Za pomocą usług Oracle Cloud Skechers przygotowuje skuteczną strategię audytu

10-osobowy zespół ds. audytu w firmie Skechers korzysta z usługi Oracle Risk Management Cloud, aby chronić swoje warte 7,4 mld USD przedsiębiorstwo z branży obuwniczej i odzieżowej.

Udostępnij:

Przy pomocy Oracle Risk Management mogę standaryzować wiele obszarów umiarkowanego i niższego ryzyka, za które odpowiadam, dzięki czemu wraz z zespołem możemy skupiać się na bardziej istotnych obszarach i zapewniać pracodawcy świetne usługi audytowe.

Ashwat Panchalwiceprezes ds. audytu wewnętrznego, Skechers

Wyzwania biznesowe

Założona w 1992 r. firma Skechers rozwinęła się w przedsiębiorstwo o wartości 7,4 mld USD z ponad 4500 sklepów. Zważywszy na różnorodność i złożoność globalnych operacji Skechers, zespół ds. audytu wewnętrznego skupił się na inicjatywach z zakresu ładu korporacyjnego, w tym na zarządzaniu ryzykiem finansowym, operacyjnym i regulacyjnym.

Wspomniany zespół odpowiada za wewnętrzne kontrole dotyczące sprawozdawczości finansowej, audyty operacyjne, przeglądy mechanizmów kontroli cyfrowej, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym i ocenę ryzyka nadużyć. Z biegiem lat, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, zespół ds. audytu wewnętrznego musiał zmierzyć się z ryzykiem stojącym przed całym przedsiębiorstwem.

„Dobrze rozumieliśmy nasze krytyczne procesy biznesowe, ryzyko, kontrole, programy audytów i plany testów” — powiedział Ashwat Panchal, wiceprezes Skechers ds. audytu wewnętrznego. Brakowało jednak możliwości identyfikacji i oceny obszarów o niskim i umiarkowanym ryzyku, co pozwoliłoby małemu zespołowi skupiać się na obszarach o wysokim ryzyku.

Firma Skechers poszukiwała opartego na chmurze systemu zapewnienia zgodności w zakresie ryzyka finansowego, który zapewniałby zautomatyzowane testowanie kontroli dostępu, umożliwiając pracownikom ocenę obszarów ryzyka online.

W miarę wchodzenia na kolejne rynki Skechers musi przestrzegać obowiązujących tam przepisów prawa. Oracle Risk Management pomaga mu ograniczać ryzyko w ramach całej jego globalnej działalności.

Dlaczego Skechers wybiera rozwiązania Oracle?

Jako wieloletni klient Oracle, firma Skechers wiedziała, że możemy jej pomóc w przyspieszeniu operacji zaplecza, identyfikacji i ograniczeniu ryzyka oraz zapewnieniu, że działania na rzecz zgodności z przepisami będą spójne i dostosowane do strategii korporacyjnych. W ostatecznym rozrachunku kierownictwo Skechers podjęło decyzję o wdrożeniu rozwiązania Oracle Fusion Cloud Risk Management and Compliance, które wchodzi w skład pakietu aplikacji Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP).

Wyniki

Po wdrożeniu rozwiązania Oracle Risk Management firma Skechers wprowadziła elektroniczny obieg dokumentów w celu dokumentowania ocen audytowych i śledzenia obszarów wymagających poprawy. „Jeśli nie mielibyśmy tego produktu, 75% czasu spędzałbym w samolocie. Dzięki Oracle mogę korzystać z repozytoriów przepływów pracy i dokumentacji oraz testować i przeglądać materiały online. W razie potrzeby mogę to robić za pośrednictwem telefonu” — dodał Panchal.

Cały proces rozpoczął od przygotowania biblioteki najlepszych praktyk, która posłużyła za podstawę do wdrożenia Oracle Risk Management Cloud. Samo wdrożenie zajęło kilka tygodni (a nie miesięcy lub lat). Obecnie uruchomienie nowego regionu jest proste i można nim zarządzać z dowolnego miejsca. W przypadku nowych regionów Panchal współpracuje z lokalną jednostką biznesową, aby określać obszary wysokiego ryzyka oraz decydować, co i jak ma być przetestowane.

„Obecnie zajmujemy się bardziej istotnymi kwestiami takimi jak identyfikacja najważniejszych konkurentów w danym obszarze, w tym sprzedawanych przez nich produktów, a także problemami logistycznymi, z jakimi mamy do czynienia w różnych krajach” — powiedział Panchal.

Opublikowano:3 listopada 2023

Informacje o kliencie

Założona w 1992 r. firma Skechers jest trzecią co do wielkości marką obuwniczą w Stanach Zjednoczonych, działającą głównie w obszarach obuwia sportowego i codziennego. Działalność firmy obejmuje segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej, a jej kolekcje obuwia są dostępne w ok. 180 krajach świata. Działalność międzynarodowa firmy jest zarządzana za pośrednictwem sieci spółek zależnych, partnerów joint venture i dystrybutorów. Firma Skechers przekazała potrzebującym dzieciom na całym świecie ponad 16 mln par butów.