Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Field Service

Zapewnij lepszą obsługę przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i skuteczności działu serwisu terenowego. Zautomatyzuj planowanie obsługi w terenie i zoptymalizuj pracę w oparciu o unikatowe wymagania przy jednoczesnym zachowaniu podglądu działań personelu terenowego w czasie rzeczywistym. Zwiększ możliwości pracowników mobilnych dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu, aplikacjom internetowym i mobilnym oraz elastycznym, intuicyjnym narzędziom do współpracy.

Odkryj rozwiązanie Oracle Field Service dzięki tej prezentacji produktu.

Poznaj rozwiązania do zarządzania obsługą w terenie

Planowanie i wyznaczanie tras

Wysyłaj za każdym razem odpowiedniego pracownika terenowego we właściwe miejsce w odpowiednim czasie, korzystając z najszybszego dostępnego mechanizmu optymalizacji harmonogramów.

Technologia wyznaczania tras z uwzględnieniem czasu

Zwiększ punktualność przybycia na miejsce dzięki uwzględniającemu czas, predykcyjnemu i samouczącemu się mechanizmowi wyznaczania tras, który wykorzystuje możliwości uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Kwalifikacje pracowników

Wybierz najlepszego pracownika do każdego zadania, korzystając z uczenia maszynowego, aby utworzyć unikalny „zbiór kwalifikacji” dla wszystkich pracowników terenowych. Prognozy oparte na sztucznej inteligencji pomagają oszacować, ile czasu wykonanie zadania zajmie każdemu pracownikowi.

Automatyczne ustalanie tras pracowników

Zautomatyzuj optymalne planowanie każdego rodzaju prac, w tym pracy pilnej i awaryjnej, bez potrzeby interwencji człowieka.

Wizualizacje ustalania tras

Wizualizuj i porównuj wiele alternatywnych tras, aby znaleźć rozwiązanie najlepsze pod kątem realizacji celów biznesowych.


Jeden interfejs do zarządzania wszystkimi działaniami

Zarządzaj operacjami terenowymi za pomocą jednego interfejsu z podglądem wszystkich działań w czasie rzeczywistym.

Pełny wgląd w działania personelu terenowego

Uzyskaj podgląd każdego zadania przypisanego do danego pracownika terenowego w czasie rzeczywistym w dowolnej kombinacji wykresu Gantta, widoków map lub widoków list.

Zmiany przydziałów zadań i planowanie prac w terenie

Skorzystaj z elastyczności ręcznego przypisywania zadań za pomocą intuicyjnego interfejsu „przeciągnij i upuść”, jednocześnie zezwalając systemowi na sugerowanie przydziałów pracy.

Śledzenie zapasów i stanów w pojazdach

Oszczędzaj czas i pieniądze, uzyskując w czasie rzeczywistym informacje na temat zapasów wymaganych podczas każdej wizyty.

Automatyczna segmentacja zadań

Z łatwością podziel długotrwałe działania na segmenty obejmujące wiele dni.

Podgląd działań pracowników terenowych w czasie rzeczywistym

Upewnij się, że wszystkie zobowiązania czasowe są realizowane, znając obecny stan obsługi i będąc przygotowanym do działania w przypadku wystąpienia wyjątków.


Funkcje mobilne

Wspieraj pracowników terenowych w preferowany przez nich sposób. Zapewnij zespołowi obsługi w terenie wszystko, czego potrzebuje, aby odnieść sukces dzięki aplikacji mobilnej działającej w przeglądarce i na urządzeniach z systemem iOS lub Android.

Dopasuj informacje do zadań

Wyświetlaj odpowiednie informacje o zadaniach w oparciu o preferencje pracowników i wymagania dotyczące zadania.

Dostępność urządzeń

Wdrażaj strategię BYOD (przynieś własne urządzenie), aby obniżyć koszty i wspierać pracowników kontraktowych.

Konfigurowalny interfejs użytkownika

Szybko i łatwo twórz oraz edytuj formularze, korzystając z intuicyjnego interfejsu użytkownika.

Wszystkie narzędzia w jednym rozwiązaniu

Zwiększ wydajność, używając jednego narzędzia do łatwego przeglądania zleceń pracy, wskazówek dojazdu, stanu zapasów, dostępności, narzędzi do współpracy i innych ważnych informacji.


Usprawnij procesy dzięki współpracy

Zwiększ elastyczność obsługi i popraw wydajność swojego zespołu, usprawniając komunikację między pracownikami, co umożliwi im lepsze rozwiązywanie problemów, zarządzanie obciążeniem pracą i współpracę zespołową.

Skomunikuj personel terenowy

Skróć czas reakcji i zwiększ liczbę rozwiązywanych problemów dzięki usprawnieniu komunikacji między kierownictwem, dyspozytornią i pracownikami terenowymi.

Wirtualny dział pomocy technicznej

Rozwiązuj wykryte problemy bezpośrednio w terenie, korzystając z doświadczenia i wiedzy wszystkich pracowników terenowych.

Czat kontekstowy

Wspieraj współpracę między pracownikami za pomocą czatu kontekstowego.

Przesyłanie wiadomości

Rozsyłaj ważne informacje, ostrzeżenia o bezpieczeństwie, informacje o ruchu drogowym i przypomnienia o spotkaniach w terenie.

Obsługa czatbota

Natychmiast przekazuj ważne informacje serwisowe dla swoich zespołów, korzystając z Oracle Digital Assistant lub wybranego czatbota.

Połączenia wideo

Zapewnij członkom zespołu możliwość szybszego wspólnego rozwiązywania problemów dzięki obrazowi wideo z miejsca pracy.


Inteligentna lokalizacja, komunikacja z klientami i lokalizator techników

Uzyskuj informacje o lokalizacji swoich agentów ds. obsługi klienta w czasie rzeczywistym. Monitoruj efektywność docierania do i z miejsc zaplanowanych spotkań, jednocześnie informując klienta o postępach, aż do przybycia technika na miejsce.

Monitorowanie personelu terenowego

Uzyskaj kompleksowy wgląd w geolokalizacje pracowników terenowych z ich urządzeń mobilnych i/lub pojazdów.

Wsparcie podwykonawców lub pracowników sezonowych

Skorzystaj z niedrogiego rozwiązania do monitorowania podwykonawców lub pracowników sezonowych za pośrednictwem ich urządzeń mobilnych.

Interaktywne śledzenie trasy

Wyświetl sugerowane trasy na mapie i porównaj je z rzeczywistą drogą pokonaną przez pracownika. Otrzymuj powiadomienia o wszelkich podróżach niezgodnych z przepisami.

Promuj bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Zapewnij swojemu zespołowi bezpieczeństwo i zgodność z przepisami przez cały dzień pracy.

Predykcyjne alerty o spotkaniach

Zwiększ skuteczność obsługi, potwierdzając spotkania z klientami dzień wcześniej, lub nawet w dniu wezwania serwisowego.

Opinie klientów

Lepiej poznaj powody satysfakcji klientów dzięki automatycznym ankietom po spotkaniu.

Konfigurowalne proaktywne powiadomienia

Aktywnie docieraj do klientów za pomocą preferowanej przez nich metody komunikacji (SMS, e-mail, rozmowy telefoniczne i/lub Internet).

Gdzie jest mój serwisant?

Zapewnij klientom możliwość zrozumienia stanu obsługi, wyświetlając informacje o wizytach serwisowych w czasie rzeczywistym na mapie, z dowolnej przeglądarki internetowej, a następnie pozwól im na natychmiastowe przekazywanie informacji zwrotnych z ocenami i komentarzami.


Prognozowanie i planowanie dyspozycyjności

Przenieś planowanie na wyższy poziom. Poznaj przyszłe zapotrzebowanie i podejmuj inteligentne decyzje dotyczące obsadzenia personelem. Oblicz dokładnie, ile pracy można wykonać każdego dnia, na podstawie informacji o dostępnych pracownikach, ich umiejętnościach oraz strefach i rodzajach pracy.

Przewiduj potrzeby kadrowe w terenie

Lepiej zrozum potrzeby w zakresie przydzielania pracy pracownikom w terenie dzięki analizie historycznej, która pomoże zidentyfikować trendy i przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie.

Śledź postępy i wydajność

Twórz długoterminowe plany działań w terenie i monitoruj wydajność w stosunku do tych planów w czasie rzeczywistym.

Analiza braków

Odkryj brakujące umiejętności i obszary niewystarczającej obsługi, aby lepiej zatrudniać i szkolić.

Testowanie warunkowe

Przetestuj scenariusze zapotrzebowania i możliwości, aby zobaczyć, jak czynniki, takie jak kampanie marketingowe i promocje sprzedaży, wpływają na popyt.

Wyeliminuj rezerwacje nadmiernej lub niewystarczającej ilości zasobów

Usprawnij wykorzystanie zasobów dzięki natychmiastowemu wglądowi w dyspozycyjność personelu.

Rezerwacja uniwersalna

Elastyczne modele rezerwacji umożliwiają projektowanie pod kątem potrzeb firmy, ułatwiają rezerwacje bezpośrednie, przydziałowe, oparte na przedziałach czasowych i dostępności.

Efektywnie planuj obciążenie pracą

Zmniejsz koszty i wydajniej zarządzaj pracownikami dzięki dokładnym prognozom czasu trwania każdego działania w terenie, co pozwala poznać rzeczywistą wydajność pracowników.

Twórz przydziały na podstawie potrzeb

Uzyskaj lepsze wykorzystanie możliwości pracowników, zarządzając przydziałami według liczby minut, wartości procentowych lub dostępnej wydajności.


Planowanie, aktualne informacje drogowe i konkretne trasy dojazdu

Najdokładniejsze planowanie operacji serwisowych firmy w terenie.

Aktualne informacje o ruchu drogowym

Automatycznie aktualizuj czas podróży, uwzględniając aktualne informacje drogowe i warunki podróży.

Konkretne trasy dojazdu

Wykorzystaj dane dotyczące podróży uzyskane od dostawcy map, aby ułatwić pracownikom mobilnym szybkie i sprawne dotarcie do wybranej lokalizacji.

Cloud

Logistyka obsługi w terenie

Połącz obsługę klienta i obsługę w terenie z łańcuchem dostaw firmy, korzystając z naszego kompletnego rozwiązania.

Centrum kontaktowe

Zarządzaj zgłoszeniami serwisowymi obejmującymi wiele zmian z centralnym dostępem do właściwych odpowiedzi z całej organizacji.

Obsługa w terenie

Wyznaczaj trasy, planuj, wysyłaj, zarządzaj i efektywniej lokalizuj swoich pracowników działających w terenie.

Mobilne narzędzia do współpracy

Zapewnij technikom terenowym łatwe w użyciu narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, akceptowania przeniesień zapasów i przyjmowania nowych zleceń — wszystko po to, by podnieść wydajność zespołu i zwiększyć zadowolenie klientów.

Logistyka części

Usprawnij zarządzanie zapasami części bezpośrednio z poziomu zgłoszenia serwisowego, umożliwiając agentom sprawdzanie dostępności części, ich zamawianie i zarządzanie dostawami części, zarządzanie zapasami podręcznymi oraz inicjowanie zwrotów.

Naprawa u producenta

Jeśli naprawy nie można wykonać na miejscu u klienta, można łatwo wygenerować autoryzację zwrotu materiału (RMA), aby można było zwrócić zasób do naprawy. Szybko i łatwo utwórz zlecenie pracy, zakończ naprawę i odeślij produkt z powrotem. Masz pełny wgląd w cały proces naprawy u producenta, aby zapewnić skuteczną i wydajną naprawę oraz zoptymalizować wykorzystanie zasobów.

Raport z usługi serwisowej

Lepiej zarządzaj opłatami za serwis, umożliwiając serwisantom przeglądanie, poprawianie lub aktualizowanie wszelkich kosztów robocizny, części lub wydatków poniesionych podczas świadczenia usługi serwisowej.

Rejestrowanie kosztów i fakturowanie

Unikaj kosztownych błędów i pominięcia opłat serwisowych. Z łatwością rejestruj i przeglądaj wszystkie koszty obsługi oraz analizuj te dane, aby wprowadzać ulepszenia i zwiększać rentowność.


Wyświetl więcej przykładów wdrożeń

Przykłady wdrożeń rozwiązania Field Service

Klienci z wielu branż wykorzystują rozwiązanie Oracle Field Service do usprawniania interakcji związanych z serwisem, co pozwala im przekroczyć oczekiwania klientów.

Logo Dish Network
Milgard
Logo Securitas Direct
Logo VOO
Logo Bosch Worcester
Logo BSH

Firma BSH dokonała standaryzacji milionów zgłoszeń serwisowych w 48 krajach, zwiększając wydajność serwisantów i zadowolenie klientów.

Kluczowe korzyści

 • Popraw wydajność personelu terenowego i jakość świadczonych usług

  Zapewnij lepszą obsługę klientów i zyskaj ich długoterminową lojalność. Dzięki Oracle Field Service możesz zwiększyć wydajność zespołu obsługi w terenie, zmniejszyć koszty interakcji z klientem i skrócić czas rozwiązywania problemów.

  Wybierz odpowiednie oprogramowanie do obsługi w terenie (PDF)

 • Wyeliminuj frustrację klientów

  Zwiększ utrzymanie i satysfakcję klientów dzięki narzędziom predykcyjnym do elastycznego, aktywnego planowania i wyznaczania tras pracowników terenowych przy jednoczesnym informowaniu klientów na bieżąco na każdym etapie działań.

  Czy Twój ekosystem obsługi w terenie jest godny podziwu czy pożałowania?

 • Uzyskaj wgląd w działania personelu terenowego w czasie rzeczywistym

  Popraw wydajność obsługi w terenie dzięki zapewnieniu lepszej widoczności dla klientów oraz menedżerów. Podejmuj jednoznaczne decyzje i skuteczniej reaguj na nieprzewidziane zmiany.

  Określ poziom działalności związanej z obsługą w terenie (PDF)

Kluczowe korzyści
Liderzy innowacji

Kluczowe znaczenie dla serwisu w terenie ma znalezienie się we właściwym miejscu we właściwym czasie

Shawn Myers, dyrektor ds. marketingu produktów, Oracle Cloud CX Applications

Firma Oracle po raz siódmy z rzędu została uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner za 2020 rok dotyczącym zarządzania serwisem w terenie. Przeczytaj o tym, w jaki sposób nasze oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie pozwala zespołom serwisowym na szybką adaptację, umożliwiając jednocześnie bezproblemową obsługę klientów.

Przeczytaj cały wpis

Polecane wpisy na blogu

Wyświetl wszystkie

Zasoby

Gotowość do przejścia na rozwiązania chmurowe

Dostępność najnowszej wersji CX Field Service

Dowiedz się, co nowego w Oracle Field Service. Sprawdź najnowsze usprawnienia, zapoznając się z przeglądami możliwości, korzyściami biznesowymi, uwagami dotyczącymi konfiguracji i wskazówkami na temat użytkowania.

Dokumentacja

Dokumentacja

Oracle oferuje szeroką gamę dokumentacji, filmów i samouczków, z których dowiesz się więcej o Oracle Customer Experience (CX). Wszystkie te materiały i więcej zasobów znajdziesz w Centrum pomocy Oracle.

Społeczność klientów

Cloud Customer Connect

Platforma Cloud Customer Connect, przeznaczona do obsługi największej społeczności online klientów korzystających z chmurowych rozwiązań Oracle, została zaprojektowana w celu promowania współpracy i dzielenia się najlepszymi praktykami. Jej członkowie są na bieżąco informowani o strategii produktów oraz mają do dyspozycji kanał do przesyłania opinii na temat rozwiązań chmurowych bezpośrednio do działu rozwoju Oracle. Czerpią także dodatkowe korzyści dzięki dostępowi do wiedzy klientów korzystających z platformy Oracle Cloud i ekspertów ds. produktów.

Szkolenia dotyczące chmury

Rozwiń swoje umiejętności w zakresie rozwiązania Field Service

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają budować umiejętności pracy w chmurze, poszerzać wiedzę i szybciej ją przyswajać. Dowiedz się więcej o szkoleniach i programach certyfikacyjnych, dzięki którym zapewnisz sukces swojej firmie.

Asysta techniczna i usługi

Oracle Cloud Marketplace

Rozbuduj ekosystem usług i wdrażaj więcej innowacji dzięki aplikacjom i usługom partnerów dostępnym w sklepie Oracle Cloud Marketplace. Skorzystaj z dostępu do najbardziej kompleksowego zestawu aplikacji wspierających sprzedaż, obsługę klienta, marketing, handel elektroniczny i inne.

Dodatkowe rozwiązania, które mogą Cię zainteresować

Oracle Service Logistics Cloud

Połącz obsługę klienta i zarządzanie łańcuchem dostaw

Oracle B2B Service

Obsługa najważniejszych klientów

Oracle Knowledge Management

Właściwa wiedza w odpowiednim czasie

Oracle Service Center

Platforma centrum kontaktu z klientami

Pierwsze kroki


Zamów wersję demo

Przekonaj się, jakie korzyści może zapewnić Twojej firmie rozwiązanie Oracle Service.


Obejrzyj prezentację

Poznaj aplikację Service i inne aplikacje Cloud CX samodzielnie.


Subskrybuj

Bądź na bieżąco i pobierz biuletyn CX Insider.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj z naszym ekspertem ds. Oracle Service.