Migracja do chmury przebiega płynnie

Zautomatyzowane narzędzia firmy Oracle pozwalają z łatwością przenieść lokalną bazę danych do Oracle Cloud bez przestojów. Usługa Oracle Database Cloud Service korzysta z tych samych standardów, produktów i usług, których obecnie używasz lokalnie. Dzięki temu łatwo przenieść procesy bazodanowe do chmury publicznej. Z kolei ujednolicone zarządzanie środowiskiem lokalnym i chmurowym umożliwia zachowanie kontroli i poprawienie wydajności.

Przenieś swoją bazę danych do chmury

Lokalną bazę danych Oracle Database możesz przenieść do Oracle Database Cloud za pomocą kilku metod i narzędzi. Nie wszystkie metody migracji można zastosować w każdym przypadku. Przy wyborze metody migracji należy wziąć pod uwagę między innymi następujące cechy i czynniki: wersję Oracle Database używaną lokalnie i w chmurze, rodzaj i wersję systemu operacyjnego lokalnego hosta, zestaw znaków bazy danych, ilości danych (w tym indeksów), użyte typy danych, pamięć masową potrzebną do przemieszczania danych, dopuszczalny czas przestoju systemu i przepustowość sieci. Na podstawie tych informacji sprawdź, którą metodę zastosować do konkretnego scenariusza migracji kontenerowej lub niekontenerowej bazy danych (CDB lub non-CDB).

Metoda Niekontenerowe bazy danych Kontenerowe bazy danych
Odłączenie/podłączenie: Konsolidacja i migracja Do jednej CDB w chmurze Do instancji DBaaS
Zdalne klonowanie: Kopiowanie lokalnej bazy danych Oracle Database 12c Do bazy danych w chmurze Dla instancji DBaaS
Użycie narzędzi Datapump, RMAN i SQL Developer w celu migracji do Oracle Database Cloud Tak—wszystkie metody są dostępne Tak—wszystkie metody są dostępne
Metody migracji Planowanie i metodologia migracji Dokumentacja