Czym jest oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych?

Oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych usprawnia procesy marketingowe wykorzystywane do wspierania cyfrowych kampanii marketingowych. Może obejmować zarządzanie kampaniami, segmentację odbiorców, analizę zachowań, monitorowanie stron internetowych i ocenę potencjalnych klientów.

Szukasz oprogramowania do automatyzacji działań marketingowych?

Poznaj najlepsze w swojej klasie rozwiązanie Oracle, które wspiera namiary na każdym etapie procesu zakupowego.

Jakie są zastosowania oprogramowania do automatyzacji działań marketingowych?

Automatyzacja działań marketingowych pozwala na zaoszczędzenie czasu. Automatyzuje powtarzające się zadania, zmniejsza liczbę błędów ludzkich i pomaga osiągać lepsze wyniki. Zamiast podejmować ręczne działania, można skupić się na bardziej strategicznych zadaniach, takich jak planowanie i projektowanie kampanii, wyznaczanie celów, badania, spójność marki, pomiar wskaźników KPI itp.

Automatyzacja działań w ramach marketingu poprzez pocztę e-mail rzuca się na myśl wielu osobom, które słyszą termin „automatyzacja działań marketingowych”. Działania takie są złożone z wielu innych elementów, niż tylko automatyzacja kampanii e-mailowych. Dzięki wprowadzeniu takiej automatyzacji można usprawnić następujące zadania:

 • Znajdowanie i ocena potencjalnych klientów oraz zacieśnianie z nimi relacji
 • Segmentacja i targetowanie odbiorców
 • Sprzedaż wiązana i dodatkowa
 • Program lojalnościowy i programy utrzymania klientów.
 • Analizowanie i raportowanie w celu optymalizacji strategii marketingowych i dotyczących treści (tj. zmiana nagłówków lub czasu wysyłania wiadomości).
 • Testy porównawcze, aby sprawdzić, które nagłówki, oferty, kopie lub obrazy są najlepsze

Oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych wzbogaca również dane klientów i tworzy lepsze profile klientów. Na podstawie takich danych można poprawić doświadczenie klienta (CX), tworząc spersonalizowane doświadczenia w różnych kanałach.

Rodzaje oprogramowania do automatyzacji działań marketingowych

Przeczytaj dziesięć różnych artykułów, aby znaleźć dziesięć rodzajów oprogramowania do automatyzacji działań marketingowych. Niektóre definicje do kategorii „narzędzia do automatyzacji działań marketingowych” zaliczają systemy zarządzania zapasami, ustalania cen, obsługi dystrybucji (np. kanałów sprzedaży), zarządzania przychodami oraz analizy konkurencji. Mając to na uwadze, poniżej zaprezentowano listę różnych rodzajów oprogramowania, które można zaklasyfikować jako narzędzia do automatyzacji działań marketingowych.

 • Zarządzanie relacjami z klientem, które automatyzuje procesy sprzedaży i zarządza danymi klientów, zamówień i produktów.
 • Oprogramowanie automatyzacji działań sprzedażowych służy do obsługi procesów sprzedażowych, zarządzania danymi i analizy danych.
 • Marketing poprzez pocztę e-mail, który ułatwia cały proces marketingu e-mailowego. Obejmują konfigurację formularzy służących do generowania namiarów oraz różnych raportów służących do monitorowania sukcesu.
 • Oprogramowanie do obsługi mediów społecznościowych, obejmujące automatyzację wiele aspektów marketingu społecznościowego, w tym procesy publikowania, planowania, monitorowania i analizy treści.
 • Procesy automatyzacji działań marketingowych, które eliminują czynnik ludzki w procesach marketingowych.
 • Oprogramowanie do zarządzania potencjalnymi klientami, służące do automatyzacji procesów znajdowania, oceny i wykorzystania informacji dotyczących potencjalnych klientów.
 • Analityka przedstawiająca dane w formie wizualnej oraz identyfikująca wzorce w danych dotyczących rynków i klientów.
 • Kalkulacja cen, która pomaga w ustanawianiu konkurencyjnych struktur cenowych, zwykle w środowisku handlu elektronicznego. Przykładem może być testowanie porównawcze lub szacowanie zapotrzebowania.
 • Oprogramowanie do obsługi reklamy i promocji cyfrowej służy do doskonalenia i automatyzacji większości procesów związanych z tworzeniem reklam oraz strategii ofertowych w kanałach cyfrowych.
 • Oprogramowanie do obsługi programów lojalnościowych służy do automatyzacji najważniejszych elementów związanych z promocją programów lojalnościowych i zarządzaniem nimi.

Istnieje wiele różnych rodzajów rozwiązań. Niektórzy dostawcy oferują rozwiązania, oferujące poszczególne funkcje, które należy zintegrować z innymi rozwiązaniami. Niektóre rozwiązania stanowią wszechstronne nardzędzia, które zapewniają kilka (jeśli nie wszystkie) opcje wymienione powyżej.

Jak działa oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych?

Oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych obsługuje większość zadań i przepływów pracy związanych z cyfrowymi kampaniami marketingowymi. Oprogramowanie korzysta z sześciu wspólnych procesów (lub etapów):

 1. Zbieranie danych o potencjalnych klientach obejmujących liczbę odwiedzin stron internetowych, sposób korzystania z aplikacji, odwiedzin inicjowanych w wiadomościach e-mail i innych interakcji w ramach marketingu cyfrowego.
 2. Na podstawie zebranych danych tworzy się odpowiednie i użyteczne treści.
 3. Identyfikacja, określanie i segmentacja potencjalnych klientów.
 4. Przygotowywanie kampanii na bazie segmentów potencjalnych klientów w celu zapewnienia im spersonalizowanych doświadczeń w różnych kanałach marketingu cyfrowego, w tym w wiadomościach e-mail, serwisach społecznościowych, urządzeniach przenośnych i na czacie.
 5. Działania klientów i przygotowane harmonogramy uruchamiają wielokanałowe przepływy pracy, które pozwolą im dokonywać dwóch zmian — prowadzić klientów po procesie sprzedażowym lub angażować ich, aż staną się kwalifikowanymi namiarami marketingowymi.
 6. Analiza i śledzenie wyników. Dowiedz się, co się nie sprawdza i wprowadź zmiany, aby uzyskać większy zwrot z inwestycji w marketing.

Jak oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych pomaga marketerom?

30%

marketerów stosuje automatyzację marketingu, aby zminimalizować liczbę zadań wykonywanych ręcznie

Oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych zastępuje ręczne i powtarzalne zadania oraz pozwala zaoszczędzić czas. Może przejąć na siebie zadania taktyczne, dzięki czemu marketerzy mogą przeznaczyć więcej środków na realizację strategii, przygotowywanie treści i kreatywne rozwiązywanie problemów.

Dzięki automatyzacji działań marketingowych kampanie stają się bardziej skuteczne. Spersonalizowane treści są dostarczane we właściwym czasie we właściwym kanale. Ręczna personalna obsługa tych czynności byłaby tu prawie niemożliwa ze względu na złożoność dzisiejszych wielokanałowych kampanii w ramach marketingu cyfrowego.

Automatyzacja działań marketingowych umożliwia przeprowadzanie skuteczniejszych kampanii na rynku. Jednak eliminuje również codzienne zadania, które stają się żmudne i frustrujące. Są to m.in.

 • Planowanie kampanii w jednym systemie, ale przeglądanie danych w innym.
 • Radzenie sobie z przypadkami klientów, które są przechowywane tylko przez kilka miesięcy.
 • Marnowanie czasu na wyszukiwanie potencjalnych klientów, którzy powinny być łatwiejsi do identyfikacji.
 • Czyszczenie zdublowanych rekordów z powodu braku integracji z systemem CRM.
 • Praca z działem IT przy aktualizowaniu i uruchamianiu kampanii.

Ręczne radzenie sobie z takimi zadaniami powoduje stratę czasu, skupienia i efektywności. Wyeliminowanie takiego drenażu stanowi kluczowy sposób, w jaki automatyzacja działań marketingowych wspomaga marketerów.

Korzyści z oprogramowania do automatyzacji działań marketingowych

Oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych wspiera firmy każdej wielkości. Wspomaga pozyskiwanie danych kontaktowych potencjalnych klientów, sprzedaż wiązaną i dodatkową oraz wiele innych aspektów marketingu cyfrowego i sprzedaży.

Automatyzacja działań marketingowych zwiększa skuteczność marketingu, pozwalając zespołom marketingowym wykonywać więcej czynności więcej za mniejsze pieniądze. W rzeczywistości 63% przedsiębiorstw oczekuje, że odnotuje korzyści z oprogramowania do automatyzacji działań marketingowych w ciągu sześciu miesięcy od jego wdrożenia. Jak zmaksymalizować korzyści z inwestycji w oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych?.

Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych korzyści płynących z automatyzacji działań marketingowych.

1

Wyższe wartości współczynników konwersji

Gdy kampanie marketingowe są obsługiwane przez oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych, uporządkowane dane o klientach ułatwiają identyfikację i targetowanie odpowiednich osób. Gdy odpowiednie oferty są składane właściwym kontaktom, w czasie rzeczywistym, szanse na dokonanie sprzedaży stają się znacznie większe.

2

Mniej czasu i zasobów poświęconych nieskutecznym kampaniom

Możliwości sprzedażowe i dane dotyczące przychodów są pobierane z systemu CRM, aby móc kompleksowo weryfikować efektywność podejmowanych działań. Oznacza to, że marketerzy mogą zrezygnować z planowania opartego wyłącznie na intuicji. Na podstawie danych mogą podejmować świadome decyzje, szczególnie dotyczące kontynuowania inwestycji w kampanie, które mogą nie zapewniać wymaganych zwrotów finansowych.

3

Porządek

Automatyzacja działań marketingowych sprawia, że wszystko działa płynniej. Porządkuje transakcje, dostosowuje odpowiednie działania, tworzy realistyczne harmonogramy i umożliwia zespołom wewnętrznym osiągnięcie wyznaczonych celów.

4

Większa produktywność

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do automatyzacji działań marketingowych pracownicy nie poświęcają już czasu na ręczne, powtarzające się zadania. Mogą skupić się na innych kwestiach, które są ważniejsze ze strategicznego punktu widzenia. Automatyzacja działań marketingowych ułatwia i zwiększa produktywność oraz zaangażowanie pracowników.

5

Stymulowanie i optymalizacja tempa wzrostu przychodów

Ze względu na wszystkie możliwości oferowane przez najlepsze oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych można łatwo zwiększyć przychody i poprawić swoje wyniki finansowe.

 • Usuwane są magazyny danych, występujące między zespołami sprzedaży i marketingu.
 • Ilość pieniędzy wydanych na programy marketingowe zostaje zoptymalizowana.
 • Szybsze generowanie większej liczby kwalifikowanych potencjalnych klientów przez dział marketingu.
 • Kluczowe konta są łatwo identyfikowane.
 • Wzbogacanie danych klientów pochodzących bezpośrednio od nich jest łatwe, dzięki czemu można szybko oceniać i nadawać priorytety potencjalnym klientom.
 • Poprawa wyników kampanii dzięki zastosowaniu oczyszczonych, kompletnych danych o klientach w różnych regionach geograficznych i instancjach.
 • Przekazywanie potencjalnym klientom odpowiednich komunikatów w ramach całego procesu zakupowego, we właściwym czasie i za pośrednictwem właściwego kanału komunikacji.
 • Zwiększone możliwości dokonywania pomiarów na każdym etapie cyklu procesu kupna.
 • Skuteczna identyfikacja najbardziej efektywnych kampanii i strategii wejścia na rynek.
 • Analizy mające na celu prognozowanie przychodów osiąganych dzięki działaniom marketingowym i sprzedażowym.
6

Większa liczba zatrzymanych klientów

Działania marketingowe nie kończą się z chwilą pozyskania klienta. Zatrzymanie klienta jest równie ważne jak jego pozyskanie. Oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych wspomaga programy lojalnościowe. Stwarza możliwości sprzedaży wiązanej i dodatkowej oraz inne inicjatywy, budujące silne i trwałe relacje z klientami.

Najlepsze praktyki w zakresie automatyzacji działań marketingowych

Najlepsze praktyki w zakresie automatyzacji działań marketingowych skupiają się wokół planowania i konfiguracji niezbędnych do dostosowania automatyzacji do celów strategicznych. Oto kilka przykładów:

 • Jakość liczy się bardziej niż ilość. Skup się na jakości wykorzystywanych narzędzi, generowanych namiarów i wysyłanych wiadomości. Czasami korzystniejsza jest praca z mniejszą liczbą narzędzi podczas pracy nad połączeniem danych między magazynami uformowanymi w ramach obsługi klienta.
 • Przygotuj spersonalizowane metody obsługi klienta we wszystkich kanałach. Reaguj sprawnie na działania użytkowników w kontekście ich wcześniejszych zachowań. To pokazuje, że ich znasz i rozumiesz. Procesy automatyzacji działań marketingowych ułatwiają szybkie reagowanie na zachowania klientów, przy jednoczesnym dokonywaniu oceny namiarów i działań z zakresu wsparcia sprzedaży.
 • Twórz treści, która zainteresują odbiorców. Jeśli jeden zasób faktycznie działa w ramach kampanii, może to określać przyszłe treści pod względem struktury, oferty i czasu. Oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych zapewnia wgląd w wydajność poszczególnych treści, dzięki czemu można zidentyfikować czynniki wpływające na zyski.

Narzędzia do automatyzacji działań marketingowych i ich możliwości

Mack Trucks wykorzystuje automatyzację

 • Narzędzia służące do tworzenia kampanii, optymalnego wdrażania kampanii i ogólnego uproszczenia zarządzania kampaniami
 • Narzędzia segmentacji i targetowania wykorzystują dane z systemu CRM wraz z danymi z innych źródeł do tworzenia, filtrowania i segmentacji odbiorców oraz aktualizacji list celów
 • narzędzia do modelowania i oceny potencjalnych klientów, które mogą być stosowane w ramach wielu kampanii i linii biznesowych;
 • edytory projektów służące do tworzenia elastycznie dostosowujących się do wyświetlaczy wiadomości e-mail, stron internetowych i formularzy bez konieczności korzystania z pomocy działu IT lub agencji zewnętrznych;
 • narzędzia do zarządzania procesami i treściami;
 • narzędzia do obsługi treści dynamicznej, które mogą dostosowywać i personalizować przekaz w zależności od różnych czynników;
 • narzędzia do optymalizacji tematów wiadomości e-mail;
 • narzędzia do obsługi programu działań marketingowych opartych na kliencie (ABM);
 • Integracje, które umożliwiają współdzielenie w czasie rzeczywistym danych dotyczących klientów i profili/kont osób kontaktowych z działem sprzedaży,
 • natywne integracje z systemem CRM;
 • narzędzia analityczne i pulpity zapewniające dostęp do danych dotyczących kampanii, wiadomości e-mail, wyników analiz klientów i zasad atrybucji przychodów.

Kiedy najlepiej zainwestować w oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych?

Trzeba odpowiedzieć na kilka następujących pytań, aby móc stwierdzić, czy jest to właściwy moment na inwestycję w oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych.

 • Czy tworzę i publikuję dobre treści?
 • Czy te treści są nałożone na proces zakupowy?
 • Czy działy marketingu i sprzedaży uzgodniły moment przekazania danych kontaktowych potencjalnych klientów? Czy wiesz, gdzie rozmowy z klientami kończą się na marketingu i zaczynają się sprzedaż?
 • Czy mam stały dopływ organicznych potencjalnych klientów?
 • Czy mogę śledzić mowę ciała moich potencjalnych klientów w każdym punkcie kontaktu i kanale marketingowym?

Ale najważniejsze jest to, czy chcesz zacząć zwiększać skalę swoich działań marketingowych? Jeśli tak, to prawdopodobnie nadszedł czas, aby zainwestować w oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych.

Usprawnienie automatyzacji działań marketingowych dzięki narzędziu Oracle Eloqua