Odkryj rozwiązanie Oracle Configure, Price, Quote (CPQ)

Rozwiązanie Oracle CPQ pomaga firmom ujednolicić proces sprzedaży i zwiększyć jego skuteczność u pośredników i dystrybutorów.


Przewodnik po produkcie Oracle Configure, Price, Quote

Dowiedz się, jak rozwiązanie Oracle Configure, Price, Quote ułatwia precyzyjną sprzedaż złożonych i konfigurowalnych produktów i usług we wszystkich kanałach sprzedaży.


Firma Oracle uznana za lidera w rankingu The Forrester Wave™: Configure, Price, Quote Solutions, Q2 2023

Zobacz, dlaczego „…usługa Oracle CPQ jest w centrum nowoczesnych procesów od oferty do płatności” i została uznana za najlepszą.

Rozwiązanie Oracle Configure, Price, Quote

CPQ w kanałach sprzedaży

Partnerzy chcą sprzedawać więcej, szybciej i z większym zyskiem, co stanowi wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za rozszerzanie sprzedaży firmy w różnych kanałach. Partnerzy w poszczególnych kanałach mogą selektywnie wybierać podmioty, z którymi współpracują. Konkurencja jest zacięta i łatwo jest przestawić się na współpracę z tym, kto pomoże im szybciej generować większe zyski.

Partnerzy wymagają najwyższej klasy dostępu do tych samych zasobów, co sprzedawcy wewnętrzni, w tym narzędzi automatyzujących proces od zapytania ofertowego do zamówienia. Chcą korzystać z tych narzędzi na swoich urządzeniach mobilnych, w czasie rzeczywistym.

W sprzedaży w różnych kanałach priorytetem są wartościowe relacje z klientem końcowym, dlatego należy wyposażyć ich w kompleksowe rozwiązania w zakresie sprzedaży i obsługi klienta (oraz narzędzia do zarządzania klientami i zasobami), aby mogli dokonywać sprzedaży i zapewnić lojalność klientów.

Partnerzy również chcą mieć z Tobą wartościową, niewymagającą wysiłku relację — taką, która szybko prowadzi do zysków. Jeśli uda Ci się zapewnić doskonałą i spójną obsługę, zyskasz ich lojalność.

Oracle CPQ: skuteczne rozwiązanie dla partnerów sprzedaży pośredniej

CPQ zaczyna usprawniać proces sprzedaży, gdy sprzedawca lub dystrybutor wybiera najlepiej dopasowany produkt. Sprzedawcy w kanałach sprzedaży mogą wówczas skonfigurować kompletne rozwiązanie i wygenerować dokładną ofertę cenową. Rozwiązanie CPQ może automatycznie przygotować szczegółową ofertę przy niewielkim wysiłku ze strony partnera sprzedaży pośredniej. Dane dotyczące sprzedaży są płynnie przekazywane do systemu zamówień i realizacji, a następnie do systemu raportowania w celu zapewnienia widoczności w całej organizacji.

Najważniejsze funkcje rozwiązania Oracle Configure, Price, Quote (CPQ)

 • Sprzedaż instruowana
 • Konfigurator produktu
 • Kalkulacja cen i tworzenie ofert
 • Generator oferty
 • Zatwierdzanie przepływów pracy
 • Raportowanie
 • Zarządzanie kanałami
 • Realizacja umowy
 • Realizacja zamówienia

Rozwiązanie Oracle CPQ do obsługi sprzedaży pośredniej

Oracle CPQ pomaga firmom każdej wielkości usprawnić cały proces od oferty do zamówienia poprzez szybkie generowanie dokładnych ofert, niezależnie od stopnia złożoności lub konfiguracji produktu. W razie potrzeby można również skonfigurować proces zatwierdzania w przypadku specjalnych cen, konfiguracji lub transakcji. Partnerzy mogą wygenerować profesjonalny dokument oferty cenowej pod wspólną marką i czuć się pewnie, gdy przedstawiają go klientom.

Rozwiązanie Oracle CPQ wraz z systemem Oracle do zarządzania relacjami z partnerami

Zaawansowane narzędzie CPQ w połączeniu z systemem do zarządzania relacjami z partnerami (PRM) przynosi zyski. Połowa firm uznanych przez Aberdeen za najlepsze w swojej klasie wykorzystuje rozwiązania PRM jako uzupełnienie infrastruktury sprzedaży, w porównaniu z zaledwie 22 procentami przedsiębiorstw, które sklasyfikowano jako słabe.

Wdrożenie skutecznego systemu PRM, który w automatyczny sposób umożliwia partnerom sprzedaży pośredniej lub klientom samodzielne składanie zapytań ofertowych, daje najlepszym firmom w swojej klasie silną przewagę konkurencyjną. Automatyzując tę kluczową część lejka sprzedażowego i zmniejszając tarcie w procesie zatwierdzania, można zwiększyć zasięg sprzedaży, pomagając partnerom handlowym w szybszym zamykaniu większej liczby transakcji. Każdy wygrywa.

Najważniejsze korzyści rozwiązania Oracle Configure, Price, Quote (CPQ)

Zwiększenie zyskowności transakcji.

Definiowanie parametrów cenowych i rabatów w celu maksymalizacji marż.

Uproszczony proces zatwierdzania.

Automatyczne omijanie procesu zatwierdzania poprzez wstępne określanie ograniczeń oferty cenowej i uruchamianie parametrów zatwierdzania przez przełożonego.

Standaryzacja umów.

Scalanie umów, zaznaczanie różnic w dwóch wersjach umowy i zapisywanie umów na odpowiednich kontach klienta.

Rozwój wraz z przedsiębiorstwem.

Łatwe wprowadzanie nowych produktów i usług w miarę ich udostępniania.

Skrócenie czasu potrzebnego na wykonywanie zadań administracyjnych.

Zespoły sprzedażowe mogą skupić się na sprzedaży, a nie na wyszukiwaniu informacji o produktach czy śledzeniu zatwierdzeń.

Obsługa modeli cenowych opartych na subskrypcji.

Łatwe tworzenie umów o powtarzających się przychodach lub subskrypcji, które płynnie przechodzą przez każdy cykl powtarzających się przychodów, w tym umowy serwisowe, gwarancje, materiały eksploatacyjne i rozliczane konsultacje.

Przykłady wdrożeń rozwiązania CPQ

Wiodący dostawca systemów transportu cieczy do zastosowań przemysłowych skrócił o 50-70% czas generowania ofert cenowych i wykorzystania zasobów technicznych aplikacji, osiągając przy tym 100-procentową dokładność ofert cenowych. Wykorzystując element zarządzania kanałami w swoim usprawnionym rozwiązaniu sprzedażowym zachęcającym do składania zamówień online, firma otrzymuje obecnie ponad 80 procent zamówień przez Internet, ponieważ przedstawiciele sprzedawców mogą konfigurować, wyceniać, ofertować i zamawiać mieszadła i części całkowicie przez Internet. Zamówienia przepływają bezpośrednio do systemów wewnętrznych firmy i na halę produkcyjną bez konieczności ręcznego przetwarzania.

Globalny dostawca zabezpieczeń sieciowych zastąpił własne narzędzie do ofertowania i konfiguracji solidną, internetową platformą sprzedaży, która umożliwia zespołom sprzedaży i partnerom sprzedaży pośredniej generowanie ofert i odnawianie umów serwisowych, zarządzanie konfiguracjami produktów oraz wprowadzanie zamówień. Przed wprowadzeniem Oracle CPQ firma ta miała 20 odrębnych rozwiązań w zakresie ofertowania, wyceny i konfiguracji. Dzięki Oracle CPQ wszystkie te krytyczne narzędzia zostały połączone w jeden zintegrowany system. Usprawnione rozwiązanie umożliwia zespołowi sprzedaży wycenę odnowień, produktów i usług w ramach tej samej oferty cenowej, co stwarza dodatkowe możliwości sprzedaży krzyżowej i dodatkowych produktów.

Wyniki klientów korzystających z rozwiązania Oracle CPQ

Nasi klienci na całym świecie odnotowali znaczące wyniki po wdrożeniu rozwiązania Oracle CPQ.

 • 10-krotnie większa liczba ofert miesięcznie
 • Skrócenie procesu trwającego od 3 do 7 dni do mniej niż 30 minut
 • Osiągnięcie 117% wzrostu przychodów
 • Zwiększenie marży od 1,5%
 • Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie dużych ofert z kilku dni do kilku sekund
 • Osiągnięcie wskaźnika błędów na poziomie 0% (spadek z 70%)
 • Zwiększenie sprzedaży o 400% (przy zaledwie 50% wzroście wsparcia)
 • Skrócenie czasu przetwarzania zamówień o 93%
 • Zwiększenie udziału w rynku o 3% w ciągu pierwszego roku

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Oracle Configure, Price, Quote.