanie i testowanie tworzonych produktów, co korzystnie wpływa na ich jakość, a w konsekwencji – na zadowolenie klientów.

 

Chociaż braliśmy pod uwagę analogiczne rozwiązania firm Amazon i Microsoft, nasz wybór padł na usługi Oracle Cloud. Przekonała nas ich wysoka niezawodność, wydajność, elastyczność i dostępność. Co więcej, przy tak dużej różnorodności prowadzonych przez nas projektów programistycznych, model licencjonowania platformy Oracle Cloud okazał się znacznie bardziej wydajny kosztowo od produktów innych dostawców.

— Marek Wiśniewski, CEO, Omnis Sp. z o.o.

About Omnis Sp. z o.o.

Headquarters

 
Katowice, Poland

Employees

 
45

Annual Revenue

 
Do 100 mln USD
Powstała w 1987 r. firma Omnis świadczy usługi w dziedzinie informatyki i rozwoju oprogramowania, których odbiorcami są podmioty działające zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Spółka ma status złotego partnera Oracle i należy do międzynarodowej grupy technologicznej Euvic, zatrudniającej na całym świecie liczącą ponad 1000 osób kadrę inżynierską.
Published:  Jun 13, 2019