Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

 

Oracle Database 12c Release 2 w Oracle Cloud

Najszybsza, najbardziej skalowalna i niezawodna baza danych w chmurze

Jeff Erickson


Informacje dla kadry kierowniczej

Informacje dla kadry kierowniczej: Oracle Database jako usługa

Zarówno małe, jak i duże organizacje cały czas bacznie szukają nowych technologii, które pozwolą im uzyskać przewagę. Jednak czasami dochodzi do fundamentalnej zmiany, która gruntownie przekształca obszar technologii i zmusza wszystkich do reakcji. Zdaniem specjalistów obserwujących branżę właśnie nadszedł taki moment. Jak zauważył Andy Mendelsohn, wiceprezes działu technologii serwerów baz danych w Oracle, firmy „odchodzą od rozwiązań obliczeniowych w osobnych, zarządzanych wewnętrznie centrach danych na rzecz usług przetwarzania w chmurze”.

Ale przenosiny do chmury nie mają na celu zachowania status quo. „Przedsiębiorstwa podejmują tę decyzję, aby pójść naprzód”. Wprowadzając bazę danych Oracle Database 12c Release 2 w Oracle Cloud, firma Oracle zapewnia organizacjom różnej wielkości dostęp do najszybszej, najbardziej skalowalnej i niezawodnej technologii baz danych w ekonomicznym, bezpiecznym i otwartym środowisku chmurowym, które jest w pełni zgodne ze środowiskami lokalnymi.

Błyskawiczna analityka w pamięci

Najnowsza wersja bazy danych numer 1 na świecie zawiera najlepsze w swojej klasie technologie, takie jak big data czy analitykę w pamięci. Technologia „in-memory” rozwiązania Oracle Database zapewnia wyjątkową wydajność analizowania bieżących danych transakcyjnych. Dzięki „unikatowemu, dwuformatowemu systemowi „in-memory”, który wyposażono w technologie składowania danych zarówno wierszami, jak i kolumnami, rozwiązanie to pozwala klientom analizować w czasie rzeczywistym dane, które są cały czas aktualizowane w produkcyjnej bazie danych”, wyjaśnia Mendelsohn. Dodaje też: „aby korzystać z tej funkcji, nie trzeba wprowadzać jakichkolwiek zmian w stosowanych przez przedsiębiorstwo aplikacjach, które zapewniają te dane”.

Usprawnienie zawarte w Oracle Database 12c Release 2 na Oracle Cloud umożliwia klientom przeniesienie analityki w czasie rzeczywistym do systemu składowania kolumnowego w pamięci w rezerwowej bazie danych Oracle Active Data Guard. Według Mendelsohna teraz klient może „korzystać z zalet obu rozwiązań, całkowicie izolując na produkcyjnej bazie danych użytkowników związanych z transakcjami, a jednocześnie wyjątkowo wydajnie przygotowywać analizy w czasie rzeczywistym na rezerwowej bazie danych. Użytkownicy wcześniejszych wersji Oracle Database 12c najczęściej prosili właśnie o takie rozwiązanie”.

Odejście od hurtowni danych w kierunku big data

Andy Mendelsohn

 Firmy nie przechodzą do chmury w celu zachowania status quo. Podejmują tę decyzję, aby pójść naprzód.  

— Andy Mendelsohn, wiceprezes wykonawczy, dział Database Server Technologies, Oracle

Oracle jest liderem w przejściach ze standardowych hurtowni danych na architektury typu big data. W celu analizowania big data firmy często korzystają z dwóch systemów — jednego przeznaczonego do ustrukturyzowanych danych z aplikacji dla przedsiębiorstw, drugiego opartego na Hadoop lub NoSQL, który służy do analizowania znacznych ilości nieustrukturyzowanych danych z witryn sieci Web innych firm, mediów społecznościowych i czujników przemysłowych lub urządzeń podłączonych do Internetu. Oracle połączyło te systemy zarządzania danymi za pomocą technologii Oracle Big Data SQL, która eliminuje konieczność przenoszenia danych między tymi rozwiązaniami, zapewniając klientom dostęp do wszystkich danych w jednym, zintegrowanym widoku.

„Teraz można uruchomić standardowe rozwiązanie Oracle SQL w rozległy, równoległy sposób w całym systemie zarządzania big data — w relacyjnej bazie danych Hadoop, NoSQL i Oracle. W ten sposób można korzystać z pełnych możliwości Oracle SQL do przetwarzania wszystkich danych: ustrukturyzowanych, przestrzennych, graficznych i JSON”, wyjaśnia Mendelsohn. Efektem końcowym „jest wyjątkowo wydajny system SQL bez konieczności złożonej konsolidacji wszystkich danych w jednym magazynie”.

Wielu dzierżawców: optymalizacja pod kątem chmury

Za sprawą architektury dla wielu dzierżawców Oracle Database 12c baza Oracle Database zyskuje szybkość i niski koszt operacyjny, których potrzebują bazy danych w chmurze. Oracle Database 12c Release 2 w Oracle Cloud dodaje do wiodącej w branży architektury dla wielu dzierżawców nowe funkcje i możliwości, takie jak klonowanie podczas pracy systemu, odświeżanie online czy relokacja podłączanych baz danych. „Teraz można odłączyć bazę danych od jednego kontenera i podłączyć do innego bez przerwy w działaniu aplikacji. To takie proste”, mówi Mendelsohn. „W ten sposób można przenieść bazę danych z jednego centrum danych do innego, a w środowisku chmury hybrydowej — z lokalnej chmury do Oracle Cloud. Taka infrastruktura jest bardzo elastyczna i mobilna. Właśnie tego według własnych ocen potrzebowali nasi klienci”.

Oracle Exadata Express Cloud Service

Infografika

Infografika: Exadata Express Cloud Service

Wraz z Oracle Database 12c Release 2 firma Oracle wprowadza usługę Oracle Database Exadata Express Cloud Service (Exadata Express). Baza danych o pojemności 20 GB jest dostępna już za 175 USD miesięcznie, dzięki czemu ta usługa chmurowa świetnie sprawdzi się jako początkowa baza danych do programowania/testowania lub produkcji przeznaczona dla działów i małych firm. Exadata Express wykorzystuje Oracle Database Enterprise Edition z większością opcji i opiera się na infrastrukturze Oracle Exadata zoptymalizowanej pod kątem baz danych. Klienci mogą zacząć od niewielkiego wdrożenia na Exadata Express i przeskalować je do dużego wdrożenia bazy danych w usłudze Oracle Database Cloud Service lub Oracle Exadata Cloud Service.

Wszystkie usługi Oracle Database Cloud Service są zgodne z używanymi lokalnie bazami Oracle Database, dzięki czemu klienci mogą łatwo przenosić zadania między systemami lokalnymi a chmurą. „Postępując tak samo jak przez ostatnie 30 lat, pozwalamy klientom zachować środki zainwestowane w napisane przez nich aplikacje powiązane z Oracle Database”, tłumaczy Mendelsohn. „Jednocześnie zdecydowanie wprowadzamy nowe technologie, których nasi klienci potrzebują do wyprzedzenia konkurencji”.

Oracle Cloud u klienta

W tym roku firma Oracle wprowadziła koncepcję Oracle Cloud u klienta. Dzięki niej klienci mogą uruchamiać w swoich centrach danych to samo oprogramowanie i sprzęt dostępny w ramach rozwiązań typu PaaS i IaaS, które są wykorzystywane w Oracle Public Cloud. Wszystkimi tymi rozwiązaniami za zaporą ogniową klienta zarządza Oracle. Koszt subskrypcji jest taki sam co w przypadku Oracle Cloud. To ważne w przypadku klientów, którzy nie są jeszcze gotowi na przenosiny do publicznej chmury (zazwyczaj z powodu zgodności z przepisami i kwestiami zarządzania danymi). W ramach tej inicjatywy firma Oracle wkrótce będzie wysyłać urządzenie Exadata Cloud Machine, aby umożliwić uruchomienie Exadata Cloud Service w centrach danych klientów. Dzięki temu mają oni do dyspozycji trzy różne modele wdrażania służące do korzystania z Oracle Exadata: lokalnie, na Exadata Cloud Machine lub za pomocą Exadata Cloud Service.

Stałe innowacje w zakresie bazy danych

To nie przypadek, że Oracle Database 12c Release 2 jest najszybszą, najbardziej skalowalną i niezawodną technologią baz danych. „Cały czas dużo inwestujemy w Oracle Database, aby wspierać naszych klientów podczas przechodzenia na chmurę, do bazy danych typu „in-memory”, big data i na inne rozwiązania” zdradza Mendelsohn. „Jeśli nie zmienisz architektury bazy danych podczas tych zmian, zostaniesz w tyle z powodu przestarzałego rozwiązania”. 

Powyższy tekst powstał jako zarys ogólnych założeń produktu. Jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy włączać go do jakiejkolwiek umowy. Tekst ten nie stanowi zobowiązania do dostarczenia jakichkolwiek materiałów, kodu lub funkcji i nie należy kierować się nim podczas podejmowania decyzji o zakupie. Opracowanie i wprowadzenie na rynek opisanych funkcji produktów Oracle oraz wszelkie związane z nimi terminy zależą wyłącznie od uznania Oracle Corporation.


Więcej informacji

W razie potrzeby pomożemy

Porozmawiaj ze sprzedawcą

Porozmawiaj z pracownikiem działu asysty technicznej Oracle

 

Wersja próbna