Przewodnik po produkcie — Oracle Project Management

Skuteczne realizowanie projektów od początku do końca

Oracle Fusion Cloud Project Management to rozwiązanie wchodzące w skład systemu Oracle Fusion Cloud ERP, które pomaga utrzymać zaangażowanie pracowników poprzez łączenie właściwych osób z właściwymi projektami, wspierać cele organizacji dzięki przejrzystemu wglądowi w wyniki finansowe w całym portfelu projektów oraz szybko dostosowywać się do zmieniających się wymagań, aby zapewnić zadowolenie klientów.

Bezproblemowe zarządzanie projektami

Niezależnie od poziomu doświadczenia możesz z łatwością korzystać z wydajnej funkcji przeciągnij i upuść, aby planować projekty i tworzyć harmonogramy w jednym miejscu oraz przydzielać odpowiednie zasoby we właściwym czasie.

Dopasowywanie członków zespołu projektowego do właściwych zadań

Innowacyjna funkcja wyszukiwania i dopasowywania pomaga znaleźć najlepszych pracowników do konkretnych projektów poprzez filtrowanie według roli, umiejętności i lokalizacji. Odpowiedni kandydaci są automatycznie oceniani na podstawie ich dopasowania do poszczególnych zadań projektowych. Skutecznie analizuj dostępne opcje dzięki łatwym do zrozumienia wskaźnikom wizualnym i widokom równoległym.

Równowaga między zasobami a popytem

Używaj intuicyjnych wykresów Gantta z funkcją przeciągnij i upuść, aby śledzić obciążenie zespołu w wielu harmonogramach projektów i wprowadzać na czas zmiany kadrowe w oparciu o dostępność. Korzystaj z zawsze zaktualizowanego widoku projektów, umiejętności i poziomu wykorzystania, który pozwoli Ci łatwo zrównoważyć możliwości pracowników w stosunku do wymagań projektowych.

Bezproblemowe zarządzanie programami

W przypadku większych zobowiązań wobec klientów możesz organizować projekty w ramach programów, co pozwala koordynować kluczowe inicjatywy. Scentralizuj analizy dla interesariuszy, jednocześnie zarządzając konkretnymi rezultatami na poziomie projektu, aby łatwo nadzorować wspólne wysiłki podejmowane przez różne działy biznesowe.

Efektywne zarządzanie kosztami i ich kontrolowanie

Usprawnij przetwarzanie procesów finansowych dzięki najlepszemu w swojej klasie rozwiązaniu do zarządzania finansami projektów. Zawsze masz najbardziej aktualny wgląd w zadeklarowane i rzeczywiste koszty, niezależnie od tego, czy rozliczasz klientów, czy też monitorujesz koszty wewnętrzne w celu zmniejszenia ogólnych kosztów administracyjnych.

Elastyczne fakturowanie i zarządzanie przychodami

Zmaksymalizuj przepływy środków pieniężnych w swojej organizacji i szybko zaspokajaj potrzeby klientów dzięki zautomatyzowanemu fakturowaniu projektów. Zaawansowane funkcje fakturowania i zarządzania przychodami są zgodne z warunkami umowy z klientem, umożliwiają szybkie wystawianie faktur i usprawniają rozpoznawanie przychodów z projektu.

Zapewnienie zgodności umów

Zyskaj pełną kontrolę nad umowami, stawkami i definicją limitów, a także nad tym, kiedy i jak rozpoznawać przychody oraz generować faktury, mając jednocześnie swobodę samodzielnego planowania i wykonywania prac projektowych.

Zwiększanie możliwości członków zespołu projektowego

Zapewnij członkom zespołu projektowego możliwość automatyzacji rutynowych zadań, takich jak zarządzanie zadaniami i rezultatami oraz zdalne rejestrowanie czasu. Zaawansowany interfejs konwersacyjny pozwala zadawać pytania i wydawać polecenia za pośrednictwem asystenta Oracle Digital Assistant, który uczy się na podstawie ogólnego kontekstu, aby odpowiednio dostosowywać interakcje.

Zacznij korzystać z Oracle Project Management już dziś

Zamów demonstrację systemu zarządzania projektami w Oracle Cloud ERP