Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Adaptive Intelligent Apps dla działów kadr i pracowników

Oracle Adaptive Intelligent (AI) Apps dla Human Capital Management (HCM) to pakiet funkcji opartych na sztucznej inteligencji i danych, skracających czas zatrudnienia, podnoszących jakość bazy kandydatów, zwiększających zaangażowanie pracowników i optymalizujących procesy kadrowe. Dzięki odpowiednim procesom rekrutacji, angażowania w życie przedsiębiorstwa i inteligentniejszej pracy można natomiast zwiększyć produktywność, zapewnić zgodność z przepisami i osiągnąć cele organizacyjne.

Oracle AI Apps dla HCM
Ikona Inteligentniejszej rekrutacji

Inteligentniejsza rekrutacja

Pakiet Oracle AI Apps dla HCM pomaga działom kadr w prowadzeniu inteligentnych rekrutacji i zatrudnianiu najlepszych pracowników w sposób szybki i efektywny. Dzięki mechanizmom sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn profile kandydatów są dopasowywane do umiejętności i kwalifikacji wymaganych w konkretnych ofertach pracy. Oracle AI Apps dla HCM udostępnia następnie wygenerowaną przez sztuczną inteligencję listę najlepszych kandydatów do pracy uszeregowanych w wybranej kolejności, zoptymalizowanej pod kątem maksymalnego prawdopodobieństwa pomyślnego zatrudnienia i rozwoju w danej roli. Ponadto pakiet ten skraca czas i obniża koszty zatrudnienia dzięki szybkiej i efektywnej automatyzacji trudnego zadania, jakim jest przeglądanie profili i życiorysów kandydatów oraz dopasowywanie ich umiejętności do wymagań określonych w ofertach pracy.

Ikona Inteligentniejsze zaangażowanie

Inteligentniejsze zaangażowanie

Pakiet Oracle AI Apps dla HCM pomaga menedżerom efektywnie współpracować z pracownikami, a pracownikom optymalnie angażować się w życie przedsiębiorstwa, aby stymulować morale, zwiększać produktywność i maksymalizować rozwój pracowników. Na przykład spersonalizowane procesy wdrażania pracowników oparte na mechanizmach sztucznej inteligencji i danych mogą sprawić, że pracownicy szybko i skutecznie rozpoczną pracę w pełnej skali i zwiększą swoją ogólną produktywność. Inne funkcje pakietu Oracle AI Apps dla HCM przedstawią pracownikom zalecane działania, które mogą przyczynić się do rozwoju ich kariery zawodowej (sugestie dotyczące szkoleń lub mentoringu).

Ikona Inteligentniejszej pracy

Inteligentniejsza praca

Pakiet Oracle AI Apps dla HCM udostępnia funkcje, które w inteligentny sposób automatyzują rutynowe zadania, zapewniają zgodność z przepisami, wykrywają odchylenia od normy i sugerują odpowiednie działania. Dzięki inteligentnym działaniom i inteligentnym interfejsom użytkownika specjaliści ds. kadr i pracownicy będą mogli zoptymalizować wydajność pracy poprzez automatyzację żmudnych i rutynowych zadań oraz korzystanie z inteligentnych sugestii dotyczących realizacji tych zadań. Automatyzowane są na przykład funkcje zatwierdzania wydatków i rejestracji czasu pracy oraz sugerowania rekruterom najlepszych pakietów wynagrodzeń dla nowo zatrudnionych pracowników.

Zapoznaj się z pakietem AI Apps dla HCM

Cechy produktu

Otwórz wszystkie Zamknij wszystkie

Best Candidates

  • Oracle AI Apps for HCM Best Candidates automatycznie optymalizuje proces selekcji kandydatów, wskazując najbardziej odpowiednich kandydatów na dane stanowisko. Wybrani kandydaci są uszeregowani w kolejności od najbardziej odpowiedniego dla danego stanowiska. Profile ubiegających się o pracę kandydatów (aplikujących) są układani w stosy, aby rekruter mógł je łatwo przejrzeć, co pozwala skrócić czas i obniżyć koszty rekrutacji oraz poprawić jakość bazy kandydatów.
  • Pakiet Oracle AI Apps dla HCM korzysta z mechanizmów sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn w celu identyfikacji i klasyfikacji kandydatów najlepiej spełniających kryteria związane z danym stanowiskiem. Na bazie wspomnianych mechanizmów pakiet przetwarza m.in. zanonimizowane życiorysy, oferty pracy i profile kandydatów przesłane z chmury Oracle Human Resources Cloud. Ze względów bezpieczeństwa źródła danych używane przez Oracle AI Apps dla HCM nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację osoby.
  • Aplikacja Best Candidates poprawia ogólną efektywność i skuteczność rekrutacji. Rekruterzy otrzymują obiektywną, uszeregowaną listę kandydatów, która jest wyświetlana bezpośrednio w chmurze Oracle Recruiting Cloud i zawiera profile najbardziej odpowiadające wymogom danego stanowiska. Podobną listę w chmurze Oracle Recruiting Cloud mogą także wyświetlić przyszli przełożeni takich kandydatów.

Advanced HCM Controls

  • Advanced HCM Controls automatyzuje analizy danych i procesy obsługi wyjątków niezbędne do spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa ochrony prywatności, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO); eliminuje zagrożenia wewnętrzne, takie jak oszustwa płacowe, a także pozwala odpowiednio zarządzać ryzykiem i zgodnością z przepisami.
  • Na bazie analiz graficznych można na bieżąco monitorować zabezpieczenia, konfiguracje i transakcje w chmurze HCM. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z gotowej biblioteki szablonów reguł lub tworzyć własne szablony na wizualnym pulpicie. Dzięki takiej wbudowanej automatyzacji funkcji zabezpieczeń i zgodności, która pozostaje zsynchronizowana ze zmianami w rozwiązaniu HCM, audytorzy mogą być pewni rezultatów.
Popularne

Co nowego w HCM

Powiązane produkty