PGNiG przeszło na Oracle Enterprise Identity Services w celu zwiększenia możliwości systemu oraz uzyskania lepszego wsparcia technologicznego

Udostępnij:

W PGNiG zdecydowano się na wybór Oracle Identity and Access Management zamiast poprzedniej technologii IAM. Decyzja o zastąpieniu rozwiązania została podjęta, ponieważ Oracle zaoferował lepszą funkcjonalność oraz wsparcie technologiczne, którego potrzebowaliśmy. Zapewnienie bezpiecznego i wysokiej wydajności zarządzania tożsamością oraz dostępem jest dla nas najwyższym priorytetem, szczególnie jeśli chodzi o kluczowe aplikacje biznesowe. W trakcie tego procesu obserwowaliśmy zaangażowanie lokalnych zespołów Oracle oraz firmy wdrożeniowej. Wdrożenie IAM, w zakresie najbardziej istotnych procesów i funkcjonalności, trwało ok. 6 miesięcy i przez cały czas otrzymywaliśmy wsparcie, najpierw w procesie wdrożenia, a teraz poprzez aktualizację do Oracle Identity Management 12c PS4. W ciągu ostatnich kilku lat pracowaliśmy nad tym, jak najlepiej wykorzystać nasze wdrożenie systemu IAM, aby usprawnić procesy zarządzania dostępem. Wprowadziliśmy kontrolę dostępu opartą na rolach, która pomaga nam zmniejszyć liczbę wniosków o dostęp wysyłanych przez nowych pracowników. To daje nam pewność, że zmiany w strukturze organizacyjnej są natychmiast i prawidłowo obsługiwane przez nasz system IAM. Wykorzystanie wiedzy i wsparcia ze strony zespołów Oracle i lokalnego partnera pomaga nam w tworzeniu procesów efektywnego zarządzania uprawnieniami przy użyciu okresowej certyfikacji uprawnień.

Piotr Kurekp.o. Z-cy Dyrektora ds. Aplikacji, Departament Informatyki
Opublikowano:31 października 2022