Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

Systemy sprzętowo-programowe Oracle

Systemy sprzętowo-programowe Oracle to zintegrowane, kompleksowe rozwiązania, które zostały opracowane wspólnie z systemem bazodanowym Oracle Database i aplikacjami Oracle w celu szybszej obsługi kluczowych obciążeń klientów przy niższych kosztach i z zachowaniem wyższego poziomu bezpieczeństwa, niż umożliwiają to rozwiązania lokalne, których komponenty pochodzą od wielu dostawców. Skalowalna architektura umożliwia przedsiębiorstwom konsolidację istniejącej infrastruktury IT i szybkie dostosowywanie się do gwałtownych wzrostów popytu, podczas gdy automatyzacja zarządzania zmniejsza obciążenia administracyjne i pomaga kontrolować koszty.

Systemy sprzętowo-programowe Oracle

Nowość — usługa Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service dla baz danych Oracle działających w infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

Oracle Database World już teraz na żądanie

Nie udało ci się wziąć udziału w wydarzeniu? Dowiedz się od specjalistów i architektów pracujących nad Oracle Database jak upraszczać aplikacje i analizy sterowane danymi oraz jak optymalnie wykorzystywać dane.

Oracle Exadata kosztuje mniej niż platformy baz danych integrowane we własnym zakresie

Dowiedz się, dlaczego platforma Exadata jest łatwiejsza do wdrożenia i zarządzania niż standardowe rozwiązania integrowane we własnym zakresie, a jej obsługa jest o 60% tańsza.

Badanie opinii klientów korzystających z rozwiązania Oracle Database Appliance

Dowiedz się, dlaczego klienci twierdzą, że Oracle Database Appliance zapewnia im zwrot z inwestycji na poziomie 498% i skraca czas wdrażania bazy danych o 67% w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami alternatywnymi.

Jak systemy sprzętowo-programowe Oracle napędzają rozwój nowoczesnego przedsiębiorstwa

Fabrycznie zapewniona pełna integracja wszystkich elementów infrastrukturalnych

Oracle Engineered Systems pomagają organizacjom zmniejszyć złożoność systemów informatycznych i obniżyć całkowity koszt posiadania dzięki zintegrowanym zasobom obliczeniowym, pamięci masowej i oprogramowaniu, jak opisano w dokumencie IDC Exadata Cloud@Customer (PDF). Zawierają one wbudowane narzędzia i interfejsy API, które upraszczają zarządzanie, przyspieszają wdrażanie i pomagają chronić najważniejsze dane firmowe.

Raport analityczny: Wyszukiwanie środowiska wartego „klejnotów koronnych” (PDF)

E-book: Autonomous Database w Oracle Exadata Cloud@Customer

Możliwość przenoszenia rozwiązań lokalnych do chmury

Systemy sprzętowo-programowe Oracle umożliwiają organizacjom modernizację aplikacji i szybkie przejście do chmury poprzez wdrożenie tych samych, kompletnych, łatwych w użyciu, zunifikowanych funkcji Oracle Database – wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Firmy – korzystając z Oracle Autonomous Database Service lub Oracle Exadata Database Service w chmurze lub lokalnie – rozwijają, testują lub wdrażają kreatywne aplikacje biznesowe, bezproblemowo przenosząc zadań przetwarzania między różnymi lokalizacjami, zależnie od zapotrzebowania.

Raport analityczny: Oracle podnosi poprzeczkę na rynku platform obliczeniowych nowej generacji (PDF)

Raport analityczny: Oracle Exadata Cloud Service — żadna baza danych ani żadne obciążenie nie są zbyt duże (PDF)

Optymalizacja pod kątem oprogramowania Oracle

Systemy sprzętowo-programowe Oracle obejmują specjalne funkcje opracowane z użyciem Oracle Database, implementujące optymalizacje całości infrastruktury i oprogramowania Oracle. Zaawansowane funkcje, takie jak odciążanie zapytań przy użyciu Exadata Smart Scan czy akceleratory danych w pamięci trwałej, pozwalają klientom uruchamiać dowolne typy zadań przetwarzania bazy danych z najwyższą wydajnością, przy jednoczesnym zabezpieczeniu baz danych przed utratą danych i zagrożeniami związanymi z ransomware.

Raport analityczny: Oracle Database Appliance można zainstalować 10 razy szybciej (PDF)

Większe korzyści i niższe koszty

Systemy sprzętowo-programowe Oracle umożliwiają przedsiębiorstwom konsolidację aplikacji i baz danych w mniejszej liczbie systemów o wyższej wydajności, obniżając całkowity koszt posiadania nawet o 47%, jak to opisano w analizie działania systemu bazodanowego Autonomous Database na platformie Exadata Cloud@Customer przeprowadzonej przez społeczność Wikibon (PDF). Urządzenie Oracle Database Appliance upraszcza wdrażanie rozwiązań w środowiskach brzegowych dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu i licencjonowaniu pojemności na żądanie, jak to opisano w raporcie z badań IDC nt. korzyści biznesowych zapewnianych przez Oracle Database Appliance (PDF).

Raport analityczny: Oracle Database Appliance X8 zapewnia unikatowe dodatkowe korzyści w środowiskach małych, średnich i brzegowych (PDF)

Raport analityczny: Przekraczanie ograniczeń infrastruktury HCI — Oracle Private Cloud Appliance X8 (PDF)

Systemy sprzętowo-programowe Oracle

Najlepsza platforma dla systemu bazodanowego Oracle Database

W pełni zintegrowana architektura Oracle Exadata zwiększa wydajność, możliwości skalowania, poziom bezpieczeństwa i dostępność baz danych Oracle w przedsiębiorstwie. Dostępna w Oracle Cloud Infrastructure, lokalnie i w powiązaniu z systemem Exadata Cloud@Customer, obejmuje ponad 60 unikatowych funkcji współtworzonych z Oracle Database w celu przyspieszenia aplikacji OLTP, analityki i uczenia maszynowego. Exadata zmniejsza koszty inwestycyjne i wydatki związane z zarządzaniem, umożliwiając działom IT konsolidację setek baz danych w ramach jednego systemu, łącznie z wykorzystanie usług Oracle Autonomous Database Service i Exadata Database Service w infrastrukturze Cloud@Customer wdrożonej w swoich centrach danych.

Cechy
 • Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zmniejsza wymagania dotyczące integracji
 • Wysokodostępna infrastruktura maksymalizuje czas działania bazy danych
 • Skalowalna struktura umożliwia konsolidację baz danych dla organizacji o dowolnej wielkości
 • W pełni kompatybilne wdrożenia w Oracle Cloud lub lokalnie upraszczają przejście do chmury
 • Inteligentna pamięć masowa zwiększa wydajność baz danych i pozwala zachować kontrolę nad kosztami
 • Opóźnienie odczytu zapytań SQL nie przekracza 19 sekund, co zwiększa responsywność przetwarzania OLTP
 • Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca 1 TB/s pozwala przyspieszyć obsługę aplikacji analitycznych intensywnie korzystające z danych
 • Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca nawet 27,6 mln IOPS na szafę zwiększa możliwości obsługi skonsolidowanych obciążeń

Proste i zoptymalizowane rozwiązanie do przetwarzania zdalnego i brzegowego

Urządzenie Oracle Database Appliance jest zoptymalizowane pod kątem obsługi aplikacji Oracle i baz danych Oracle w środowiskach zdalnych, małych i średnich firmach oraz w przetwarzaniu brzegowym. To zintegrowane środowisko oprogramowania ułatwia działom IT wdrażanie i zdalne zarządzanie, a ekonomiczny model licencjonowania baz danych zapewnia przedsiębiorstwom zwrot z inwestycji sięgający nawet 498% w ciągu pięciu lat, jak pokazano w raporcie z badań IDC nt. korzyści biznesowych zapewnianych przez Oracle Database Appliance (PDF).

Cechy
 • Trzy modele wdrażania, od poziomu podstawowego do wdrożeń o wysokiej dostępności
 • Zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie umożliwia nawet o 31% szybsze wdrażanie systemu niż rozwiązania integrowane we własnym zakresie
 • Zautomatyzowane zdalne zarządzanie i udostępnianie baz danych zwiększa wydajność zespołów administratorów baz danych nawet o 61%
 • Model licencjonowania baz danych zakładający udostępnianie pojemności na żądanie zmniejsza koszty ogólne nawet o 54%
 • Jednoczesna obsługa wielu wersji systemu bazodanowego Oracle Database umożliwia firmom łatwą obsługę wszystkich użytkowanych aplikacji

Zautomatyzowana ochrona i odzyskiwanie baz danych Oracle Database

Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance nieustająco chroni bazy danych Oracle w całym przedsiębiorstwie i przyspiesza ich odzyskiwanie do dowolnego punktu w czasie. Rozwiązanie to jest wyposażone w unikatowe funkcje automatycznego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz zdalnej replikacji, jak również możliwości archiwizacji na platformie Oracle Cloud, aby chronić kluczowe bazy danych klientów działające na praktycznie każdej platformie przed oprogramowaniem ransomware, kradzieżą, awarią sprzętu i błędami ludzkimi. Zaawansowane funkcje automatyzacji oferowane przez urządzenie Recovery Appliance ułatwiają również działom IT wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych z baz danych Oracle Database oraz obniżenie kosztów przestojów nawet o 47%, jak to opisano w analizie urządzenia Recovery Appliance sporządzonej przez społeczność Wikibon.

Cechy
 • Ciągła ochrona ogranicza okres potencjalnej utraty danych do mniej niż sekundy
 • Przyrostowe kopie zapasowe typu „incremental-forever” przyspieszają ochronę Oracle Database nawet 50-krotnie
 • Odzyskiwanie danych z wykorzystaniem praktycznie pełnych kopii zapasowych baz danych Oracle przebiega nawet 8 razy szybciej
 • Automatyzacja umożliwia szybkie wdrażanie i zmniejsza potrzebę zatrudniania specjalistów o zaawansowanych umiejętnościach informatycznych
 • Automatyczne odzyskiwanie danych redukuje ręczne zadania z zakresu IT nawet o 75%
 • Skalowanie pojemności z 2 PB do ponad 200 PB wirtualnych pełnych kopii zapasowych umożliwia ochronę baz danych Oracle Database w całym przedsiębiorstwie
 • Funkcja sprawdzania poprawności kopii zapasowych zapewnia wysoką jakość tych kopii i odciąża serwery baz danych
 • Funkcje monitorowania w czasie rzeczywistym i automatycznego raportowania upraszczają zachowanie zgodności z przepisami, udostępniając najnowsze informacje o stanie odzyskiwania dla wszystkich chronionych baz danych Oracle Database

Nowoczesna infrastruktura aplikacji pozwala obniżyć koszty

Oracle Private Cloud Appliance to skalowalne rozwiązanie, które jest zoptymalizowane pod kątem szybkiej obsługi aplikacji dla przedsiębiorstw i oprogramowania warstwy pośredniej, zapewniając przy tym niski całkowity koszt posiadania (TCO). Interfejsy API i narzędzia do zarządzania zgodne z OCI zapewniają usługi obliczeniowe, magazynowe i sieciowe dla aplikacji i oprogramowania pośredniczącego klientów, tworząc spójne środowisko, które ułatwia opracowywanie natywnych aplikacji chmurowych w Oracle Cloud i wdrażanie ich w centrach danych klientów. Dzięki Private Cloud Appliance klienci mogą szybko wdrażać i łatwo skalować chmury prywatne za pomocą wstępnie utworzonych konfiguracji, aby skonsolidować skonteneryzowane, natywne aplikacje chmurowe — oraz te działające natywnie na wielu systemach operacyjnych — w ramach jednej platformy. Urządzenie Private Cloud Appliance jest również dostępne jako lokalna usługa zarządzana przez firmę Oracle, z elastycznymi cenami subskrypcji, co pozwala klientom zmniejszyć obciążenie pracowników IT i zminimalizować koszty.

Cechy
 • Interfejsy API i narzędzia do zarządzania zgodne z OCI ułatwiają przenoszenie obciążeń między centrami danych klienta a chmurą publiczną
 • Obsługa systemów Linux, Solaris i Windows upraszcza konsolidację infrastruktury
 • Zarządzanie zgodne z zasadami platformy Kubernetes upraszcza wdrażanie aplikacji kontenerowych
 • Automatyzacja umożliwia klientom wdrażanie aplikacji i baz danych w krótkim czasie
 • Zaufane partycje umożliwiają cząstkowe licencjonowanie oprogramowania i obniżenie kosztów nawet o 85%
 • Możliwość skalowania do 1080 rdzeni i ponad 8 PB pamięci w celu obsługi rosnących obciążeń
 • Trzy oddzielne domeny błędów maksymalizują dostępność aplikacji i oprogramowania pośredniczącego
 • Aktualizacje bez przestojów zapewniają maksymalną dostępność aplikacji klienta

Zobacz wszystkie historie klientów

Przykłady wdrożeń systemów sprzętowo-programowych Oracle u klientów

Tysiące klientów na całym świecie szybciej uruchamia aplikacje i bazy danych, upraszczając zarządzanie nimi i redukując koszty dzięki systemom sprzętowo-programowym Oracle.

Logo Energy Transfer
Logo Equinix
Logo Evergy
Logo KCB
NTT DoCoMo
Logo Secure-24
Saint Paul Public Schools
Logo Swisscom
Logo ICS Financial Systems

ICS Financial Systems obsługuje swoje podstawowe aplikacje bankowe nawet 27 razy szybciej dzięki platformie Exadata

Przykłady wykorzystania systemów sprzętowo-programowych Oracle

 • Korzystaj z bazy danych szybciej i ekonomiczniej

  Przyspiesz działanie kluczowych baz danych Oracle i dokonaj standaryzacji lokalnej infrastruktury IT przy użyciu tej samej technologii, którą wykorzystano w chmurze publicznej Oracle, zmniejszając jednocześnie obciążenia związane z zarządzaniem i obniżając całkowity koszt posiadania nawet o 47%, jak to opisano w przeprowadzonej przez społeczność Wikibon analizie (PDF) uruchamiania systemu bazodanowego Autonomous Database na platformie Exadata Cloud@Customer.

  Obejrzyj film o firmie Samsung SDS (2:28)

 • Stwórz prywatną chmurę

  Zmniejsz złożoność centrum danych, konsolidując zadania przetwarzania w Oracle Database z Exadata lub Exadata Cloud@Customer, zwiększając wydajność aplikacji przy jednoczesnym zmniejszeniu manualnej analizy i dostrajania bazy danych nawet o 69%, w oparciu o wyniki badania klientów IDC Exadata Cloud@Customer (PDF).

  Obejrzyj film o firmie Entel (0:48)

 • Konsolidacja infrastruktury aplikacji

  Zmniejsz liczbę samodzielnych systemów potrzebnych do obsługi aplikacji i wyeliminuj potrzebę zarządzania każdym komponentem sprzętu i oprogramowania z osobna oraz ich osobnego zabezpieczania i instalowania w nich poprawek, korzystając z urządzenia Oracle Private Cloud Appliance i uruchamiając bazy danych Oracle Database na platformie Exadata.

  Obejrzyj film o firmie Revera (1:37)

 • Uproszczenie obsługi obciążeń uruchamianych zdalnie i w warstwie brzegowej

  Uprość obsługę baz danych i aplikacji na potrzeby działów, lokalizacji obsługiwanych zdalnie i środowisk brzegowych z wykorzystaniem funkcji wdrażania i zarządzania wbudowanych w urządzenie Oracle Database Appliance.

  Obejrzyj film o firmie KGHM (1:43)

 • Ochrona baz danych Oracle Database w całym przedsiębiorstwie

  Zmniejsz ryzyko utraty kluczowych danych w Oracle Database z powodu cyberataków, problemów technicznych i ludzkich błędów poprzez wprowadzenie ochrony opartej na założeniach systemowych na obszarze całego przedsiębiorstwa za pomocą rozwiązania Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance.

  Obejrzyj film o firmie Swisscom (1:18)

28 września 2021 r.

Przedstawiamy Exadata Cloud@Customer X9M — najlepsze rozwiązanie bazodanowe stało się jeszcze lepsze

Bob Thome, wiceprezes ds. zarządzania produktem w segmencie sprzętowo-programowych systemów bazodanowych i usług chmurowych, Oracle

„Korzystając z rozwiązania Exadata Cloud@Customer X9M, uzyskuje się wydajność lepszą nawet o 87%, można też konsolidować więcej obciążeń i automatyzować chmurę, by przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek i zmniejszyć koszty. Za sprawą elastycznego składowania można od razu dopasować infrastrukturę do swoich potrzeb, a eliminując konieczność płacenia za niepotrzebną infrastrukturę, zaoszczędzimy nawet 45%”.

Pierwsze kroki


Skontaktuj się ze specjalistą Oracle

Dowiedz się, w jaki sposób systemy sprzętowo-programowe Oracle mogą pomóc w zaspokajaniu newralgicznych potrzeb biznesowych firmy.