Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Doceniaj najlepszych pracowników HR

Nagroda Oracle HCM Cloud Rubies Awards to wyróżnienie dla najlepszych pracowników działu HR, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój biznesu przy użyciu rozwiązania Oracle HCM Cloud.

W tym otwartym programie nagród mogą uczestniczyć wszystkie organizacje korzystające z rozwiązania Oracle HCM Cloud. Specjaliści ds. kadr, którzy korzystają z Oracle HCM Cloud, mogą nominować innych klientów, współpracowników lub nawet samych siebie. Nagrody Oracle HCM Cloud Rubies są wyrazem uznania dla specjalistów z działu kadr za innowacyjność i wykorzystywanie potencjału rozwiązań kadrowych przyszłości już dziś.

Głosowanie zostało zakończone. Zwycięzcy nagród Oracle HCM Cloud Rubies 2020 zostaną ogłoszeni wkrótce.

Zobacz poprzednich laureatów

 

Poznaj kilku laureatów nagród Oracle HCM Cloud Rubies 2019

 

Express Lane

Nagroda ta trafia do firm, które w najkrótszym czasie zaczęły czerpać korzyści z Oracle HCM Cloud.

Grupo Bimbo: Eric Cohen, starszy dyrektor ds. HCM

Grupo Bimbo jest na dobrej drodze do dostarczenia funkcjonalności Oracle HCM Cloud 139 tys. współpracowników w 32 krajach do 2020 roku. Projekt ten wymaga pełnego zaangażowania i niezwykle wydajnego dostarczania rozwiązań, które pozwolą osiągnąć ten cel. Nominowany projekt to wdrożenie rozwiązań Oracle HCM w Maroku, gdzie biznes prowadzi się w całości ręcznie. Dział kadr korzystał z papieru do dostarczania wskaźników wydajności (KPI) i innych, a także w sposób ręczny gromadził i przechowywał dane. To rozwiązanie umożliwiłoby firmie osiąganie wyników i utrzymanie wszystkich wymaganych w kraju lokalizacji. Projekt wystartował pod koniec lutego, a wszedł w życie na początku lipca.

Firma Grupo Bimbo wdrożyła rozwiązania do podstawowego zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania nieobecnościami, a także trzy integracje z listą płac, świadczeniami, usługą Active Directory, jak również podstawowe narzędzie wydajności. Wdrożenie natychmiast przekształciło całkowicie ręczny proces zarządzania sześcioma lokalizacjami w Maroku w zautomatyzowane rozwiązanie Oracle HCM Cloud. Firma była w stanie osiągnąć korzystne wyniki finansowe i umożliwiła swoim współpracownikom skupienie się na tym, co musieli zrobić, a nie na ręcznych, czasochłonnych zadaniach.

Rola Erica Cohena polegała na poprowadzeniu projektu od jego początkowych etapów do zakończenia i doprowadzeniu go do sukcesu. Projekt ten był zarządzany wirtualnie, a wdrożenie odbywało się z wykorzystaniem zdalnych narzędzi i procesów. Udział brało trzech kluczowych użytkowników z lokalnego zespołu i trzech użytkowników projektu, a większość pracy wykonano za pośrednictwem telekonferencji i sesji internetowych. Łatwość przenoszenia i tworzenia była możliwa dzięki dostarczonym przez Oracle narzędziom. Przedsięwzięcie zyskało uznanie w oddziałach korporacji i jest dowodem na to, że takie wdrożenie przebiega szybko i sprawnie.

W rodzinie najlepiej

Nagroda ta jest przyznawana zespołom, które korzystają z pakietu Oracle HCM Cloud w celu zatrzymywania najlepszych pracowników w ramach działań takich jak przeniesienia wewnętrzne, sugerowanie ścieżek rozwoju kariery lub planowanie sukcesji kadrowej.

AfrAsia Bank Ltd.: Maureen Treanor, dyrektor ds. zasobów ludzkich i zarządzania zmianami

AfrAsia Bank Limited z siedzibą w Międzynarodowym Centrum Finansowym na Mauritiusie oraz przedstawicielstwami w RPA specjalizuje się w bankowości budującej mosty między Afryką, Azją i resztą świata. Wdrażanie usługi Oracle HCM Cloud rozpoczęło się w listopadzie 2017 roku. W ciągu dziewięciu miesięcy moduły Oracle HCM Cloud zostały wprowadzone w dwóch oddziałach zatrudniających prawie 400 pracowników.

Rozwiązanie Oracle HCM Cloud zmieniło sposób, w jaki pracownicy banku zajmują się funkcjami kadrowymi i swoimi danymi, a także umożliwia kierownictwu realizowanie inicjatyw związanych z zarządzaniem kadrami. Ponadto Oracle HCM Cloud ujednolica, usprawnia i automatyzuje odwieczne problemy działu kadr związane z zatrudnianiem, szkoleniami i zarządzaniem informacjami o pracownikach. Wyszukiwanie kandydatów, zarządzanie relacjami, ocena wyników i rozwój kariery można teraz łatwo śledzić. Oracle HCM Cloud zapewnia zaawansowaną analizę najlepszych kandydatów, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bankowi gotowej puli najbardziej wykwalifikowanych kandydatów zawsze i wszędzie w razie potrzeby.

Przyjęcie nowego portalu rekrutacyjnego nastąpiło w 100 procentach od pierwszego dnia, co przyniosło korzyści biznesowe z wdrożenia. Niektóre wyniki wskazują, że zarządzanie nieobecnościami jest w 100 procentach przyjęte, zarządzanie wydajnością jest zgodne z indywidualnymi celami, a przetwarzanie listy płac jest w pełni zautomatyzowane. Dopasowywanie i obserwowanie kompetencji rozpoczyna się od wprowadzenia nowego szablonu profilu stanowiska i obejmuje kompetencje, które firma chce promować zgodnie ze swoją wizją. Platforma rekrutacyjna zapewnia zainteresowanym stronom wgląd w usprawniony proces, a zaktualizowane informacje można uzyskać poprzez platformę na dowolnym etapie procesu.

Aby zapewnić sukces, utworzono zespół specjalistów od zarządzania kapitałem ludzkim obejmujący całą firmę — po jednym członku z każdego działu — którzy uczestniczyli w warsztatach dotyczących procesu i prototypowania oraz pomagali w rozwiązywaniu problemów z systemem po jego uruchomieniu. Organizowano comiesięczny komitet sterujący składający się z kierowników odpowiednich departamentów w celu zapewnienia szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. W organizacji było ponad 50 osób, które uczestniczyły w pomyślnym wdrożeniu, a komunikacja i koordynacja między wszystkimi interesariuszami były skuteczne i wymagały wysokiego poziomu zaangażowania. AfrAsia Bank wierzy, że środowisko pracy wpływa na obsługę klienta. Dzięki Maureen Treanor i jej zespołowi w ramach rozwiązania Oracle HCM Cloud pracownicy mogą teraz doskonalić umiejętności poprzez moduł uczenia się i dostosować się do celów i zadań przedsiębiorstwa.

Energia do pracy

Nagroda ta jest przyznawana firmom, które za pomocą pakietu Oracle HCM Cloud zwiększyły uzyskiwane korzyści i poprawiły produktywność działu kadr podczas procesu wdrożenia.

Cobham Advanced Electronic Solutions (CAES): Roger Casalengo, starszy wiceprezes ds. zasobów ludzkich

CAES dostarcza elektronikę mikrofalową, kopuły anten radiolokatorów, anteny, radia oraz funkcje komunikacji satelitarnej i komórkowej klientom wojskowym i komercyjnym w ponad 100 krajach. We współpracy z Baker Tilly, firma CAES wdrożyła podstawowe moduły Oracle HCM Cloud dotyczące działu kadr, działu pomocy w kadrach oraz zarządzania kadrami, aby zastąpić istniejące systemy kadrowe i utworzyć jedną scentralizowaną platformę w celu ulepszenia i usprawnienia procesów kadrowych. Przed zastosowaniem Oracle HCM Cloud firma CAES korzystała z różnych systemów kadrowych i nie posiadała działu pomocy kadrowej, co powodowało duże obciążenie administracyjne lokalnego działu kadr. Te złożone problemy doprowadziły do nieefektywności procesów kadrowych i ograniczonego wglądu w kadry w firmie.

Dzięki wdrożeniu Oracle HCM Cloud firma CAES była w stanie przeprowadzić migrację z wielu podstawowych systemów kadrowych do jednej platformy zawierającej wszystkie dane kadrowe. Zapewnia to lepszą integralność danych i znacznie poprawia możliwości raportowania, które pozwalają na kompleksowe raportowanie i analizy w czasie rzeczywistym, umożliwiając kierownictwu szybkie podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. Firma CAES była w stanie opracować zintegrowany system zarządzania kadrami poprzez wprowadzenie poszczególnych elementów: profilu pracownika, rozwoju kariery, zarządzania celami, zarządzania wynikami, oceny pracowników i planowania sukcesji kadrowej. Elastyczność usługi Oracle HCM Cloud umożliwiła firmie CAES dostosowanie swojej strategii zarówno do pracowników korporacyjnych, jak i produkcyjnych. Ponadto firma CAES usprawniła i zmodernizowała swoje procesy kadrowe oraz wdrożyła kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje wszystkie usługi kadrowe, od zatrudnienia do przejścia na emeryturę. CAES poprawiła swoją zdolność do zwiększania wydajności i podejmowania lepszych decyzji biznesowych dzięki szybszemu dostępowi do danych i informacji w czasie rzeczywistym, ograniczeniu administracji i kosztów oraz zwiększonej zdolności do zachowania zgodności z przepisami.

Dobra współpraca i udane partnerstwo między CAES i Baker Tilly odegrały kluczową rolę w prowadzeniu projektu przez cały okres wdrażania. Utworzono zespół ds. zarządzania zmianą, a plany komunikacji i szkoleń posłużyły jako podstawowe narzędzia do wprowadzania zmian i wspierania pracowników, menedżerów i działu kadr. Opracowano innowacyjne rozwiązania szkoleniowe, w tym połączenie skróconych poradników i bardziej szczegółowych wytycznych, materiałów drukowanych i promocyjnych oraz krótkich filmów szkoleniowych zawartych w bazie wiedzy działu kadr.

CAES to firma, której celem jest posuwanie się naprzód i wprowadzanie znaczących i trwałych zmian w przedsiębiorstwie poprzez ulepszone procesy i technologię. Roger Casalengo nie boi się wyzwań, jakie może napotkać, w dążeniu jego działu kadr do bycia najlepszym w swojej klasie.

Utwórz jutro już dziś z Oracle HCM Cloud

Zobacz, jak pakiet Oracle HCM Cloud zwiększa obecne i przyszłe możliwości pracowników dzięki funkcjom adaptacyjnej inteligencji. Uzyskaj wiedzę wystarczającą do wykonania pracy i zwiększenia wydajności organizacyjnej.