Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Database

Produkty bazodanowe Oracle oferują klientom ekonomiczne i bardzo wydajne wersje Oracle Database, najlepszego na świecie konwergentnego, wielomodelowego systemu zarządzania bazami danych, a także systemy bazodanowe in-memory, NoSQL i MySQL. System bazodanowy Oracle Autonomous Database, dostępny lokalnie za pośrednictwem platformy Oracle Cloud@Customer lub w ramach infrastruktury chmurowej Oracle Cloud Infrastructure, umożliwia klientom uproszczenie środowisk relacyjnych baz danych i zmniejszenie obciążeń związanych z zarządzaniem.

Oracle Database Cloud
Przedstawiamy Autonomous JSON Database

Szybciej twórz aplikacje oparte na formacie JSON dzięki interfejsom API dokumentów i prostocie autonomicznego zarządzania chmurą.

IDC: Oracle Autonomous Data Warehouse pozwala firmie d.light zaoszczędzić 1,5 mln USD rocznie

Niezależne badanie analityków wykazało, że Oracle oferuje znaczne oszczędności i zwrot z inwestycji na poziomie 455% w ciągu pięciu lat, a inwestycje w technologie Oracle zwracają się po zaledwie 2,4 miesiąca.

Dlaczego warto wybrać Oracle na wszelkie potrzeby związane z bazą danych?

Poznaj pełny zestaw usług zarządzania danymi

Oferta usług bazodanowych Oracle pozwala wybierać spośród wielu opcji wdrażania, takich jak wdrożenie lokalne, na platformie Cloud@Customer i w chmurze publicznej. Twórz bezpieczne aplikacje o wysokim poziomie skalowalności, obsługując wszystkie typy danych, w tym relacyjne, grafowe oraz nierelacyjne usystematyzowane i nieusystematyzowane.

Uruchamianie newralgicznych baz danych w chmurze (PDF)

Przeczytaj najnowszy raport analityków

Jedna baza dla wszystkich danych

Analizuj wszystkie typy danych przy użyciu jednego silnika konwergentnej bazy danych Oracle. Pozwala to na stosowanie technologii blockchain do zapobiegania oszustwom, wykorzystanie elastyczności dokumentów JSON i trenowanie algorytmów samouczenia się maszyn w bazie danych.

Odkryj zalety konwergentnej bazy danych (2:49)

Opis techniczny: Jak zwiększyć wydajność programistów i danych (PDF)

Korzystny stosunek ceny do wydajności

Oracle Autonomous Database pozwala dokonywać optymalizacji pod kątem obsługi zapytań wymagających wysokiej wydajności bez konieczności zmiany schematu lub dostrajania bazy danych. Rozwiązanie to jest oparte na platformie Oracle Exadata o wysokiej dostępności, co ułatwia skalowanie wdrażanej bazy danych. Zapewnia również niskie opłaty za transmisję danych przy użyciu Oracle Cloud Infrastructure.

Oblicz całkowity koszt posiadania

Badanie IDC: Oracle Autonomous Database zapewnia zwrot z inwestycji na poziomie 417%

Zdobądź przewagę dzięki autonomii

Oracle Autonomous Database to pierwszy i jedyny zautomatyzowany system bazodanowy, który będzie automatycznie chronić dane, instalować poprawki i uaktualnienia, tworzyć kopie zapasowe, odzyskiwać dane, rozwiązywać problemy i dokonywać optymalizacji. Pozwala to uniknąć wielu godzin ręcznej pracy.

Dowiedz się więcej o strategii rozwoju systemu bazodanowego Oracle Database (PDF)

Który system bazodanowy jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Skrócenie czasu spędzanego na zarządzaniu bazami danych

Oracle Autonomous Database upraszcza obsługę i zabezpieczanie systemu bazodanowego Oracle Database, zapewniając jednocześnie klientom najwyższy poziom wydajności, skalowalności i dostępności.

Produkty

Działa nawet 3 razy szybciej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie

Obsługa Oracle Database na platformie Exadata, najszybszym środowisku do obsługi tego systemu, umożliwia klientom zwiększenie tempa obsługi transakcji, przyspieszenie generowania analiz biznesowych i uproszczenie zarządzania infrastrukturą IT. Platforma Exadata jest dostępna w centrach danych klientów oraz w ramach Oracle Cloud Infrastructure, umożliwiając klientom osiągnięcie najwyższych poziomów wydajności obsługi baz danych zarządzanych przez klientów i systemu bazodanowego Oracle Autonomous Database.

Produkty

Najlepsza w branży technologia Oracle Database w centrach danych klientów

Bazy danych Oracle Database można wdrożyć lokalnie, gdy klienci mają obawy dotyczące miejsca przechowywania danych i opóźnień w sieci. Wdrożenia na platformie Cloud@Customer umożliwiają hostowanie najnowszych technologii platformy Oracle Cloud, w tym Exadata i Autonomous Database, w centrum danych klienta.

Produkty

Koordynacja uaktualniania baz danych i aplikacji

Klienci użytkujący aplikacje zależne od określonych wersji Oracle Database mają pełną kontrolę nad wersjami, z których korzystają, oraz nad zmianami w tych wersjach.

Produkty

Szybsze tworzenie aplikacji opartych na formacie JSON

Oracle Database w pełni obsługuje tworzenie aplikacji bez schematów przy użyciu modelu danych JSON w celu zwiększenia produktywności programistów.

Produkty

Reagowanie z niewielkim opóźnieniem i elastyczne skalowanie

Oracle NoSQL pomaga programistom zwiększyć produktywność poprzez stosowanie stosowanie zarządzanych usług chmurowych wspomagających modele danych opartych na parze klucz-wartość.

Produkty

Oracle Database Cloud Services

Prawdziwie zautomatyzowane rozwiązanie bazodanowe

Oracle Autonomous Database to kompleksowe rozwiązanie chmurowe, które umożliwia korzystanie ze składnic i jezior danych, tworzenie raportów operacyjnych i wsadowe przetwarzanie danych. Oracle wykorzystuje uczenie maszynowe, aby całkowicie zautomatyzować wszystkie rutynowe zadania w bazie danych, zapewniając wyższą wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

Produkty

Zaawansowane i maksymalnie uproszczone zarządzanie danymi

Platformę Oracle Exadata cechuje wysoki poziom dostępności i wydajności — to najbezpieczniejsza architektura do obsługi baz danych Oracle Database. Exadata może zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez centrum danych i przyspieszyć wdrażanie procesów o znaczeniu newralgicznym.

Zaawansowane możliwości chmurowej platformy Exadata wdrożonej w centrach danych klientów

Platforma Oracle Exadata Cloud@Customer wdrażana w centrach danych klientów oferuje połączenie wydajności systemu Oracle Exadata z prostotą, elastycznością i przystępną ceną zarządzanej usługi bazodanowej. To najprostszy sposób na przeniesienie istniejących baz danych Oracle do chmury, ponieważ zapewnia pełną zgodność z istniejącymi systemami Exadata i usługą Exadata Cloud Service. Platforma Exadata Cloud@Customer spełnia również wymagania klientów w zakresie suwerenności danych i niewielkich opóźnień przy łączeniu się z zasobami z istniejących centrów danych. Jednocześnie pozwala skonsolidować bazy danych w większym stopniu, niż jest to możliwe w przypadku innych lokalnych chmurowych usług bazodanowych.

Funkcje

– Niedroga, oparta na subskrypcji usługa chmurowej bazy danych z sekundowym rozliczaniem wykorzystania zasobów pozwala obniżyć koszty

– Bezpiecznie wdrażana za zaporami centrów danych klientów

– Dostępna razem z Oracle Autonomous Database lub Oracle Database Enterprise Edition

– 8-krotne skalowanie dzięki czterem zarządzanym przez Oracle konfiguracjom o wysokiej wydajności w celu dostosowania do potrzeb biznesowych klientów

– Bazy danych nawet 7 razy większe niż RDS na platformie AWS Outposts, aby umożliwić skuteczną konsolidację baz danych klientów

– Do 12 razy więcej operacji IOPS SQL we współużytkowanej pamięci masowej niż w przypadku RDS na platformie AWS Outposts, dzięki czemu aplikacje analityczne działają tak szybko, jak to możliwe

– Nawet 10 razy większa przepustowość przetwarzania zapytań SQL we współużytkowanej pamięci masowej niż w przypadku RDS na platformie AWS Outposts, co pozwala przyspieszyć pracę hurtowni danych klientów

– Nawet o 98% mniejsze opóźnienie przy przetwarzaniu zapytań SQL we współużytkowanej pamięci masowej niż w przypadku RDS na platformie AWS Outposts, co sprawia, że aplikacje OLTP są bardziej responsywne

Najlepszy lokalny system bazodanowy Oracle Database

Oracle Exadata to kompleksowe rozwiązanie, które zwiększa wydajność, bezpieczeństwo i dostępność oraz ułatwia skalowanie baz danych Oracle Database dla przedsiębiorstw. Oferuje ponad 60 unikatowych funkcji, takich jak funkcja Smart Scan odciążająca system z przetwarzania zapytań SQL, opracowana wspólnie z systemem bazodanowym Oracle Database, aby przyspieszyć obsługę aplikacji OLTP, analitycznych i opartych na samouczeniu się maszyn. Exadata zmniejsza również nakłady inwestycyjne i koszty zarządzania, umożliwiając działom IT konsolidację setek baz danych w jednym systemie. Firmy mogą wdrażać system Exadata lokalnie, na platformie Oracle Cloud Infrastructure lub jako rozwiązanie Cloud@Customer oraz wykorzystywać system Autonomous Database, aby uprościć i przyspieszyć transformację cyfrową.

Funkcje

– Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zmniejsza wymagania dotyczące integracji

– Sprzęt i oprogramowanie o wysokiej dostępności zapewniają maksymalny czas pracy baz danych

– 144-krotna skalowalność, od 48 do 6912 rdzeni procesora, umożliwia konsolidację baz danych w całym przedsiębiorstwie

– Opcje wdrażania w środowisku lokalnym i na platformie Oracle Cloud upraszczają transformację cyfrową

– Inteligentna pamięć masowa zwiększa wydajność bazy danych i zapewnia kontrolę nad kosztami

– <19-mikrosekundowe opóźnienie odczytu podczas przetwarzania zapytań SQL poprawia responsywność OLTP

– Nawet 16 mln operacji IOPS SQL zwiększa przepustowość obsługi skonsolidowanych obciążeń

– Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca 560 GB/s przyspiesza wykonywanie aplikacji analitycznych wymagających przetwarzania dużych ilości danych.

Twórz, skaluj i zabezpieczaj bazy danych w chmurze

Oracle Database Cloud Service umożliwia tworzenie w pełni funkcjonalnych systemów Oracle Database w chmurze i zarządzanie nimi. Usługę można udostępnić na serwerach typu „bare metal” (z lokalną pamięcią flash NVMe lub dyskiem SSD) lub na maszynach wirtualnych z woluminami blokowymi. Obie te opcje zapewniają wysoką wydajność i przystępne ceny.

Produkty

Oracle Database 19c

Oracle Database 19c oferuje najwyższy na rynku poziom wydajności, skalowalności, niezawodności i bezpieczeństwa, zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Funkcje

– Kompleksowe możliwości tworzenia aplikacji

– Hurtownia danych

– Oracle Database In-Memory do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym

– Metody i możliwości zapewniające wysoką dostępność

– Wbudowane funkcje samouczenia się maszyn

– Obsługa wielodostępu na potrzeby izolacji aplikacji i współużytkowania zasobów

– Real Application Clusters, aby zapewnić maksymalną dostępność i skalowalność

– Ochrona danych i mechanizmy kontroli dostępu

Zarządzaj na bieżąco bezpieczeństwem danych umieszczanych w chmurowych bazach danych

Data Safe to ujednolicone centrum kontroli Twoich baz danych Oracle. Pomaga zrozumieć wrażliwość danych, oceniać ryzyko dla ich bezpieczeństwa, maskować wrażliwe dane oraz wdrażać i monitorować zabezpieczenia. Ocenia także bezpieczeństwo użytkowników, monitoruje ich aktywność i spełnia wymagania dotyczące zgodności danych.

Wydajność, niezawodność, łatwość obsługi

MySQL Database Service umożliwia przedsiębiorstwom szybkie i bezpieczne wdrażanie nowoczesnych aplikacji chmurowych z wykorzystaniem najpopularniejszego na świecie systemu bazodanowego typu open source. To jedyna w pełni zarządzana usługa chmury publicznej, która została opracowana i jest obsługiwana przez ten sam zespół inżynierów, który rozwija MySQL, dzięki czemu masz dostęp do najnowszych aktualizacji, poprawek bezpieczeństwa i funkcji.

Wysoka dostępność, elastyczny model danych, elastyczna skalowalność

Oracle NoSQL Database Cloud Service zapewnia przepustowość na żądanie i umożliwia udostępnianie oparte na pamięci masowej. Usługa obsługuje takie modele danych, jak dokument, kolumna i klucz-wartość — wszystkie z elastycznymi gwarancjami transakcji.

Elastyczne opcje wdrażania bazy danych dostosowane do strategii biznesowej firmy

 • Oracle Database 19c

  Poznaj rozwiązanie Oracle Database, które oferuje bezpieczeństwo, elastyczność, wydajność i niezawodność, jakie potrzebne są do obsługi najbardziej wymagających obciążeń operacyjnych i analitycznych.

  Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Oracle Database

 • Przenieś bazę danych do Oracle Cloud

  Bezproblemowo przenieś lokalną relacyjną bazę danych do Oracle Cloud. Oferujemy ekonomiczne, w pełni zautomatyzowane, wysoce dostępne i skalowalne rozwiązanie, które pozwala przenieść obciążenia bazodanowe do chmury.

  Dowiedz się, jak przenieść bazę danych do chmury

Przykłady wdrożeń Oracle Database u klientów

Rozwiązania Oracle Database obsługują najważniejsze aplikacje biznesowe klientów i zapewniają bezpieczeństwo ich danych.

Logo 11880
Logo Kingold
Logo MESTEC
Logo National Pharmacies
Logo OUTFRONT
Logo Sky
Logo TaylorMade
Logo szpitala Sejong

Oracle Autonomous Data Warehouse pomaga szpitalowi Sejong w walce z chorobami serca

29 czerwca 2020 r.

Przyszłość opiera się na danych

Maria Colgan, menedżer ds. produktów, Oracle

W dzisiejszym świecie możliwość szybkiego tworzenia wartości z różnych rodzajów danych w coraz większym stopniu zapewnia firmom przewagę konkurencyjną. Doskonałym przykładem tego jest to, jak responsywna, spersonalizowana i przenośna może być aplikacja do zamawiania jedzenia z dowozem. Ale w jaki sposób przedsiębiorstwo może oprzeć swoją działalność na danych?

Przeczytaj cały wpis

Promowane blogi

Wyświetl wszystkie

Zasoby

Dokumentacja

Uzyskaj dostęp do dokumentacji bazy danych

Centrum pomocy Oracle zawiera szczegółowe informacje o naszych produktach i usługach z ukierunkowanymi rozwiązaniami, przewodnikami oraz materiałami dotyczącymi zaawansowanych przypadków użycia.

Nauka w chmurze

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie Oracle Database

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają rozwijać umiejętności wykorzystywania produktów chmurowych, weryfikować posiadaną wiedzę i przyspieszać wdrażanie. Dowiedz się więcej o szkoleniach i procedurach certyfikacji, które pomogą Ci zapewnić sukces swojej firmy.

Pierwsze kroki


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.


Weź udział w warsztatach

Weź udział w różnorodnych laboratoriach i warsztatach oraz przekonaj się na żywo o możliwościach naszych najlepszych technologii.


Uzyskaj certyfikat

Uzyskaj dostęp do szkoleń i programów certyfikacyjnych online z zakresu usług Oracle Database Cloud.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych wiodących ekspertów w branży.