Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)

Zapewnij swojej firmie odporność i sprawność oraz przygotuj ją na dalszy rozwój. Oracle Fusion Cloud ERP umożliwia szybkie dostosowywanie modeli i procesów biznesowych w celu obniżenia kosztów, zwiększenia trafności prognoz i wprowadzania większej liczby innowacji.

Dowiedz się, jak automatyzacja operacji finansowych i ujednolicona platforma chmurowa przyspieszyły realizację wizji Oracle w zakresie zamknięcia okresu obrachunkowego w ciągu jednego dnia. (5:06)

Miniatura abstrakcyjnego rysunku Magic Quadrant Pół dekady przywództwa finansowego

Piąty rok z rzędu Oracle jest liderem w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner za 2021 r. w zakresie podstawowych systemów zarządzania finansami w chmurze dla średnich, dużych i globalnych przedsiębiorstw.

ważne działania, które dział finansowy może teraz podjąć dzięki najlepszemu systemowi ERP Seria prezentacji: Zwiększ możliwości działu finansowego swojej firmy

Obejrzyj te 30-minutowe wersje demo, aby przyjrzeć się bliżej technologiom umożliwiającym wprowadzenie kolejnych dużych zmian w finansach firmy. Kliknij przycisk poniżej, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat sesji na żywo i na żądanie.

miniatura rysunku działań działu finansowego Co jest potrzebne, aby jak najszybciej zbliżyć się do S&P 500

Dowiedz się, jak pewna firma korzysta z Oracle Cloud ERP do raportowania przychodów w zaledwie 10 dni po zakończeniu okresu i dlaczego jest to dla Ciebie ważne.

Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning

Jasny obraz sytuacji finansowej pozwalający podejmować lepsze decyzje

Oracle Financials zapewnia pełny obraz sytuacji finansowej i wyników Twojej firmy, dzięki czemu możesz szybko reagować na ciągłe zmiany w środowisku biznesowym.

Funkcje
 • Centrum księgowości
 • Sprawozdawczość i analityka
 • Zobowiązania i aktywa
 • Zarządzanie przychodami
 • Należności
 • Pobieranie opłat
 • Zarządzanie wydatkami
 • Zarządzanie spółką joint venture

Dopasowanie projektów do strategii biznesowej firmy

Oracle Project Management pomaga w planowaniu i śledzeniu realizacji projektów, przypisywaniu do nich odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, równoważeniu dostępnych mocy z popytem i szybkim zwiększaniu lub zmniejszaniu dostępności zasobów w miarę zmieniających się potrzeb.

Funkcje
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie zadaniami
 • Kontrola kosztów projektu
 • Rozliczanie projektów i umowy
 • Zarządzanie grantami
 • Analityka

Usprawnienie procesów zamawiania dzięki odpowiednim narzędziom

Usprawnij i zintegruj proces „od źródła zaopatrzenia do zapłaty” (source-to-pay) dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu użytkownika, wbudowanych funkcji analitycznych i efektywnych funkcji współpracy, które upraszczają zarządzanie dostawcami, pozwalają na wybór najlepszych dostawców, wymuszają kontrolę wydatków oraz poprawiają rentowność.

Moduły
 • Obsługa procesu „od zamówienia do zapłaty”
 • Zarządzanie dostawcami
 • Pozyskiwanie źródeł zaopatrzenia
 • Umowy
 • Sieć biznesowa

Budowanie zaufania i zmniejszenie ryzyka dzięki automatycznemu monitorowaniu

Oracle Risk Management and Compliance korzysta z wbudowanych funkcji analizy danych w celu wzmocnienia kontroli finansowej, powstrzymania wycieków gotówki, usprawnienia audytu i wykrywania pojawiających się zagrożeń — przy jednoczesnym skróceniu czasu poświęcanego na pracochłonne zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Funkcje
 • Projektowanie zabezpieczeń podczas wdrażania systemu ERP
 • Zautomatyzowane generowanie raportów nt. zgodności z zasadami podziału obowiązków
 • Ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa użytkowników
 • Przepływy pracy dotyczące certyfikacji dostępu użytkownika
 • Ciągłe monitorowanie zmian w konfiguracji
 • Ciągłe monitorowanie najważniejszych transakcji i płatności
 • Przepływy pracy dotyczące SOX, audytu i certyfikacji
 • Przepływy pracy dotyczące zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM)

Lepsze wyniki dzięki sprawności

Działaj szybciej i sprawniej dzięki najbardziej kompleksowej chmurze EPM. Modeluj i planuj w obszarze finansów, kadr, łańcucha dostaw i sprzedaży. Usprawnij zamknięcie finansowe i uzyskaj wgląd w sytuację, aby podejmować lepsze decyzje.

Funkcje

Budowanie elastycznego łańcucha dostaw

Przygotuj się na szybkie zmiany dzięki systemom zwiększającym odporność, sprawność i umiejętność planowania działań. Oracle Cloud SCM pozwala zarządzać łańcuchem dostaw przy pomocy zintegrowanego pakietu chmurowych aplikacji biznesowych, które ułatwiają działanie w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Funkcje

Prognozowanie i analiza z wykorzystaniem AI

Oracle Analytics dla Cloud ERP uzupełnia funkcje analityczne wbudowane w platformę Oracle Cloud ERP, udostępniając skonfigurowany fabrycznie pakiet przykładów zastosowań, analiz predykcyjnych i wskaźników KPI opartych na analizie wariancji i trendach historycznych.

Funkcje
 • Zarządzanie wskaźnikami KPI
 • Biblioteka wskaźników z najlepszych praktyk
 • Skonfigurowane fabrycznie modele analityczne
 • Architektura z możliwością rozbudowy
 • Obszary treści biznesowych
 • Samodzielne odkrywanie danych
 • Rozszerzona analityka
 • Współpraca i publikowanie
 • Architektura korporacyjna i bezpieczeństwo
 • Eksploracja mobilna

Klienci wybierają platformę Oracle Cloud ERP z uwagi na jej solidność i możliwości rozwoju

Konsekwentnie czołowa pozycja w dziedzinie chmurowych systemów ERP

Dokonaj migracji do chmury szybciej, łatwiej i mniej ryzykownie niż w przypadku rozwiązań innych dostawców systemów ERP. Analitycy branżowi i klienci w liczbie przekraczającej 31 500 konsekwentnie uznają firmę Oracle za lidera branży oraz doświadczonego i zaangażowanego partnera.

Jedna chmura zapewniająca płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Z łatwością uzyskaj pełny wgląd w działalność finansową i operacyjną przedsiębiorstwa. Pakiet aplikacji dostępny na platformie Oracle Cloud zawiera najszerszą gamę najbardziej niezawodnych funkcji z zakresu finansów, kadr, łańcucha dostaw i obsługi klienta.

Zaangażowanie w działania na rzecz społeczności naszych klientów

Czołowe firmy z całego świata — w tym i nasza — zaufały rozwiązaniom Oracle, wykorzystując je do obsługi swoich newralgicznych funkcji biznesowych. Prowadzimy całą naszą działalność biznesową na platformie Oracle Cloud i współpracujemy z Twoją firmą, aby dzielić się naszymi doświadczeniami i pomagać w odniesieniu sukcesu.

Firma Western Digital umieściła dane 3 przedsiębiorstw z listy Fortune 500 w jednej instancji chmurowego systemu ERP

„Jeśli starasz się działać elastycznie i podejmować decyzje na podstawie zmian zachodzących na rynku, nie możesz polegać na danych w programie Excel zebranych ręcznie z trzech oddzielnych systemów ERP”.
—Tina Mashiko, wiceprezes ds. finansów, Western Digital

Przykłady wdrożeń systemu ERP

Dowiedz się, dlaczego największe przedsiębiorstwa z całego świata zaufały firmie Oracle, powierzając jej obsługę swoich newralgicznych funkcji biznesowych.


Wyświetl więcej przykładów wdrożeń

Stymulowanie odporności, rozwoju i innowacyjności

Cztery ważne działania w zakresie strategii finansowej firmy, które należy podjąć już teraz

Zobacz, jak strategie cyfrowe i rozwiązania chmurowe mogą pomóc przygotować się na wyzwania przyszłości.

Jak podjąć odpowiednie kroki

Wyznacz drogę do rozwoju poprzez planowanie scenariuszy

Myślący przyszłościowo dyrektorzy finansowi i ich zespoły wykorzystują planowanie scenariuszy, aby lepiej przygotować się na różne ewentualności.

Zacznij planować scenariusze

Może warto zdecydować się na przejście z rozwiązań lokalnych na Oracle Cloud ERP?

Dowiedz się, w jaki sposób ujednolicone rozwiązanie chmurowe, które zaspokaja wszystkie potrzeby Twojej firmy w zakresie finansów i działalności operacyjnej, może pomóc w zwiększeniu wydajności operacyjnej i elastyczności biznesowej oraz w zminimalizowaniu kosztów posiadania poprzez eliminację konieczności dostosowywania systemu i uproszczenie jego obsługi.

Przejdź z pakietu E-Business Suite (EBS) na rozwiązanie Cloud ERP
Przejdź z systemu JD Edwards na rozwiązanie Cloud ERP
Przejdź z systemu PeopleSoft na rozwiązanie Cloud ERP

Finanse i AI

67% ankietowanych w kwestii zarządzania finansami bardziej ufa robotom niż ludziom. Dowiedz się, jak sztuczna inteligencja pomaga zarówno konsumentom, jak i firmom lepiej zarządzać ich finansami.

Przeczytaj wyniki ostatniej globalnej ankiety

Nowe podejście do sprawnego zarządzania finansami

W ramach tej złożonej z pięciu części serii przygotowanej przez AICPA i Oracle z wykorzystaniem informacji zgromadzonych przez McKinsey & Company poznasz praktyczne porady umożliwiające zwiększenie odporności na zawirowania i rozwój w zakresie finansów oraz obszarów działalności biznesowej opierających się na finansach, takich jak zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw i obsługa klienta.

Zwiększ odporność na zawirowania i wspomagaj sprawne zarządzanie finansami

Jakie najlepsze działania można podjąć już teraz, aby odnieść sukces po pandemii?

Emma Hitzke, dyrektor ds. marketingu produktów w Oracle

Niektóre konsekwencje pandemii będą trwać latami, ale spowolnienie odważnych posunięć biznesowych do nich nie należy. W rzeczywistości 80% dyrektorów uczestniczących w nowej ankiecie stwierdziło, że ich przedsiębiorstwa planują podjęcie poważnych działań w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Polecane wpisy na blogu

Wyświetl wszystkie

Zasoby

Dowiedz się, dlaczego Oracle Fusion Cloud ERP jest najlepszym systemem na rynku

Nasze rozwiązania ERP od początku były oparte na chmurze. Są inteligentne, w pełni skomunikowane i stworzone z myślą o elastyczności.

Społeczność

Zaangażowanie w działania na rzecz społeczności naszych klientów

Prowadzimy całą naszą działalność biznesową na platformie Oracle Cloud i współpracujemy z Twoją firmą, aby dzielić się naszymi doświadczeniami i pomagać w odniesieniu sukcesu.

Szkolenia dotyczące chmury

Rozwijaj swoje umiejętności z zakresu Oracle Cloud ERP

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają budować umiejętności pracy w chmurze, poszerzać wiedzę i szybciej ją przyswajać. Zyskaj dostęp do bezpłatnych szkoleń podstawowych i akredytacji dzięki programowi Oracle Learning Explorer.

Rozpocznij z Oracle Cloud ERP


Zamów demonstrację

Skorzystaj z usług jednego z naszych ekspertów.


Obejrzyj prezentację

Odkrywaj Oracle Cloud ERP na własną rękę.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu o rozwiązaniu Oracle Cloud ERP.