Naukowcy z UCLA wykorzystują uczenie maszynowe w OCI do przewidywania wyników operacji

Uczelnia wykorzystuje Oracle Cloud Infrastructure do dokładniejszego przewidywania wyników operacji, co prowadzi do lepszego leczenia pacjentów.

Udostępnij:

Nasze standardowe maszyny potrzebowałyby ponad 30 godzin, aby wytrenować pełny model dla 2000 pacjentów. Nasz zespół pracował z danymi obejmującymi ponad 30 000 pacjentów, a usługa Oracle Cloud dała nam znacznie większą moc obliczeniową.

Dr Akash A. ShahDział chirurgii ortopedycznej, centrum medyczne UCLA

University of California w Los Angeles (UCLA) to publiczny uniwersytet z długoletnią tradycją nauczania, badań i służby publicznej.W ramach prowadzonych badań ortopedycznych UCLA wykorzystuje narzędzie uczenia maszynowego AutoPrognosis (ML), które uczy się wielu modeli uczenia maszynowego jednocześnie, a następnie automatycznie tworzy najlepsze potoki modelowania dla analiz medycznych. Uczelnia UCLA nie dysponowała zasobami obliczeniowymi potrzebnymi do przeprowadzania zaawansowanych analiz opartych o uczenie maszynowe w wymaganym czasie. Po migracji uniwersytetu do rozwiązania Oracle Cloud Infrastructure (OCI), zespół mógł skorzystać z wysokowydajnych możliwości obliczeniowych i tanich opcji składowania w chmurze. CPU OCI zapewniają wyjątkowo elastyczne i ekonomiczne maszyny wirtualne i Bare Metal, a magazyn bloków na żądanie spełnia wymagania UCLA względem składowania dla obciążeń.

Opublikowano:20 grudnia 2023