Toyota przenosi procesy HPC na platformę Oracle Cloud

Największy na świecie producent samochodów przenosi zadania HPC na platformę Oracle Cloud Infrastructure, aby zwiększyć wydajność procesów projektowania i budowy samochodów.

Udostępnij:

Obsługujemy teraz nasze obciążenia HPC na platformie Oracle Cloud Infrastructure, w ramach naszej wielochmurowej strategii HPC. OCI zapewnia niewiarygodnie wysoką wydajność. Obsługa komputerowych symulacji dynamiki płynów na tej platformie pozwoliła nam przyspieszyć obliczenia i zoptymalizować koszty. Pomaga nam to zwiększyć efektywność rozwoju samochodów w firmie Toyota i produkować samochody z większą wydajnością.

Shinichi NodaGroup Leader, DX Promotion Division, Toyota Motor

Wyzwania biznesowe

Aby stale podnosić jakość swoich samochodów, Toyota urzeczywistnia swoją koncepcję Nowej Globalnej Architektury Toyoty (Toyota New Global Architecture, TNGA). Jest to innowacja strukturalna, która obejmuje całą globalną działalność Toyoty w zakresie produkcji samochodów i ma na celu radykalną poprawę podstawowych osiągów samochodów tej marki. Zwiększanie efektywności projektowania i budowy samochodów poprzez testy i symulacje obliczeniowe oraz ciągłe dążenie do doskonałości to klucz do tworzenia samochodów o doskonałych właściwościach jezdnych i ekologicznych.

Na potrzeby obsługi procesów HPC Toyota korzystała wcześniej z rozwiązań zainstalowanych lokalnie. Nadal to robi, zaczęła jednak badać możliwości usług chmurowych, aby móc elastycznie zaspokajać potrzeby użytkowników wymagające m.in. szybkiego zwiększenia zasobów lub przetestowania nowych technologii.

Dlaczego Toyota Motor wybiera rozwiązania Oracle

W ramach przyjętej strategii dotyczącej wykorzystania wielu chmur na potrzeby obsługi procesów HPC (high-performance computing) Toyota porównała oferty różnych dostawców usług chmurowych pod kątem wydajności, kosztów, dokładności obliczeniowej, elastyczności, stabilności i innych kryteriów. W rezultacie Toyota zdecydowała się przenieść główną część swoich symulacji obliczeniowych na platformę Oracle Cloud Infrastructure (OCI) przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących systemów zainstalowanych lokalnie.

Oracle Cloud Infrastructure oferuje pierwszą i jedyną w branży publiczną chmurę obliczeniową oferującą możliwość przetwarzania procesów HPC na serwerach fizycznych. Dzięki technologii RDMA (Remote Direct Memory Access) opóźnienie wynosi tu poniżej 2 mikrosekund, a przepustowość osiąga wartość 100 Gb/s. W ramach tego tego protokołu dane są przesyłane z pamięci komputera lokalnego do pamięci komputera znajdującego się w innej lokalizacji. Dzięki oferowanemu przez OCE specjalnemu rozwiązaniu do obsługi procesów HPC Toyota może bez uszczerbku dla wydajności przeprowadzać w chmurze złożone i rozbudowane symulacje wymagające ogromnej mocy obliczeniowej.

Wyniki

Obsługa procesów HPC związanych z symulacjami obliczeniowymi w ramach Oracle Cloud Infrastructure pozwoliła Toyocie przyspieszyć i usprawnić procesy projektowania i budowania samochodów przy jednoczesnej optymalizacji ponoszonych kosztów.

Ponadto Toyota radykalnie skróciła czas realizacji zamówień na zasoby obliczeniowe, który w przypadku angażowania lokalnie zainstalowanych zasobów obliczeniowych wynosił ponad sześć miesięcy. W przypadku korzystania z OCI czas ten skrócił się do zaledwie kilku dni, o ile dostępna jest wystarczająca przestrzeń fizyczna.

Dzięki OCI Toyota może teraz elastycznie testować nowe technologie, co było trudne w przypadku korzystania ze wspomnianych zasobów lokalnych. Dzięki OCI Toyota osiągnęła również wysoki poziom efektywności kosztowej, ponieważ wskutek poprawy zdolności obliczeniowych skróciła czas potrzebny na wykonanie obliczeń.

Opublikowano:13 października 2021