Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Czym jest inteligentne miasto?

Definicja inteligentnego miasta

Jak przejść od planowania inteligentnego miasta do planowania inteligentnych miast?

Zadając sobie pytanie „czym jest inteligentne miasto?”, od razu zakładasz, że inteligentne miasto to jeden, zdefiniowany byt — coś, co można zebrać w całości i wdrożyć jako kompletną, szczegółową listę. Aby bycie inteligentnym miastem oznacza, że każdy element sprzętu musi mieć połączenia z Internetem Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), wszystkie elementy oprogramowania muszą być ze sobą połączone, a każdy odizolowany element musi zostać na nowo zdefiniowany i przeorganizowany dokładnie w tym samym czasie.

Ale w ten sposób tak naprawdę nie działa żaden projekt, chyba że zaczyna się z czystą kartą. W przypadku większości miast podejście do budowania od nowa nie jest możliwe, ponieważ żadne dwa miasta nie mają takich samych ram, statystyk, historii, infrastruktury, ani podstawowych potrzeb.

Zatem myśląc o stworzeniu inteligentnego miasta, należy zmienić strategie urbanistyczne, przechodząc z jednej koncepcji „raz, a dobrze” na podejście warstwowe, w ramach którego cała dostępna technologia zostanie dostosowana do zasięgu, głębi, życia i osobowości każdego istniejącego miasta.

Na przykład w Amsterdamie (821 000 mieszkańców) większość osób porusza się po mieście rowerem lub środkiem transportu publicznego. W Tulsie (652 000 mieszkańców) większość osób jeździ do pracy własnym samochodem. To główna różnica w codziennym sposobie korzystania z środków transportu, dróg i mostów. Ale to nie jedyna usługa miejska, na którą takie statystyki wpływają: powoduje ogromne rozbieżności w skokach zużycia energii, a nawet określa lokalizację (i zakres potrzebnych specjalistów) szpitali i systemów opieki zdrowotnej. Szczegółowe różnice, takie jak te między głównym sposobem poruszania się po Amsterdamie i Tulsie, powinny mieć wpływ na hierarchię, przydział budżetu, a nawet terminy w zakresie planowania inteligentnego miasta.

Potrzebujemy zindywidualizowanego, szytego na miarę podejścia do przyszłości projektowania miast, stąd przejście od myślenia o inteligentnym mieście do myślenia o inteligentnych miastach — od tego „czym jest inteligentne miasto” do tego „jak sprawić, aby nasze miasta były inteligentniejsze?”.

Inteligentna sieć: dostosowywanie mediów w celu stworzenia inteligentniejszego miasta

Zastanawiając się nad tym „jak wyglądają media inteligentnego miasta?”, należy zacząć od zadania sobie pytania „jak wygląda inteligentna sieć?”.

Możesz znać pojęcie „sieci” jako terminu oznaczającego wszystkie elementy rozproszonej infrastruktury energetycznej na całym świecie. Choć tak naprawdę nie jest pojedynczą, ciągłą siatką połączeń, pełni tę samą funkcję: zapewnia energię elektryczną. Inteligentna sieć jest zatem inteligentniejszą, bardziej błyskotliwą wersją tej infrastruktury elektrycznej — zapewniającą znaczną wydajność energetyczną.

Inteligentna sieć już działa w Twoim mieście. Niezależnie od tego, czy Twoja firma energetyczna instaluje inteligentne liczniki, czy planuje dwukierunkowe połączenia dla ogniw słonecznych lub ładowania pojazdów elektrycznych, planowanie urbanistyczne wymagane w odniesieniu do wielu elementów obsługujących IoT (od synchrofazorów po inteligentne termostaty) stanowi nieodłączną część codziennego życia przedsiębiorstwa energetycznego.

Ale znacznie inteligentniejsze media znacznie inteligentniejszego miasta nie ograniczają się do sieci energetycznej. Obejmują również inicjatywy dotyczące inteligentnych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Technologia 5G: dostosowywanie komunikacji w celu stworzenia inteligentniejszego miasta

Zastanawiając się nad tym „jak wygląda komunikacja inteligentnego miasta”, należy zacząć od przyszłości technologii 5G.

Możesz znać technologię 5G z wielu aktualnych reklam telefonów komórkowych, ale jej znaczenie jest stosunkowo proste: to najnowsza generacja zaktualizowanych standardów technicznych szerokopasmowych sieci komórkowych. Zatem technologia 5G oznacza najinteligentniejszą sieć smartfonów. Ponadto technologia 5G na nowo definiuje połączenia komunikacyjne inteligentniejszego miasta.

Większe prędkości, większa niezawodność i solidniejsze zabezpieczenia, które są nierozerwalnie związane z inwestycjami w technologię 5G, umożliwiają rozwój miejskiego krajobrazu połączonego z IoT — od elektrowni, poprzez plac budowy, aż po kuchnię w domu.

Ale jeśli jakakolwiek część inteligentniejszego miasta wymaga warstwowego, szczegółowego i niestandardowego podejścia, jest to przejście z technologii 4G na 5G—, stanowiące mieszankę przypadków, w których czasami jedno rozwiązanie jest budowane na bazie drugiego, a czasami oba rozwiązania są wspólnie rozbudowywane w większym, odważniejszym podejściu.

Cyfrowa administracja: dostosowywanie sektora publicznego w celu stworzenia inteligentniejszego miasta

Zastanawiając się nad tym „jak wygląda sektor publiczny inteligentnego miasta”, należy zacząć od zadania sobie pytania „jak wygląda cyfrowa administracja?”.

Być może nie myślisz o swoich kontaktach z instytucjami rządowymi w kategoriach cyfrowych, ale postęp technologiczny umożliwił dostęp do budynków administracji państwowej i urzędów miejskich w sposób, który był niewyobrażalny jeszcze 10 lat temu. Agencje rządowe szybko przechodzą na technologie cyfrowe i są ze sobą połączone: wyborcy w czasie rzeczywistym kontaktują się z urzędnikami miejskimi i państwowymi, a urządzenia — czujniki, smartfony, elektronika do noszenia i kamery — zapewniają stały strumień danych cyfrowych, aby pomóc urzędom zmienić sposób interakcji z obywatelami i pracownikami.

Chmura napędza innowacje w państwie, umożliwiając urzędom obniżenie kosztów i rozszerzenie możliwości obsługi obywateli we wszystkich obszarach sektora publicznego, począwszy od systemów obsługi finansów i kadr, po transport, bezpieczeństwo publiczne, edukację, zdrowie i usługi dla ludności. Analityka kreuje nowe spojrzenie na temat tego, czym jest inteligentne miasto.

Zarządzanie projektami: dostosowywanie budownictwa i inżynierii w celu stworzenia inteligentniejszego miasta

Rozważania na temat tego, jak wygląda budowa inteligentnego miasta, należy zacząć od zarządzania projektami.

Możesz nie myśleć o zarządzaniu projektami jako zaawansowanym technologicznie elemencie inteligentniejszego miasta, ale cokolwiek planujesz fizycznie zbudować — od inteligentnych budynków, poprzez inteligentny transport, aż po najnowszą czystą energię — będzie wymagać precyzyjnego zaplanowania każdego etapu budowy.

Ponieważ wraz z budową inteligentniejszych miast z inteligentniejszą infrastrukturą rośnie liczba projektów realizowanych w systemie „projektuj i buduj”, zarządzanie tymi rozproszonymi i niepołączonymi ze sobą zespołami, harmonogramami, budżetami i zmianami w planowaniu staje się coraz bardziej złożone, wymagając możliwości śledzenia każdego projektu z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu.

Śledzenie i kontrolowanie danych wykorzystywanych w inteligentnym budowaniu stanowi nadal główną różnicą między tradycyjnym podejściem do zarządzania projektami budowlanymi a nowoczesną, inteligentniejszą wersją niezbędną do stworzenia prawdziwie inteligentnego miasta.


Pokaż mi ciekawe materiały dotyczące laboratoriów

Wiele inteligentnych technologii niezbędnych do budowy inteligentnego miasta jest obecnie tworzonych w Oracle Industries Innovation Lab. Zobacz miejsce, w którym technologia 5G krzyżuje się z zarządzaniem budową i sieciami energetycznymi.

Polecane stowarzyszenie inteligentnych miast: Smart Energy Consumer Collaborative

Powstały różne agencje i stowarzyszenia, które pomagają kierować ruchem inteligentnych miast, a my z przyjemnością przedstawiamy organizację Smart Energy Consumer Collaborative. Fragment ze strony internetowej Collaborative:

Smart Energy Consumer Collaborative to organizacja non-profit działająca na podstawie art. 501 (c) (3), której misją jest służenie jako zaufane źródło informacji o opiniach konsumentów na temat modernizacji sieci, dostaw energii i użytkowania oraz pomaganie konsumentom w zrozumieniu korzyści płynących z inteligentnej energii.

Program działania Collaborative składa się z trzech podstawowych elementów:

  • słuchanie konsumentów poprzez przeprowadzanie pierwotnych badań konsumenckich;
  • współpraca z grupami interesu poprzez organizowanie wydarzeń i dzielenie się najlepszymi praktykami;
  • edukowanie konsumentów za pomocą zestawów narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych.

Czym dokładnie jest inteligentne miasto i dlaczego powinno Cię to obchodzić?

Jeśli należysz do grona prawie 80 procent Amerykanów mieszkających w mieście, być może zauważasz zmiany w otaczającym Cię krajobrazie miejskim.

Ponieważ obszary miejskie na całym świecie borykają się z rosnącą liczbą mieszkańców, miasta zwracają się w kierunku inteligentnych technologii internetowych w celu modernizacji infrastruktury, poprawy warunków życia i sprostania wielu wyzwaniom XXI wieku.

Łącznie technologie te składają się na wizję inteligentnego miasta.

Polecane inteligentne miasto: Amsterdam

Amsterdam Smart City działa na rzecz inteligentnej, zielonej i zdrowej przyszłości obszaru metropolitalnego Amsterdamu. Stosując podejście oparte na wartościach, organizacja ta zapewnia, że innowacje rzeczywiście przyczyniają się do czystszych, bardziej zielonych i szczęśliwszych miast. Mając przed wszystkim na uwadze mieszkańców i użytkowników miast, Amsterdam Smart City wykorzystuje dane i technologię do podnoszenia jakości życia.

Inteligentne miasta a reakcja na pandemię

Z nowego raportu ESI ThoughtLab wynika, że chociaż światowa walka z pandemią COVID-19 ujawniła wiele luk w planowaniu urbanistycznym, jest również katalizatorem wspierania inwestycji w technologię niezbędną do tworzenia inteligentniejszych miast. Jakie są wiodące technologie wynikające z tych danych ankietowych? Chmura i sztuczna inteligencja.

  • Prawie 90 procent ankietowanych zaznaczyło platformy chmurowe jako najpilniejszą potrzebę, którą należy zrealizować, aby ich miasta działały teraz lepiej i inteligentniej.
  • Ponad 80 procent stwierdziło, że już wydaje na sztuczną inteligencję lub zrobi to w najbliższej przyszłości, koncentrując się na asystentach cyfrowych i chatbotach.

W tym raporcie i w przypadku większości przypadków planowania inteligentnych miast w dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój pojawia się częściej i w większej liczbie punktów połączeń niż kiedykolwiek wcześniej, od inicjatyw w zakresie zdrowia obywateli po inwestycje w czystą energię. Jednak każde miasto różni się podejściem i inwestycjami w cele zrównoważonego rozwoju.

Obecnie przyszłość inteligentniejszych miast ma więcej zielonych elementów niż kiedykolwiek wcześniej.