Informacje o rozwiązaniach RightNow

Rozwiązanie RightNow Customer Service jest już częścią platformy Oracle Service Cloud

W 2011 r. doszło do przejęcia przez Oracle spółki RightNow Technologies, Inc. uznanego dostawcy oprogramowania chmurowego do obsługi klienta. Obecnie rozwiązanie RightNow Customer Service jest już częścią platformy Oracle Service Cloud. Dzięki wspomnianemu połączeniu platformy Oracle CRM z rozwiązaniem RightNow Service Oracle może zaoferować doskonałe funkcje zarządzania doświadczeniami klienta (CX) w przypadku każdego kontaktu i w każdym kanale komunikacji z klientem.

Oracle Service Cloud to istotny element najlepszego w swojej klasie zintegrowanej platformy rozwiązań chmurowych Oracle do zarządzania doświadczeniami klienta. W ramach wspomnianej platformy Oracle Advertising and Customer Experience (CX) Oracle Service Cloud zapewnia klientowi wyjątkową obsługę i niepowtarzalne doświadczenia, które wyróżniają daną markę na tle konkurencji.

Funkcje rozwiązania RightNow są już dostępne na platformie Customer Experience Service Cloud

Oracle RightNow Analytics Cloud

Oracle RightNow Analytics Cloud udostępnia przydatne informacje, które pozwalają na podejmowanie trafniejszych i szybszych decyzji przez pracowników obsługi klienta. To w pełni zintegrowane ze wszystkimi produktami z zakresu zarządzania doświadczeniami klienta (CX) rozwiązanie Oracle zapewnia pełną widoczność wszystkich punktów interakcji z klientem oraz oferuje funkcje obsługi klienta, sprzedaży, marketingu i zbierania opinii. Oracle Analytics zapewnia natomiast widoczność we wszystkich kanałach interakcji z klientem w drodze szybkiego i elastycznego rejestrowania, organizowania, prezentowania i rozpowszechniania przydatnych informacji uzyskiwanych w czasie rzeczywistym.

Usługa Oracle RightNow Video Chat Cloud

Dzięki Oracle RightNow Chat Cloud przedsiębiorstwo może zapewnić klientom najwyższej jakości doświadczenia internetowe, w efekcie których wzrośnie efektywność, a klienci będą bardziej zadowoleni i bardziej chętni do zakupu oferowanych im przez to przedsiębiorstwo rozwiązań. Wspomniane rozwiązanie pomaga odpowiednio zaciekawić klienta ofertą zanim zrezygnuje on z zakupu, a także udostępnia samoobsługowe narzędzia do rozwiązywania ewentualnych problemów z obsługą. Sesje mogą być inicjowane przez klientów lub uruchamiane proaktywnie na podstawie reguł zdefiniowanych przez przedsiębiorstwo.

Usługa Oracle RightNow Cobrowse Cloud

Dodatek do czatu, dynamicznego agenta, pulpitu lub telecentrum, który umożliwia wizualną współpracę w czasie rzeczywistym w celu poprawy jakości interakcji z klientami online. Pracownicy działu obsługi klienta mogą podczas rozmowy lub czatu wizualnie prowadzić klientów przez środowiska internetowe. W rezultacie odwiedzający nie tylko znajdują to, czego potrzebują, ale również mają pozytywne odczucia związane z obsługą.

Usługa Oracle RightNow Dynamic Agent Desktop Cloud

Pulpit dynamicznego agenta na platformie Oracle Service Cloud to portal bazy wiedzy dla pracowników działu obsługi klienta. Obejmuje on zestaw uzupełniających się funkcji, z których każda oferuje inny, wydajny sposób interakcji z rekordami. Każdy element służy odrębnemu celowi, można ich jednak używać łącznie, aby zbudować wysoce adaptacyjne środowisko pracy. W rezultacie łatwiejsze staje się dopasowanie potrzeb klientów do odpowiedniego zestawu narzędzi agenta, aby można było się skupić na tych częściach procesu, których nie da się zautomatyzować.

Usługa Dynamic Agent Desktop

Usługa Oracle RightNow Dynamic Agent Desktop Cloud: funkcja projektowania doświadczeń klienta dla telecentrów

Jak zlikwidować lukę między procesami wewnętrznymi a doświadczeniami klienta? Za pomocą tej wchodzącej już w skład rozwiązania Oracle Customer Service funkcji możesz określić sposób, w jaki agenci powinni postępować w poszczególnych sytuacjach, a następnie z łatwością zaprojektować odpowiednie doświadczenia.

Usługa Oracle RightNow Feedback Cloud

Oracle Feedback Cloud to w pełni zintegrowana, wielokanałowa usługa dla przedsiębiorstw, która umożliwia zbieranie, pomiar i używanie kluczowych informacji o kliencie w celu ciągłej poprawy doświadczeń, wzmacniania lojalności i pracy na rzecz zatrzymania klienta. Za pomocą tej wchodzącej już w skład rozwiązania Oracle Service usługi można łatwo uzyskiwać opinie klientów wyrażane za pośrednictwem stron internetowych, serwisów społecznościowych i telecentrów, aby następnie podejmować na ich podstawie odpowiednie działania

Usługa Oracle RightNow Innovation Community Cloud

Oracle RightNow Innovation Community Cloud pozwala na nawiązywanie kontaktów i współpracę z najbardziej lojalnymi, kompetentnymi klientami, którzy mają wyrobione opinie i świetne pomysły na produkty. Dzięki takiej współpracy, w ramach której klienci mogą współtworzyć plany rozwoju produktów, pomagając w weryfikacji, ustalaniu priorytetów i udoskonalaniu pomysłów, oferowane produkty mogą być rozwijane tylko w dobrym kierunku. Oferując najwierniejszym klientom poczucie przynależności do społeczności, można zbudować dynamiczną, efektywną kosztowo ścieżkę rozwoju produktów.

Usługa Oracle RightNow Outreach Cloud

Usługa ta pozwala na tworzenie proaktywnych komunikatów opartych na pełnej wiedzy o klientach. W jej ramach działania marketingowe są automatycznie dodawane do rekordów klienta, aby zapewnić agentom pełny i dokładny jego obraz.

Usługa Oracle RightNow Self Service for Facebook Cloud

Usługa ta pozwala na dotarcie do klienta na jego własnym terenie i zapewnienie mu doskonałej obsługi. Oracle RightNow Self Service for Facebook Cloud Service udostępnia klientom i fanom (bezpośrednio z karty pomocy na stronie na Facebooku) wiele opcji interakcji z przedsiębiorstwem, w tym opcje samoobsługi, obsługi przy pomocy odpowiednio przeszkolonych partnerów i obsługi wspomaganej przez agenta.

Oracle RightNow Social Experience

Oracle RightNow Social Experience pozwala przedsiębiorstwom na wykorzystanie do własnych celów zaangażowania i siły oddziaływania klientów. Rozszerza ona doświadczenia klienta o miejsca w serwisach społecznościowych, w których taki klient może się uczyć, wymieniać informacjami i zaopatrywać, obejmując monitoring serwisów społecznościowych, specjalistyczne społeczności internetowe oraz pełną obsługę Facebooka.

Oracle RightNow Web Experience

Oracle RightNow Web Experience umożliwia klientom stały kontakt z przedsiębiorstwem za pośrednictwem preferowanego przez nich kanału. Na bazie zasobów i przy pomocy specjalistów merytorycznych przedsiębiorstwa udostępnia klientom odpowiednie narzędzia służące do poszukiwania informacji, dokonywania zakupów i rozwiązywania problemów online, z pomocą lub bez pomocy agenta. Ponadto rejestruje interakcje we wszystkich kanałach komunikacji, zapewniając pojedynczy widok danego klienta.

Doświadczenia obywateli oparte na zasadach

Obecnie obywatelom trudno jest zrozumieć swoje prawa i obowiązki wynikające ze stale zmieniających się przepisów prawa w zakresie zabezpieczenia społecznego, podatków, licencji itp. Obywatele domagają się i oczekują od sektora publicznego obsługi na poziomie porównywalnym z poziomem zapewnianym przez sektor prywatny. Organy administracji państwowej potrzebują rozwiązania, które ułatwi tworzenie wystąpień określonych zasad, usprawni podejmowanie decyzji oraz zapewni obywatelom sprawne, spersonalizowane i spójne doświadczenia w całym toku świadczenia usług. Doświadczenia takie powinny być zawsze obecne we wszystkich kanałach komunikacji z obywatelem. Usługa Oracle Policy Automation w połączeniu z rozwiązaniem Oracle Service takie możliwości zapewnia.

Dlaczego warto wybrać Oracle CX?

Zintegrowane dane i mechanizmy analizy

Obecnie klienci oczekują nowych doświadczeń opartych na spersonalizowanych kanałach i wyborach. Każda interakcja z klientem jest niepowtarzalna, ale związane z nią doświadczenia muszą być doskonałe i spersonalizowane. W tym celu można skorzystać z najlepszych w swojej klasie rozwiązań CX dla poszczególnych kanałów komunikacji lub zintegrować je w ramach połączonego rozwiązania opartego na danych, zachowaniach i doświadczeniach w ramach wszystkich obszarów działalności.

Aby wyróżnić się na tle konkurencji, trzeba zapewnić klientowi najwyższej jakości doświadczenia. W tym celu warto zintegrować obsługujące go rozwiązania i przyspieszyć transformację za pomocą usług Oracle Customer Experience.