Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Logo OracleLive

Cokwartalne wiadomości o nowych funkcjach dotyczących reklamy i obsługi klienta (maj 2021 r.)

Środa, 12 maja

Tworzenie długotrwałych relacji z klientami dzięki odpowiednim doświadczeniom osobistym

Rob Tarkoff, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny w Oracle Advertising and Customer Experience
Alistair Galbraith, starszy dyrektor ds. strategii produktu CX w Oracle
Teffani Zadeh, dyrektor ds. informatycznych zajmujący się w Aon wsparciem wzrostu i rozwiązaniami IT dla klientów z Ameryki Północnej

Rob Tarkoff przedstawia najnowsze funkcje pakietu Oracle Advertising and Customer Experience (CX), które mają pomagać zespołom sprzedażowym w odpowiedniej obsłudze klienta oraz poprawiać sposób komunikacji z klientem. Są to m.in. ujednolicone połączone zarządzanie subskrypcjami, pomiar skuteczności działań reklamowych w grach, personalizacja behawioralna w czasie rzeczywistym, zarządzanie treścią nowej generacji oraz nowoczesne zarządzanie wiedzą konwersacyjną. Ponadto pokazany zostanie sposób, w jaki Aon ułatwia zespołom sprzedażowym, marketingowym i obsługowym zapewnienie klientom odpowiedniej, obsługi podczas każdej interakcji.

Podsumowanie wydarzenia Oracle Live: Nowe funkcje dotyczące reklamy i obsługi klienta

Podsumowanie (5:21)

Zobacz podsumowanie wiadomości o nowych funkcjach dotyczące reklamy i obsługi klienta. Dowiedz się, jak specjalne mechanizmy sztucznej inteligencji Oracle ułatwiają przedsiębiorstwom zapewnianie klientom wyjątkowej jakości obsługi.

Podcasty Deep Dive poświęcone innowacjom

Oracle Sales: Innowacje następnej generacji dotyczące całego cyklu obsługi klienta (11:00)

Przedstawiamy najnowsze ulepszenia procesu sprzedaży, w tym funkcje udostępniania informacji o klientach, potencjalnych klientach i szansach sprzedaży oraz zarządzania subskrypcjami.

Katrina Gosek, wiceprezes ds. zarządzania produktami w Oracle Sales
Michelle Brusyo, dyrektor ds. zarządzania produktami w Oracle
Jeri Kelley, dyrektor ds. zarządzania produktami w Oracle

Oracle Service: Nowe rozwiązania upraszczające obsługę klienta (14:26)

Przedstawiamy innowacje dotyczące rozwiązań Oracle Service, w tym funkcje rejestrowania informacji, tworzenia treści i zarządzania treścią we wszystkich dostępnych kanałach, a także wyzwania związane z asynchronicznym przesyłaniem wiadomości w dziale obsługi klienta.

Jeff Wartgow, wiceprezes ds. zarządzania produktami w Oracle Service
Jodie Knox, główny menedżer produktu w Oracle
John Ranalli, główny menedżer produktu w Oracle

Oracle Marketing: Nowe rozwiązania do obsługi klienta w czasie rzeczywistym (13:22)

Przedstawiamy wpływ innowacji w zakresie marketingu, takich jak obsługa klienta w czasie rzeczywistym, predykcyjna ocena klientów B2B, predykcyjne wyniki analiz klientów B2C, personalizacja i zarządzanie treścią, na realizowane przychody.

Holly Simmons, wiceprezes ds. zarządzania produktami w Oracle Marketing
Priya Shah, współzałożycielka firmy Sauce Video przejętej przez Oracle

Oracle Advertising: Przełomowy sposób mierzenia skuteczności reklam w grach (6:26)

Przedstawiamy nowe rozwiązania Oracle z dziedziny reklamy, w tym funkcje pomiaru skuteczności reklam w grach i wzbogacania danych.

Derek Wise, dyrektor ds. produktów w Oracle Advertising

Przykład wdrożenia

Zespoły sprzedażowe w Aon zapewniają klientom lepszą obsługę (8:36)

Dyrektor ds. informatycznych w firmie Aon, Teffani Zadeh, przedstawia sposób, w jaki rozwiązanie Oracle Advertising and CX ujednolica komunikację z klientami w zespołach sprzedażowych oraz zapewnia członkom ścisłego kierownictwa informacje pozwalające na podejmowanie trafnych decyzji. Dowiedz się, jak w firmie Aon wprowadzane są nowe funkcje, zwłaszcza z zakresu marketingu i zarządzania kampaniami.

Rob Tarkoff, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny w Oracle Advertising and Customer Experience

Teffani Zadeh, dyrektor ds. informatycznych zajmujący się w Aon wsparciem wzrostu i rozwiązaniami IT dla klientów z Ameryki Północnej

Wersje demo nowych funkcji

Nowe funkcje tworzenia, publikowania i dostarczania treści (4:11)

Ta demonstracja przedstawia krok po kroku sposób przygotowania i zaplanowania publikacji nowego artykułu oraz zarządzania jego metadanymi. Pokazano tu, jak nowe kreatory i intuicyjny interfejs ułatwiają osadzanie treści i multimediów w poszczególnych procesach.

Inteligentne funkcje marketingowe do personalizacji interakcji (3:39)

Sprawdź, jak łatwo marketerzy mogą skonfigurować mechanizmy sztucznej inteligencji, aby w czasie rzeczywistym dostosować się do zachowań klientów. Ta demonstracja przedstawia sposób przygotowania odpowiedniej wiadomości email zawierającej dobrze dopasowaną do potrzeb klienta ofertę opartą na inteligentnej rekomendacji produktów.

Inteligentnie kierowana obsługa klienta (3:12)

Ta demonstracja przedstawia drogę klienta od odpowiedzi na reklamę, poprzez rozmowę z asystentem cyfrowym, aż do nawiązania kontaktu z działem sprzedaży. Można tu zobaczyć, jak dane o klientach wpływają na przygotowanie odpowiedniej, atrakcyjnej oferty subskrypcyjnej.

Świetna proaktywna obsługa w terenie (2:18)

Dostosowanie doświadczeń klientów i pracowników. Ta demonstracja przedstawia sposób monitorowania rozwiązań opartych na technologii IoT i inteligentnego kierowania zespołami serwisowymi w terenie, przy jednoczesnym zapewnieniu im wiedzy i narzędzi potrzebnych do wydajnego i skutecznego działania.

Wizją Oracle jest asystowanie klientowi w całym procesie sprzedaży, od momentu poznania oferty, przez zamówienie, zadowolenie z zakupu i ponowne zamówienie. W tym celu Oracle korzysta z danych pochodzących z systemów zaplecza, danych dotyczących klientów i danych dostępnych w czasie rzeczywistym, aby generować optymalne plany sprzedaży, zrozumieć klienta i nawiązać z nim kontakt oraz kierować sprzedawców za pomocą odpowiednich rekomendacji. Wspomniana wizja jest dobrze oparta na danych, mechanizmach sztucznej inteligencji oraz planie działania mającym na celu zautomatyzowanie procesów zarządzania danymi i sprzedaży oraz zapewnienie doskonale spersonalizowanej obsługi opartej na rolach.

Forrester Wave(tm): Systemy automatyzacji działu sprzedaży (II kw. 2021 r.)