Marketing Oracle zwiększa wydajność dzięki migracji do autonomicznej bazy danych Autonomous Database

Dział marketingu Oracle zwiększył wydajność, uruchamiając swoją główną bazę danych B2B na podstawie Oracle Autonomous Database.

Udostępnij:

Mieliśmy lokalny zespół sześciu osób tylko po to, aby utrzymać system w ruchu. Przejście na rozwiązania OCI i Autonomous Database sprawiło, że osoby te poświęcają teraz swój czas na modernizację systemu i dodawanie nowych funkcjonalności. Jesteśmy bardziej produktywni. I tak samo jest z przedsiębiorcami korzystającymi z naszego systemu.

Dan WilliamsStarszy Dyrektor ds. globalnych systemów i narzędzi marketingowych, Oracle

Wyzwania biznesowe

Podobnie jak wielu naszych klientów, Oracle dostrzega wartość stania się przedsiębiorstwem w większym stopniu opartym na danych. Terminowy dostęp do właściwych danych usprawnia podejmowanie decyzji w każdej części działalności biznesowej. Tak z pewnością jest w marketingu, gdzie klienci zarówno oczekują dopasowanych interakcji opartych na danych, jak i lepiej na nie reagują.

Niedawno Oracle przeprowadziło migrację swojej głównej bazy danych B2B Customer Experience i związanego z nią stosu (w tym drugiej bazy danych wykorzystywanej do obsługi analityki biznesowej i analiz) z lokalnego centrum danych do Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Ta udana migracja trwała około siedmiu miesięcy i u jej podstaw leżała potrzeba lepszego reagowania na potrzeby biznesowe. Środowisko lokalne działało na 19 różnych serwerach i było trudne do zarządzania i rozbudowy, a także wolno reagowało na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Dlaczego Oracle wybiera autonomiczną bazę danych

Przy wyborze odpowiedniej bazy danych do wdrożenia w chmurze oczywistym wyborem była Oracle Autonomous Database. Podstawowym wymaganiem było uproszczenie zarządzania i administracji dwoma różnymi bazami danych, doświadczeniem klienta i analityką biznesową. Nie chodziło jednak o cięcie kosztów. Liderzy Oracle spodziewali się, że redukcja kosztów administracyjnych umożliwi osiągnięcie głównego celu migracji, tj.: lepsze reagowanie na potrzeby biznesowe.

Wyniki

Obecnie system wykorzystuje dwie różne instancje bazy danych i obsługuje około 300 użytkowników zarówno w zakresie interaktywnych zapytań, jak i złożonych skryptów. Baza danych Customer Experience Database (CXD) Oracle działa na instancji Autonomous Database o mocy 128 OCPU w zakresie przetwarzania transakcyjnego i mieszanych obciążeń roboczych i obecnie rośnie z prędkością od 5 TB do 6 TB miesięcznie i zbliża się do rozmiaru 128 TB. Obsługuje dane wejściowe ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, jest wykorzystywana przez zespoły data science i obsługuje zarówno aplikacje oparte na dziedziczeniu, jak i na mikroserwisach, takie jak Oracle Eloqua Marketing Automation i Oracle Unity Customer Data Platform. Stanowi również podstawowe źródło danych dla bazy danych BI Database, działającej na autonomicznej bazie danych Autonomous Database dla analityki i mieszanych obciążeń roboczych, zbliżających się obecnie do 30 TB.

Przydzielona bazie danych CXD pamięć masowa systematycznie rosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 60 TB do 128 TB. Zwiększenie przydzielonej pamięci masowej wymaga tylko jednego kliknięcia lub wywołania API, bez konieczności posiadania wiedzy na temat baz danych, czekania i bez przestojów. Operacja w środowisku lokalnym byłaby bardziej skomplikowana, wymagałaby dodatkowego personelu i potencjalnie nowego sprzętu.

Lokalne wprowadzanie poprawek i aktualizacji odbywało się kiedyś co kwartał, a czas przestoju wynosił od 21 do 36 godzin. Teraz odbywa się to w razie potrzeby autonomicznie, także bez konieczności posiadania wiedzy o bazie danych lub występowania przestojów.

Rozwiązanie Autonomous Data Guard jest badane pod kątem międzyregionalnego usuwania skutków awarii i rozpoczęto jego testowanie. Wystarczyło jedno kliknięcie, aby replikacja bazy danych CXD do bazy rezerwowej trwała zaledwie 8 godzin. Rozwiązanie zostanie w pełni wdrożone w najbliższym czasie w ramach procesu modernizacji.

Autonomiczna baza danych Autonomous Database znacznie uprościła obsługę opartej na chmurze bazy danych B2B Customer Experience. Czasami przedsiębiorstwa wykorzystują to uproszczenie, aby zaoszczędzić koszty, ale w tym przypadku nowa funkcjonalność i modernizacja pomogły zwiększyć produktywność zarówno dla zespołu pomocy technicznej, jak i 300 użytkowników końcowych.

Opublikowano:7 czerwca 2022