Oracle Finance przyjmuje rozwiązanie Oracle Analytics i podwaja wydajność

Migracja ręcznych rozwiązań i procesów do Oracle Analytics pozwoliła Oracle Finance zwiększyć współpracę, dokładność i wydajność.

Udostępnij:

Informacje biznesowe otrzymywane w ramach stosowania rozwiązania Oracle Analytics są coraz bardziej szczegółowe i przejrzyste, dzięki czemu dane liczbowe są dokładne i naprawdę zrozumiałe. Mając tak łatwy dostęp do danych, członkowie naszej kadry kierowniczej mają możliwość podejmowania decyzji biznesowych naprawdę opartych na danych.

Kieran LeiperStarszy Dyrektor, Global Controller Organization, Oracle

Lista produktów

Wyzwania biznesowe

Zespół Oracle Finance wspomaga spółkę macierzystą w realizacji wielu kluczowych zadań obejmujących budżetowanie, prognozowanie i przeprowadzanie powiązanych analiz. W przeszłości członkowie zespołu na całym świecie polegali na pracochłonnych procesach ręcznych opartych na programie Excel, które wymagały wielu obejść, uzgodnień ksiąg i wprowadzania danych.

W rezultacie przepływy pracy zespołu były często rozłączne, nieefektywne i czasochłonne. Wykonywanie zadań finansowych często wymagało od analityków zdobycia przypadkowego arkusza kalkulacyjny od innego analityka, często z innego regionu lub linii biznesowej.

Procesy nie tylko miały liczne luki, ale brakowało im stałej częstości i nie rzadko wymagały specjalnych umiejętności kodowania. Ponadto analitycy pozyskiwali odpowiednie dane w różnych momentach, nie tworząc skoordynowanych, powtarzających się przepływów umożliwiających terminowe, zintegrowane zamknięcie finansowe.

Zespół Oracle Finance postanowił przejść na system holistyczny, który pobierał dane z całego przedsiębiorstwa. Aplikacja musiała również tworzyć wizualizacje i pulpity, które można było szybko tworzyć, aktualizować i korygować.

Zaplanowany przepływ danych w Oracle Analytics pozwala każdemu użytkownikowi zwiększyć wydajność o jeden rząd wielkości.

Kieran LeiperStarszy Dyrektor, Global Controller Organization, Oracle

Dlaczego Oracle wybiera rozwiązanie Oracle Analytics?

Zespół Oracle Finance potrzebował solidnej, opartej na chmurze platformy, która mogłaby zautomatyzować, połączyć i usprawnić procesy analityczne w skali globalnej. Poszukiwano również bogatych możliwości wizualizacji danych — z możliwością optymalizacji lub dostosowania wykresów i prezentacji na bieżąco.

System analityczny musiał również integrować się natywnie z innymi rozwiązaniami Oracle i współdzielić formatowanie danych. Musiał jednak również łączyć się z pewnymi kluczowymi systemami spoza firmy Oracle. Tak więc naturalnym wyborem dla Oracle Finance było rozwiązanie Oracle Analytics, które zapewnia szeroki zestaw możliwości, od pobierania danych i modelowania po wizualizację i współpracę.

Platforma umożliwia również spełnienie szerokiego zakresu potrzeb indywidualnych użytkowników dzięki interaktywnym, intuicyjnym funkcjom wizualizacji i odkrywania danych. Z czasem taki system umożliwiłby użytkownikom końcowym z sektora finansowego zastosowanie danych w wyjątkowo innowacyjny sposób.

Oracle Analytics umożliwia zespołowi Oracle Finance usprawnienie współpracy, zwiększenie dokładności finansowej i przyspieszenie zamknięcia ksiąg.

Wyniki

Po rozpoczęciu korzystania z rozwiązania Oracle Analytics zespół Oracle Finance dostrzegł wiele korzyści, zarówno wymiernych, jak i jakościowych. Zespół może teraz regularnie planować automatyczne przepływy danych na platformę, a to ponad dwukrotnie zwiększyło wydajność. System umożliwia również szybsze zamknięcie finansowe — dzięki pulpitom nawigacyjnym, które dostarczają połączone, aktualne i istotne informacje oraz wizualizacje danych dla obszarów priorytetowych.

Dzięki automatyzacji platformy zespół może poświęcić więcej czasu na wykorzystanie silnika analitycznego do tworzenia analiz. Łatwość użycia i moc oprogramowania odblokowuje nowe analizy i możliwości. „Dzięki funkcji «przeciągnij i upuść» nasze zespoły mogą zadawać pytania, na które nigdy nie mielibyśmy czasu, gdy w Oracle Global Controllers Organization używaliśmy wyłącznie programu Excel” mówi Kieran Leiper, starszy dyrektor w Global Controller Organization.

Użytkownicy mogą w prosty sposób czyścić dane, zmieniać typy wykresów, analizować pytania, zamieniać pola i tworzyć historię finansową dostępną w ulepszonych formatach raportowania. Pracownicy mogą dogłębnie zbadać takie rzeczy, jak możliwości kosztowe, inicjatywy wzrostu przychodów, aktywność handlowców i produktywność. Pracownicy mogą również spojrzeć na biznes w wielu wymiarach, co wcześniej było niemożliwe,- wspomóc osoby decyzyjne najdokładniejszymi dostępnymi danymi i scenariuszami.

 „Przyniosło to ogromne korzyści, a największy wpływ ma to, że pomaga oddzielić fakty od fikcji i pozwala nam przeanalizować długo utrzymywane przekonania na temat tego, co napędza wydajność pracowników sprzedaży”, mówi Leiper.

Użytkownicy korzystają z zasobów, których konkretnie potrzebują: zespoły operacyjne analizują wskaźniki KPI mające zastosowanie do swoich linii biznesowych. Z drugiej strony, zespoły księgowe i finansowe mogą przeglądać te same dane przed zamknięciem, aby przyjrzeć się trendom i dopasować je do oczekiwań, jednocześnie identyfikując potencjalne problemy.

Dzięki funkcjom integracji analitycy mogą z łatwością pozyskiwać informacje z różnych platform i aplikacji Oracle oraz innych firm. Zespół może również łączyć duże ilości danych w celu szybkiego wyszukiwania i rozwiązywania problemów.

Opublikowano:1 lipca 2022

Informacje o kliencie

Oracle oferuje zintegrowane zestawy aplikacji oraz bezpieczną, autonomiczną infrastrukturę w chmurze Oracle Cloud. Spółka działa w 175 krajach, obsługuje 430 000 klientów i osiąga 40 mld USD rocznego przychodu.

Lista produktów