„Nowe podejście do różnorodności i wdrażania — jak wyjść poza przyjęte standardy

Raport& dotyczący różnorodności i wdrażania

Posłuchaj, jak dziesięć przedsiębiorstw międzynarodowych wplata w prowadzoną działalność kwestie dotyczące różnorodności i wdrażania&

Odpowiedzialni za sprawy dotyczące kadr i różnorodności liderzy z dziesięciu uznanych przedsiębiorstw międzynarodowych (m.in. Schneider Electric, DHL i Marriott International) otwierają nowe obszary możliwości dzięki stosowaniu strategii stawiających kwestie różnorodności, wdrażania i równości w centrum prowadzonej działalności.

Kwestie dotyczące różnorodności i wdrażania nie są nowe, ale rok 2020 w sposób szczególny zachęcił przedsiębiorstwa do ponownego przeanalizowania swoich inicjatyw z tego zakresu. Zwiększanie różnorodności w miejscu pracy jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Klienci wybierają firmy, które działają na rzecz różnorodności i wdrażania. Ponadto wprowadza się coraz więcej przepisów i wymogów mających na celu promowanie różnorodności w miejscu pracy.

Pracownicy czekają na liderów, którzy wykorzystają zalety różnorodności. Jeśli przedsiębiorstwa nie zmienią swojego podejścia, mogą stać się mniej atrakcyjne dla kandydatów do pracy, stracić udział w rynku i ostatecznie utracić zyski.

 

Orędownicy różnorodności i wdrażania

Z tego raportu dowiesz się, w jaki sposób dziesięć dużych przedsiębiorstw międzynarodowych (m.in. Schneider Electric, DHL i Marriott):

  • działa lokalnie, planując globalnie w ramach realizowanych w ponad stu krajach strategii angażowania klientów i przyciągania nowych pracowników za pośrednictwem programów społecznościowych;
  • oferuje zróżnicowane ścieżki kariery w ramach różnych ról i regionów;
  • wplata kwestie różnorodności i wdrażania w swoje działania kadrowe, oferując pracę przy realizacji wewnętrznych projektów oraz elastyczne warunki zatrudnienia w celu stymulowania procesów wdrażania, wzrostu i budowy zaufania;
  • promuje autentyczność i dobre samopoczucie pracowników za pośrednictwem programów zacieśniania więzi międzyludzkich i odnajdywania indywidualnych celów w ramach społeczeństwa;
  • porządkuje swoją strukturę organizacyjną, przypisując odpowiedniej osobie (tzw. chief diversity officer) odpowiedzialność za realizację inicjatyw dotyczących różnorodności i wdrażania.

Sprawdź, jak Oracle Cloud HCM może pomóc w realizacji programów dotyczących różnorodności i wdrażania

Sprawdź, jak Oracle Cloud HCM może pomóc w realizacji programów dotyczących różnorodności i wdrażania