Siemens Mobility upraszcza zarządzanie projektami dzięki rozwiązaniu Autonomous Transaction Processing

Firma Siemens Mobility obniżyła koszty o 90% i skróciła czas wprowadzania produktów na rynek dzięki zastosowaniu rozwiązania Oracle Autonomous Database w celu integracji danych pochodzących z różnych źródeł i zapewnienia kierownikom projektów dokładnych informacji w czasie rzeczywistym.

Udostępnij:

Wystarczy jedno kliknięcie i Oracle Autonomous Database automatycznie konsoliduje duże ilości informacji z wielu źródeł — dawniej był to proces wyjątkowo skomplikowany, wymagający wielu dokumentów.

Dr. Birthe Gebhardtekspert ds. danych, Siemens Mobility

Wyzwania biznesowe

Europejscy operatorzy kolejowi modernizują tysiące kilometrów tras kolejowych za pomocą nowego systemu sterowania sygnalizacją kolejową w celu poprawy wydajności i optymalizacji sieci kolejowej, a tymczasem firma Siemens Mobility zajmuje się cyfryzacją pierwszej z tych tras. Aby lepiej zarządzać tym złożonym projektem, który obejmuje Belgię, Norwegię i Niemcy, postanowiono skorzystać z Oracle Autonomous Database.

Dlaczego Siemens Mobility wybiera rozwiązania Oracle

Na potrzeby projektu transformacji obejmującego wielu interesariuszy i wiele dokumentów niezbędnych do właściwego kierowania operacjami firma Siemens Mobility wybrała platformę zarządzania projektami Oracle Autonomous Transaction Processing. Platforma ta oferuje szybszy czas wprowadzenia na rynek, większą wydajność, zmniejszenie liczby czynności administracyjnych i niższe koszty w porównaniu z innymi platformami zainstalowanymi lokalnie lub działającymi w chmurze. Ponadto dzięki wbudowaniu narzędzia Oracle Application Express w autonomiczną bazę danych można szybko tworzyć i wdrażać aplikacje.

Wyniki

Po przejściu na system Oracle Autonomous Transaction Processing, który działa w oparciu o platformę Oracle Cloud Infrastructure, każdy kierownik projektu Siemens Mobility otrzymuje za jednym kliknięciem odpowiednie i dokładne informacje o projekcie z różnych źródeł danych, w tym z systemów SAP, Microsoft SharePoint i Oracle Primavera. Dawniej zebranie tych informacji wymagało kilku dni ręcznego wprowadzania danych do arkuszy kalkulacyjnych.

Firma Siemens Mobility uruchomiła swoją nową, opartą na chmurze bazę danych o pojazdach autonomicznych w ciągu dwóch tygodni, podczas gdy w zwykłych warunkach trwałoby to kilka miesięcy. Rozwiązanie Oracle zapewniło także większą wydajność mimo rosnącej ilości danych oraz dochodzące do 90% oszczędności kosztów i czasu w porównaniu z rozwiązaniami zainstalowanymi lokalnie.

Dzięki aplikacjom Oracle Application Express (APEX) kierownicy projektów mogą od razu zobaczyć plany sygnałów cyfrowych i status projektu, bez konieczności przeszukiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych. Platforma umożliwiająca osobom bez znajomości zasad programowania szybkie tworzenie aplikacji jest zintegrowana z rozwiązaniem Autonomous Database Cloud.

Siemens Mobility dysponuje teraz bardziej wydajnym i wygodnym procesem zarządzania dokumentami, który wymaga minimalnych nakładów administracyjnych i szkoleniowych. W rezultacie korzystają zarówno kierownicy projektów, jak i pasażerowie kolei.

Opublikowano:9 lutego 2022