Oracle skraca czas od zgłoszenia zapotrzebowania na stanowisko do oferty zatrudnienia o dziewięć dni

Oracle HR łączy w sobie Oracle Journeys i Oracle Recruiting, aby usprawnić proces zatrudniania i wdrażania pracowników oraz ich wydajność, podwajając pulę kandydatów.

Udostępnij:

Organizacja HR musi kwestionować swoje tradycyjne procesy, bezwzględnie upraszczać i stawiać użytkowników w centrum swoich rozważań projektowych. To właśnie osiągnęliśmy dzięki rozwiązaniom Oracle Recruiting i Oracle Journeys.

Madie CheruvuWiceprezes ds. zarządzania zasobami ludzkimi, zespoły ds. aplikacji i baz danych Oracle

Wyzwania biznesowe

Oracle Human Resources (HR) zarządza procesami pracowniczymi 135 000 specjalistów Oracle w 90 krajach — od pierwszego podania o pracę, poprzez szkolenia, aż do przejścia na emeryturę. Każdego roku rekruterzy nadzorują zatrudnienie od 22 000 do 25 000 kandydatów, dbając jednocześnie o to, aby po zatrudnieniu pracownicy ci stali się jak najbardziej wydajni w jak najkrótszym czasie.

Oracle HR wspiera również menedżerów potrzebujących wymieniać informacje o pracownikach przemieszczających się pomiędzy oddziałami. Zespół przetwarza około 10 000 takich wymian informacji tygodniowo. Bez tej usługi oddziały biznesowe Oracle nie byłyby w stanie prawidłowo funkcjonować.

Aby poradzić sobie z ogromną ilością danych dotyczących istniejących i nowo zatrudnionych pracowników, zespół Oracle HR wykorzystywał w dużej mierze niepołączone, stare systemy i procesy. Dodatkowo, internetowe rozwiązania rekrutacyjne dla kandydatów były pracochłonne i toporne. Dla nowych osób utworzenie konta w aplikacji Oracle było czasochłonne i zniechęcające. Zespół chciał zwiększyć efektywność i atrakcyjność rekrutacji nowych kandydatów, poszerzając tym samym pulę talentów.

Szefowie jednostek biznesowych Oracle potrzebowali również większego wsparcia w rozwijaniu umiejętności i talentów swoich pracowników. Zamiast poprawiać i utrzymywać starsze procesy i technologie, zespół HR zdecydował się na migrację do ujednoliconej, opartej na chmurze platformy do zarządzania rekrutacją i doświadczeniami pracowników.

Rozwiązania Oracle Recruiting i Oracle Journeys zapewniły intuicyjne, lekkie i oparte na procesach podejście, poprawiając szybkość, dokładność i widoczność. Tworzy to wyjątkowe doświadczenie użytkownika.

Madie CheruvuWiceprezes ds. zarządzania zasobami ludzkimi, zespoły ds. aplikacji i baz danych Oracle

Dlaczego Oracle wybiera rozwiązanie Oracle Journeys?

Aby osiągnąć swoje cele, dział Oracle HR potrzebował wydajnej, wytrzymałej platformy w chmurze klasy korporacyjnej, która będzie regularnie rozwijana pod kątem przyszłych potrzeb pracowniczych całego przedsiębiorstwa. W związku z tym zespół wybrał zestaw modułów Oracle Cloud HCM do rekrutacji, zadowolenia pracowników, zarządzania karierą i uczenia się. Poza solidną i rozbudowaną funkcjonalnością, przejście na ten stos oznaczało regularne aktualizowanie i ulepszanie systemu przez światowej klasy inżynierów i pracowników wsparcia technicznego Oracle.

Zespół wybrał rozwiązanie Oracle Journeys ze względu na jego wszechstronne możliwości zarządzania całą karierą pracownika w Oracle przy jednoczesnym zachowaniu spójnych doświadczeń i odczuć. Ze względu na integrację z Oracle Cloud Human Capital Management (HCM) Oracle Journeys czerpie z jednego systemu dokumentacji. Aby usprawnić procesy zatrudniania i wdrażania pracowników, zespół wprowadził także rozwiązania Oracle Recruiting i Oracle Guided Learning.

Nowe, oparte na chmurze rozwiązania Oracle Journeys i Oracle Recruiting podwoiły pulę kandydatów do pracy, jednocześnie oszczędzając rocznie 4 000 godzin pracy menedżerów zatrudniających.

Wyniki

Systemy zostały uruchomione w pięciu krajach, w których Oracle najaktywniej zatrudnia pracowników: w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indiach, Rumunii i na Filipinach. Przyjęcie Oracle Journeys, Oracle Recruiting i powiązanych rozwiązań chmurowych Oracle umożliwia osiągnięcie w tych regionach wielu zarówno twardych, jak i miękkich korzyści.

Nowe systemy były podzielone na logiczne etapy przetwarzania danych pracowników, zgodnie z ustalonymi przepływami pracy zespołu Oracle HR. Są one również udoskonalone i bardziej intuicyjne, a także eliminują wprowadzanie zbędnych danych. Na przykład utworzenie zapotrzebowania na stanowisko w systemie Oracle Recruiting wymaga obecnie tylko 5 kroków (wcześniej 19), a czas umieszczenia oferty pracy skrócił się z 10 minut do zaledwie 3 minut, co pozwala zaoszczędzić około 4000 godzin rocznie.

Czas od zgłoszenia zapotrzebowania na stanowisko do oferty pracy uległ skróceniu o 9 dni. W ciągu sześciu miesięcy 300 rekruterów przetworzyło ponad 34 000 zapytań o pracę, 20 000 ofert i 17 000 przypadków zatrudnienia, z czego 30% zatrudnienia wewnętrzne, zgodnie z polityką firmy.

Centrum karier Oracle przyczyniło się również do zwiększenia efektywności procesów zatrudniania, czemu towarzyszył skokowy przyrost liczby kandydatów. Zamiast zakładać pełne konto w starej architekturze, kandydaci wprowadzają tylko numer telefonu lub adres e-mail. Podwoiło to liczbę kandydatów i zwiększyło szanse na znalezienie najbardziej odpowiednich pracowników. Dzięki rozwiązaniu Oracle Guided Learning 3 500 pracowników uczestniczyło w programach instruktażowych Oracle HR 11 000 razy, zmniejszając liczbę zgłoszeń do działu pomocy technicznej o około 50%.

Zintegrowana platforma stanowiła jedno centrum kariery dla całego przedsiębiorstwa. Zarówno menedżerowie, jak i pracownicy mają dokładne dane i mogą śledzić postępy programu w zależności od potrzeb. Od pierwszego dnia pracy pracownicy mogą składać wnioski o laptopy czy identyfikatory, a także uzyskać dostęp do potrzebnych im materiałów edukacyjnych i zasobów. Pracownicy mogą również łatwo aktualizować system, aby odzwierciedlić zmiany w życiu osobistym, takie jak zawarcie związku małżeńskiego lub pojawienie się dzieci.

Dodatkowo platforma Oracle zapewniała kluczowe możliwości — rozszerzalność w chmurze, dostęp mobilny, łączność z różnymi źródłami danych (w tym pocztą elektroniczną i dokumentami papierowymi) oraz analitykę, w tym uczenie maszynowe.

Opublikowano:24 czerwca 2022

Informacje o kliencie

Oracle oferuje zintegrowane zestawy aplikacji oraz bezpieczną, autonomiczną infrastrukturę w chmurze Oracle Cloud. Spółka działa w 175 krajach, obsługuje 430 000 klientów i osiąga 40 mld USD rocznego przychodu.