Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Oracle Contextual Intelligence

Rozwiązanie chroniące bezpieczeństwo marki, które zapewnia lepsze wyniki cyfrowych kampanii reklamowych i oszczędza budżet.

Rozwiązanie pomiarowe Oracle Moat

Bardziej świadome decyzje dotyczące miejsc wyświetlania reklam, ochrona reputacji marki i pewne prowadzenie kampanii.

Czym jest bezpieczeństwo marki i dopasowanie marki w reklamie cyfrowej?

Czym jest bezpieczeństwo marki?

Bezpieczeństwo marki to stan, w którym reputacja marki jest chroniona, a sama marka nie pojawia się w niebezpiecznych środowiskach. Celem tego stanu jest zapewnienie spójności marki z innymi pozytywnie i jednoznacznie kojarzonymi markami, które nie mają charakteru konfrontacyjnego. Aby zapobiec pojawianiu się problematycznych lub nieodpowiednich skojarzeń z marką, zapewnienie wspomnianego bezpieczeństwa historycznie wiązało się z takimi podstawowymi działaniami, jak blokowanie słów kluczowych i adresów URL.

Czym jest przydatność marki?

Koncepcja dopasowania marki (brand suitability) to rozwinięcie koncepcji bezpieczeństwa marki, które daje marketerom większe możliwości kontroli i precyzyjnego określania środowisk, które blokują, oraz treści, do których kierują reklamy. O ile koncepcja bezpieczeństwa marki opiera się na szeroko rozumianych technikach blokowania, o tyle koncepcja dopasowania marki opiera się na unikatowych profilach marek, wynikach badań rynkowych i pozycjonowaniu strategicznym, co pozwala zidentyfikować i ukierunkować reklamę na konkretne środowiska.

Dopasowanie marki bazuje na zrozumieniu podstawowego znaczenia treści i prawdziwego kontekstu informacji zawartych na danej stronie. Uwzględnia ponadto wyniki analizy treści wykraczającej poza ciągi adresów URL i konkretne słowa kluczowe, aby pozwolić na określenie zależności między terminami i frazami oraz ich szerszego znaczenia.

Znaczenie bezpieczeństwa marki i przydatności marki

Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa marki są w centrum uwagi cyfrowych reklamodawców, agencji i wydawców. Niespójność marki grozi zrażeniem do siebie i utratą klientów. Bezpieczeństwo marki będzie zatem zawsze odgrywać istotną rolę dla reklamodawców i wydawców.

Ze względu na pandemię COVID-19 w ostatnim czasie w branży nastąpił zwrot w postrzeganiu kwestii dotyczących dopasowania marki. Jako że marketerzy poszukują większej kontroli nad wdrażanymi rozwiązaniami i większego do nich zaufania, staje się jasne, że podstawowe metody zapewnienia bezpieczeństwa marki nie są już tak efektywne jak dawniej.

Koncepcja dopasowania marki pomaga wypełnić lukę między ryzykiem a możliwościami, zapewniając rygorystyczne zabezpieczenia kontekstowe, które pozwalają cyfrowym reklamodawcom na kierowanie się w stronę bezpiecznych, odpowiednich i budujących markę przestrzeni reklamowych.

Zapewnienie spójności marki

Termin ten oznacza, że wszystkie wpływające na klienta zasoby reklamowo-marketingowe przekazują mu obietnicę marki w ramach jednej, wewnętrznie spójnej, ciągłej narracji. Marka jest spójna, gdy oferowane z nią doświadczenia klienta, odpowiadają jego oczekiwaniom.

Dlaczego coraz trudniej można zapewnić bezpieczeństwo marki

W koncepcji bezpieczeństwa marki chodzi o to, aby nie dopuścić do utraty zaufania klienta do marki. Bez zaufania do marki przychody z marki oraz jej wartość i postrzeganie przez klientów są niższe (lub w ogóle nie istnieją). Kluczem do sukcesu jest tutaj przejrzysta relacja między reklamodawcą cyfrowym a dostawcą usług zapewnienia bezpieczeństwa marki. Reklamodawca musi wiedzieć, że strategia bezpieczeństwa marki zastosowana do podjętych działań reklamowych jest dostosowana do tempa zmian kulturowych i uwzględnia nowo pojawiające się tematy, ale jednocześnie nadmiernie nie blokuje treści i nie pozwala na pojawienie się w pobliżu niebezpiecznych lub nieodpowiednich treści.

Blokowanie słów kluczowych i blokady na poziomie domen często są nieskuteczne. Wiele słów kluczowych ma bowiem wiele znaczeń, a domeny URL mogą zawierać treści o szerokim zakresie tematycznym. Obie te taktyki nie są zatem zdolne do zapewnienia reklamodawcom odpowiedniego, skalowalnego stopnia ochrony. W związku z powyższym między dostawcą usług zapewnienia bezpieczeństwa marki a reklamodawcą powinna istnieć wspomniana przejrzysta relacja. Biorąc pod uwagę, że w zautomatyzowanym modelu zakupu przestrzeni reklamowej (programmatic advertising) możliwość bezpośredniej kontroli nad takim zakupem została wyeliminowana, właściciele marek muszą mieć zaufanie do wybranych przez siebie partnerów. Z tego względu relacje między właścicielem marki, agencją reklamową, wydawcami i dostawcami technologii powinny być przejrzyste i oparte na odpowiednio umotywowanych decyzjach.

Reklama programatyczna

Proces automatycznego kupowania i sprzedawania cyfrowej przestrzeni reklamowej za pomocą oprogramowania wykorzystującego algorytmy.

Środki ochrony bezpieczeństwa marki podczas pandemii COVID

Pandemia COVID okazała się źródłem nowych wyzwań dla bezpieczeństwa marki oraz zdominowała cykl konsumowania i tworzenia treści.

Głównym celem stało się osiągnięcie spójności pod względem treści, handlu elektronicznego, przepustowości i partnerów. Głównymi obszarami zainteresowania jest ostatnio identyfikacja jednoznacznie kojarzonych istotnych treści oraz odpowiednie ich umiejscowienie, blokowanie nieuczciwych sprzedawców, zwiększanie zasięgu oraz współpraca z partnerami gwarantującymi bezpieczeństwo.

Wielu reklamodawców i agencji uznało, że jednowymiarowe słowa kluczowe i całościowe blokady nie są już zrównoważonymi strategiami działania.

Ewolucja koncepcji kontekstu i bezpieczeństwa marki w reklamie

Ewolucja koncepcji kontekstu i  bezpieczeństwa marki w reklamie

Obecnie kluczowe znaczenie ma wyjście poza założenia koncepcji bezpieczeństwa marki. Aby móc znaleźć korzystne środowiska dla swojej marki i uniknąć szkodliwych treści, bez względu na ich definicję, trzeba mieć przygotowaną dobrą strategię dopasowania marki. W przypadku niektórych marek używanie listy zablokowanych elementów i kluczowych to już za mało. Aby w swoich cyfrowych kampaniach reklamowych zacząć przenosić nacisk z kwestii bezpieczeństwa marki do kwestii dostosowania marki, warto zapoznać się z tym dokumentem, w którym przedstawiono sposób, w jaki technologia zapewnienia bezpieczeństwa marki może pomóc w skutecznym wdrożeniu obu tych podejść.

Kontekst i bezpieczeństwo marki w dzisiejszym świecie

Wiele problemów i błędów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa marki można przypisać działaniom, które nie są dostosowane do dzisiejszych treści i cykli informacyjnych. Kontekst, czyli zrozumienie prawdziwego znaczenia danej strony internetowej oraz uwzględnienie niuansów językowych i interpretacyjnych, ma bowiem istotne znaczenie. Powszechnie stosowane środki taktyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa marki, takie jak blokowanie słów kluczowych i adresów URL, nie sprzyjają odpowiedniemu uwzględnieniu wspomnianych niuansów. W tej sytuacji na przeciwnych szalach często stawia się bezpieczeństwo marki i skalę działania, podczas gdy w rzeczywistości te dwie rzeczy nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Nie o to tu jednak tylko chodzi. Wyniki badań sugerują, że reklamodawcy niechętnie odchodzą od dobrze znanych sobie rozwiązań. Każdemu z nas podobają się przecież melodie, które już raz słyszeliśmy. Nawet z zaawansowaną technologią i rozwiązaniami pozwalającymi na kontekstową analizę całej strony internetowej, podstawowa taktyka blokowania słów kluczowych nadal ma zastosowanie. Dlaczego tak się dzieje? Wygląda na to, że oprócz wspomnianego poziomu komfortu związanego ze znanymi rozwiązaniami, prawdopodobnie większość reklamodawców nie zna lepszej alternatywy, nie wie, jak działają nowe taktyki i rozwiązania, ani zdaje sobie sprawy, jak łatwo można z nich korzystać.

Ogólnie rzecz biorąc, kontekst przynosi korzyści markom i reklamodawcom w zakresie bezpieczeństwa i skali. Nowoczesne technologie kontekstowe maksymalizują zwrot z każdej wydanej złotówki, zwiększają liczbę konwersji oraz przyciągają większą liczbę klientów. Mechanizmy inteligencji kontekstowej zapewniają bezpośredniość, adekwatność, bezpieczeństwo marki oraz odpowiednie informacje w tym zakresie, a także mogą zwiększyć zasięg przy jednoczesnym zachowaniu właściwego ukierunkowania przekazu.

Jakie są główne typy strategii dopasowania marki?

Istnieją trzy etapy na ścieżce dopasowania marki, a każdy z nich reprezentuje nowy poziom zaawansowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o reklamodawcę, agencję, czy wydawcę, należy określić swoje miejsce na tej ścieżce pod względem strategii dopasowania do marki oraz dostępność narzędzi i technologii niezbędnych do skutecznej realizacji założonych celów.

1. Ochrona dziedzictwa

  • Na tym etapie odnajdzie się zdecydowana większość reklamodawców, którzy stosują targetowanie i blokowanie na poziomie domen i słów kluczowych. W tym przypadku problemem jest skalowalność, niewystarczający jest stopień ochrony i często blokowane są bezpieczne, istotne treści.

2. Ochrona bazowa

  • Na tym etapie znajdą się podmioty, które stosują bardziej proaktywne podejście, wdrażając rozwiązania prebidingowe w celu blokowania określonych treści i zasobów, a także identyfikując i unikając fałszywie zliczanych wyświetleń reklam.

3. Dopasowanie marki

  • Na tym etapie znajdą się podmioty, które wykorzystują niepowtarzalne cechy i właściwości swojej marki, aby opracowywać i wdrażać niestandardowe podejścia do kwestii bezpieczeństwa i dopasowania marki. Podmioty te mogą już dokładnie zdefiniować i kontrolować swoje podejście do targetowania i unikania niepożądanych zdarzeń, zapewniając równowagę między ryzykiem a odnoszoną korzyścią.