Oracle University obniża koszty administracji o 30% dzięki autonomicznej bazie danych

Dwie aplikacje Oracle University, w tym jedna, która została zmigrowana z PostgreSQL, opierają się na autonomicznej bazie danych w celu zwiększenia wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa.

Udostępnij:

W komercyjnych aplikacjach Guided Learning i MyLearn, stosowanych w ramach Oracle University, wykorzystuje się autonomiczną bazę Oracle Autonomous Database w celu zwiększenia wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu zerowego czasu przestoju i zautomatyzowanej konserwacji bazy danych. Zmniejszyliśmy koszty administracyjne o 30%.

Deepak SharmaStarszy menedżer, DevOps Automation and Support, Oracle University Education

Wyzwania biznesowe

Oracle University pomaga klientom efektywniej budować Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i aplikacje SaaS. Oracle Guided Learning jest zintegrowane z Oracle Cloud Applications, dostarczając aktualnych wskazówek i wiedzy w toku pracy użytkownika.

Oracle MyLearn zapewnia w formie subskrypcji spersonalizowane szkolenia dotyczące szeregu rozwiązań Oracle, w tym Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Oracle Cloud Applications oraz rozwiązań bazodanowych i branżowych.

Oracle Guided Learning zawiera wbudowaną technologię, która została przejęta przez Oracle w 2018 roku i zmigrowana z AWS. Bazą danych wykorzystywaną w AWS był PostgreSQL, który jest dostępny w infrastrukturze OCI. W ramach migracji zespół programistów chciał również zająć się pewnymi niedociągnięciami PostgreSQL. W szczególności słabym elementem była optymalizacja wydajności, a budowa konfiguracji HA wymagała znacznej wiedzy. Wymagane dodatkowe zasoby obliczeniowe wymuszały przestoje, a użytkownicy musieli zarządzać bazową pamięcią blokową, z której korzystał PostgreSQL. Wynikające z tego koszty administracyjne i wymagana wiedza specjalistyczna były po prostu zbyt wysokie.

Dlaczego Oracle wybiera autonomiczną bazę danych

Zespół programistów Oracle University wybrał bazę Oracle Autonomous Database do przetwarzania transakcji oraz zastąpienia PostgreSQL w Oracle Guided Learning. Rozwiązanie wspiera programistów, którzy tworzą nowe przewodniki, jak również użytkowników końcowych, którzy korzystają z tych przewodników z aplikacji hosta.

Ponadto autonomiczna baza danych w zakresie analityki i hurtowni danych wspiera użytkowników administracyjnych, którzy mogą spojrzeć na całe środowisko nauczania, aby zrozumieć, jak jest ono wykorzystywane.

Rozwiązanie Oracle MyLearn było także nową aplikacją zbudowaną początkowo na autonomicznej bazie danych do przetwarzania transakcji i mieszanych obciążeń roboczych.

Programiści przewidywali zmniejszenie kosztów utrzymania ze względu na kilka czynników. Po pierwsze, autonomiczna baza danych Oracle Autonomous Database automatycznie zarządza pamięcią masową i pozwala na dodatkowe zasoby pamięci masowej lub obliczeniowe na żądanie bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy lub wyłączania bazy danych. Kopie zapasowe, dostrajanie wydajności, poprawki i aktualizacje są obsługiwane automatycznie, co dodatkowo obniża koszty operacyjne.

Autonomiczna baza danych jest dostarczana z już wdrożonymi politykami i ustawieniami bezpieczeństwa, co zmniejszyło nakłady pracy na utrzymanie bezpieczeństwa danych, a także ryzyko wystąpienia błędów.

Autonomiczna baza danych uprościła również proces integracji z pamięcią obiektową, która jest integralną częścią całego rozwiązania.

Wyniki

Obecnie rozwiązania Oracle Guided Learning i Oracle MyLearn są wdrażane z wykorzystaniem architektury typu lakehouse. W autonomicznej bazie danych Oracle Autonomous Database przechowywanych jest koło 8 TB kodu aplikacji, danych użytkownika i metadanych, natomiast w pamięci obiektowej przechowywanych jest 10 TB obrazów, treści multimedialnych i danych dziennika.

Kompletne rozwiązanie obejmuje inne usługi, w tym wykorzystanie Elasticsearch do indeksowania danych w celu przyspieszenia wyszukiwania oraz Oracle Analytics Cloud do raportowania.

Programiści korzystają również z OCI Logging, OCI Logging Analytics, Oracle Application Performance Management, OCI Monitoring, OCI Certificates, OCI Vault oraz OCI Email Delivery.

Konfiguracja HA, która wcześniej była dwutygodniową operacją, teraz dzięki Autonomous Data Guard zajmuje zaledwie kilka minut. Co więcej, praca może być wykonywana przez pracowników, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy na temat baz danych, a także nie ma konieczności bieżącej konserwacji — co zapewnia dalsze oszczędności.

Dodawanie pojemności pamięci masowej to teraz proste wywołanie API, niewymagające przestojów, ręcznego zarządzania pamięcią masową, ani specjalistycznej wiedzy. Dodawanie kolejnych zasobów obliczeniowych w razie potrzeby jest równie proste. Programiści nie używają autoskalowania w swoim środowisku produkcyjnym, ale uznali je za przydatne w przypadku nowych wersji lub pierwszych instalacji, kiedy dokładna charakterystyka wydajności nie jest dobrze znana.

Wbudowane funkcje bezpieczeństwa pozwoliły zespołowi programistów zaoszczędzić wiele godzin na opracowywaniu skryptów zabezpieczających bazę danych, a ponadto nie ma potrzeby wykonywania bieżącej pracy związanej z utrzymaniem skryptów i informacji konfiguracyjnych.

Autonomiczna baza danych zapewnia prosty, bezpośredni dostęp do pamięci obiektowej. Umożliwiło to zespołowi zautomatyzowanie odświeżania bazy danych, które obecnie zajmuje tylko od 2 do 3 godzin, a nie cały tydzień.

Ogólnie rzecz biorąc, administrowanie autonomiczną bazą danych wymaga znacznie mniej czasu i wiedzy. Zespół programistów szacuje, że zmniejsza to ogólne koszty administracyjne o co najmniej 30%.

Opublikowano:22 czerwca 2022