Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle
Wcześniejsza Polityka prywatności Oracle Data Cloud

1. WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka prywatności Oracle Data Cloud (zwana także „Polityką prywatności” lub „Polityką prywatności chmur Marketing Cloud i Oracle Data Cloud”) informuje klientów (czyli „Państwa”) o gromadzeniu, wykorzystywaniu i udostępnianiu (zwanym łącznie „przetwarzaniem”) Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Oracle usług chmury marketingowej i chmury danych, żeby pomóc klientom i partnerom Oracle w zakresie działań marketingowych prowadzonych online i offline („chmury Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud”). Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia również, jakie mają Państwo możliwości do wyboru w zakresie opisanych operacji przetwarzania.

W niniejszej Polityce prywatności terminy „dane osobowe” lub „informacje osobowe” to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo takimi informacjami mogą być m.in. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, wcześniejsze zakupy lub informacje na temat Państwa zainteresowań internetowych. Państwa dane osobowe, jakie Oracle może przetwarzać, zwane będą również „informacjami dotyczącymi Państwa”. Więcej informacji na temat rodzajów informacji dotyczących Państwa, które mogą być przetwarzane w chmurach Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud, można znaleźć w rozdziale 4 poniżej.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana po raz ostatni dnia 25 maja 2018 r. Należy jednak pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom, np. żeby dostosować się do zmieniających się wymagań biznesowych lub prawnych. Najbardziej aktualną wersję niniejszej Polityki prywatności można znaleźć na tej stronie internetowej. Oracle powiadomi Państwa o istotnych zmianach, na które chce zwrócić uwagę, również inną metodą, którą uzna za stosowną (np. w formie wyskakującego komunikatu lub umieszczonej na stronie internetowej Oracle informacji o zmianach).

ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zobacz
Więcej
 • Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania przez Oracle danych osobowych klientów przekazanych przez dostawców danych Oracle do chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zobacz
Więcej
 • Oracle Corporation i jej podmioty powiązane są odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE PRZETWARZAĆ ORACLE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle może przetwarzać dane osobowe uzyskane w Internecie, jak i poza nim. Informacje dotyczące Państwa mogą w pewnych przypadkach umożliwić bezpośrednią Państwa identyfikację, zaś w innych przypadkach - jedynie pośrednią.

GDZIE ORACLE UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle może przetwarzać informacje dotyczące Państwa, które uzyska w trybie online lub offline, w tym dane z agencji reklamowych i od operatorów stron internetowych, sklepów detalicznych i niezależnych dostawców danych.

DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle wykorzystuje Państwa dane osobowe, aby umożliwić klientom i partnerom Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud sprzedawanie Państwu produktów i usług, aby rozwijać i ulepszać produkty i usługi Oracle oraz do celów bezpieczeństwa i zgodności z wymogami prawa.

W JAKI SPOSÓB ORACLE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Państwa dane osobowe będą udostępniane w ramach całej struktury organizacyjnej Oracle i osobom trzecim, takim jak klienci i partnerzy Oracle Data Cloud, usługodawcy oraz urzędy publiczne i państwowe, jeśli wymaga tego prawo.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚCI WYBORU?

Zobacz
Więcej
 • Oracle zapewnia Państwu wiele możliwości wyboru w zakresie danych przetwarzanych przez Oracle. Mogą Państwo zrezygnować z wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Oracle i złożyć wobec niego sprzeciw, usunąć swoje dane osobowe lub uzyskać do nich dostęp.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORACLE W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, UWAG LUB SKARG?

Zobacz
Więcej
 • Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób, który nie jest zgodny z polityką prywatności, należy skontaktować się z Globalnym inspektorem ochrony danych.

2. ZAKRES

Polityka prywatności znajduje zastosowanie do przetwarzania przez Oracle danych osobowych klientów:

 • (i) dostarczonych do chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud przez dostawców danych Oracle; oraz
 • (ii) gromadzonych samodzielnie przez Oracle na jej stronach internetowych i aplikacjach w celu dostarczenia ich do chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud.

Dane osobowe tego rodzaju określa się mianem informacji osób trzecich.

Polityka prywatności nie znajduje zastosowania do praktyk gromadzenia danych osobowych stosowanych przez klientów Oracle ani do wykorzystywania Państwa danych osobowych przez klientów Oracle w celach marketingowych czy jakichkolwiek innych, w tym w przypadku, gdy tacy klienci Oracle korzystają z chmur Oracle Marketing Cloud lub Oracle Data Cloud w celu wysyłania Państwu reklam internetowych. Dane osobowe tego rodzaju określa się mianem informacji wewnętrznych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak klienci Oracle korzystają z informacji wewnętrznych Państwa dotyczących, należy zapoznać się ze stosownymi politykami prywatności firm, które zgromadziły Państwa dane lub wysyłają Państwu reklamy. Należy skontaktować się z taką firmą, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania informacji Państwa dotyczących przez taką firmę.

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania realizowanych przez Oracle w odniesieniu do Państwa danych osobowych, a wykraczających poza zakres niniejszej Polityki prywatności, np. o danych osobowych zebranych na stronach internetowych i aplikacjach Oracle i wykorzystywanych we własnych celach marketingu bezpośredniego Oracle, można znaleźć na stronie: https://www.oracle.com/legal/privacy/.

3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Oracle Corporation i jej podmioty powiązane są odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Lista podmiotów Oracle dostępna jest tutaj. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

4. JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH ORACLE PRZETWARZA I GDZIE ORACLE UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Oracle może przetwarzać informacje dotyczące Państwa uzyskane w Internecie (informacje online) i poza nim (informacje offline), w tym z powszechnie dostępnych źródeł lub od niezależnych dostawców danych.

 • Informacje offline dotyczące Państwa są uzyskiwane przez Oracle od partnerów offline Oracle, np. od stacjonarnych sklepów detalicznych, sklepów spożywczych i ich programów kart lojalnościowych, kart płatniczych, zamówień katalogowych i programów ankiet konsumenckich, oraz od osób trzecich, które mogą nie mieć z Państwem żadnej relacji, a które pobierają informacje offline od swoich partnerów offline.
 • Informacje online dotyczące Państwa mają swoje źródło w Państwa aktywności na stronach internetowych Oracle lub partnerów Oracle, takich jak agencje reklamowe czy operatorzy stron internetowych (przykładowo sklepy internetowe lub portale dla podróżnych). Oracle uzyskuje informacje online również od osób trzecich, które mogą nie mieć z Państwem żadnej relacji, a które pobierają informacje online przy wykorzystaniu plików cookie lub podobnych technologii, takich jak znaczniki pikselowe i identyfikatory urządzeń, gdy przeglądają Państwo Internet lub korzystają ze stron internetowych. Więcej informacji o plikach cookie i podobnych technologiach wykorzystywanych w związku z Oracle Data Cloud można znaleźć w rozdziale 11 poniżej. Bardziej wyczerpujący przegląd partnerów internetowych Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud można znaleźć w Katalogu dostawców danych Oracle Data Cloud.

Informacje dotyczące Państwa mogą w pewnych przypadkach umożliwić bezpośrednią Państwa identyfikację, zaś w innych przypadkach - jedynie pośrednią. Dane osobowe zbierane w trybie offline, a które mogą umożliwić Państwa bezpośrednią identyfikację mogą obejmować np.:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
 • cechy demograficzne, które zostaną powiązane z informacjami określającymi tożsamość;
 • dane transakcyjne dotyczące zakupów dokonanych w przeszłości, które zostaną powiązane z informacjami określającymi Państwa tożsamość;
 • dane firmowe takie jak nazwa spółki, wielkość i położenie spółki, w jakiej Państwo pracują, a także Państwa stanowisko w spółce;
 • dane pochodzące z list subskrypcji komunikacji marketingowej, ankiet przeprowadzanych wśród klientów lub z informacji dostępnych publicznie.
 • Wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych: szerokość/długość geograficzna ustalona na podstawie adresu fizycznego.

Dane osobowe zbierane online, a które mogą umożliwić Państwa pośrednią identyfikację mogą obejmować np.:

 • niepowtarzalny identyfikator, np. identyfikator urządzenia mobilnego lub plik cookie w Państwa przeglądarce internetowej;
 • adres protokołu internetowego oraz informacje uzyskane z adresu IP, takie jak położenie geograficzne;
 • informacje dotyczące urządzenia, takie jak przeglądarka internetowa, rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego, obecności lub wykorzystania „aplikacji”, rozdzielczości ekranu lub preferowanego języka;
 • dane osobowe pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub utajnione, jak np. zaszyfrowane adresy e-mail (usunięto bezpośrednie identyfikatory);
 • dane demograficzne, takie jak płeć, wiek i zakres przychodów klienta, o ile nie zostaną powiązane z informacjami określającymi Państwa tożsamość;
 • dane behawioralne dotyczące korzystania z komputerów podłączonych do Internetu lub urządzeń wykorzystywanych do wchodzenia na strony internetowe bądź aplikacje, lub innych powiązanych urządzeń, np. informacje o kliknięciach w reklamy lub obejrzanych reklamach, o stronach internetowych i obszarach wypełnionych treścią, informacje o dacie i godzinie wykonywania poszczególnych czynności, lub wyszukiwanie w Internecie w celu znalezienia strony internetowej i poruszania się po niej.

Oracle może skojarzyć dane osobowe Państwa dotyczące z segmentami zainteresowań lub profilami w ramach świadczenia usług chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud. Segmenty zainteresowań to konkretne grupy klientów, które charakteryzują wspólny rodzaj zachowania lub preferencje wykorzystywane na potrzeby marketingu przez klientów Oracle. Profile to zbiory cech danego konsumenta lub urządzenia bądź grupy wielu konsumentów lub urządzeń, które posiadają cechy wspólne wykorzystywane na potrzeby marketingu przez klientów Oracle.

5. DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Oracle wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • a) aby umożliwić klientom i partnerom chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud sprzedawanie produktów i usług na rzecz Państwa;
 • b) aby analizować, rozwijać, ulepszać i optymalizować wykorzystanie, funkcjonowanie i wydajność produktów i usług Oracle;
 • c) w celu zarządzania bezpieczeństwem stron, sieci i systemów Oracle;
 • d) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a także w celu prowadzenia działalności przez Oracle.

Cele te opisano bardziej szczegółowo poniżej.

 • a) aby umożliwić klientom i partnerom chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud sprzedawanie produktów i usług na rzecz Państwa;

a) aby umożliwić klientom i partnerom chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud sprzedawanie produktów i usług na rzecz Państwa;

W szczególności Oracle może przetwarzać dotyczące Państwa informacje:

 • i. Na potrzeby reklamy internetowej dostarczanej przez partnerów Oracle Data Cloud, którzy pokazują Państwu reklamy internetowe w imieniu klientów Oracle Data Cloud.

  Przykład: agent pracujący dla biura podróży chce dotrzeć do grupy ludzi (zwanych również grupą odbiorców), którzy mogą być zainteresowani specjalnymi ofertami podróży na Hawaje. Agent korzysta z Oracle Data Cloud, żeby utworzyć grupę odbiorców zainteresowanych podróżą na Hawaje. Jeśli odwiedzili Państwo wcześniej stronę internetową biura podróży i wyrazili zainteresowanie wakacjami na Hawajach, być może zobaczą Państwo reklamy dotyczące wakacji na Hawajach, ponieważ na Państwa urządzeniu znajduje się plik cookie, który sprawia, że należą Państwo do grupy odbiorców biura podróży.

 • ii. Na potrzeby pomiarów, badań analitycznych i zbierania informacji na temat kampanii prowadzonych w Internecie i poza nim w imieniu klientów Oracle Data Cloud.

  Przykład: agent pracujący dla biura podróży chce lepiej zrozumieć, czy kampania marketingowa biura dotycząca specjalnych ofert podróży na Hawaje przyczyniła się do zwiększenia sprzedaży produktów biura. Agent korzysta z Oracle Data Cloud, żeby zobaczyć, ile filmów lub reklam obejrzano, lub czy po kliknięciu reklamy następowała sprzedaż.

 • iii. Żeby umożliwić klientom Oracle Data Cloud personalizowanie ich produktów i usług, w tym optymalizację strony internetowej, personalizację wiadomości e-mail oraz personalizację marketingu dynamicznego i reklam.

  Przykład: jeśli wyrazili Państwo zainteresowanie wakacjami na Hawajach, biuro może pokazać Państwo na stronie głównej oferty dotyczące wakacji na Hawajach, kiedy odwiedzą Państwo stronę internetową biura.

 • iv. Do wiązania Profili i Segmentów, żeby umożliwić klientom i partnerom chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud łączenie Państwa segmentów zainteresowań w różnych przeglądarkach internetowych lub na różnych urządzeniach w celach opisanych w tym dziale.

  Przykład: są Państwo zainteresowani oferowanymi przez biuro podróży wakacjami i kliknęli na reklamę internetową biura. Pod tym samym loginem są Państwo zalogowani na kilku urządzeniach (komputer, smartfon i tablet). Partnerzy Oracle wskazali, że najpewniej z tych urządzeń korzysta ten sam użytkownik. Biuro podróży może wysyłać Państwu oferty wakacji (za pomocą zanonimizowanego identyfikatora pliku cookie) do tych różnych urządzeń.

 • v. W celu tworzenia modelowanych grup odbiorców w Internecie i poza nim dla produktów i usług klientów Oracle Data Cloud.

  Przykład: agent pracujący dla biura podróży chce znaleźć więcej klientów, którzy, podobnie jak Państwo, są zainteresowani podróżą na Hawaje. Oracle Data Cloud szuka wspólnych cech między profilami, które wyraziły zainteresowanie podróżą na Hawaje, a innymi profilami, z których można wywnioskować podobne zainteresowanie.

 • vi. W celu umożliwiania klientom Oracle Data Cloud powiązania informacji wewnętrznych z określonymi identyfikatorami Oracle Data Cloud, żeby świadczyć Państwu usługi marketingowe i reklamowe.

  Przykład: Biuro podróży posiada swoją własną listę klientów, którzy zakupili od niego podróż, zawierającą imiona i nazwiska, adresy e-mail i adresy pocztowe. Biuro podróży chce móc dotrzeć do tych klientów za pomocą reklam internetowych. Pociąga to za sobą przekonwertowanie listy klientów biura podróży z umożliwiającymi identyfikację imionami i nazwiskami, adresami e-mail i adresami pocztowymi do formy zanonimizowanych grup plików cookie i identyfikatorów urządzeń w procesie, który w branży reklamowanej zwany jest „onboardingiem”.

 • vii. Wyłącznie w przypadku Stanów Zjednoczonych: aby umożliwić klientom Oracle dostarczenie na Państwa adres fizyczny katalogów, które mogą Państwa zainteresować, opierając się na wcześniejszych zakupach.

 • b) aby analizować, rozwijać, ulepszać i optymalizować wykorzystanie, funkcjonowanie i wydajność produktów i usług Oracle

  Oracle może przetwarzać dane osobowe we własnych celach badawczych i rozwojowych Oracle.

  Na przykład: aby poprawić jakość danych, opracować nowe funkcje i funkcjonalności, a także na potrzeby analiz statystycznych związanych z wydajnością i działaniem chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud.

 • c) w celu zarządzania bezpieczeństwem stron, sieci i systemów Oracle

  Oracle może zbierać pochodzące z chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud dane dotyczące wykorzystania i działania systemów na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem i systemem, żeby zapewnić bezpieczeństwo sieci, systemów oraz produktów i usług Oracle lub żeby przeprowadzić dochodzenia w sprawie cyberataków i potencjalnych oszustw, w tym oszustw reklamowych, i przeciwdziałać im oraz żeby wykrywać boty.

 • d) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a także w celu prowadzenia działalności przez Oracle

  W niektórych przypadkach Oracle może przetwarzać dane osobowe, żeby przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych; przykładowo, żeby odpowiedzieć na żądanie od organu nadzoru lub żeby obronić się przed zarzutami prawnymi. Oracle może również przetwarzać dane osobowe na potrzeby prowadzenia działalności; przykładowo, żeby przeprowadzać audyty i dochodzenia w celach finansowych i rachunkowych, na potrzeby archiwizacji i ubezpieczeniowe.

6. JAKA JEST PODSTAWA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH W PRZYPADKU OSÓB MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA W UNII EUROPEJSKIEJ (UE)?

W przypadku danych osobowych zebranych na Państwa temat w krajach UE/EOG podstawa przetwarzania jest następująca:

 • Działamy na podstawie Państwa zgody, aby umożliwić klientom i partnerom chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud sprzedawanie Państwu produktów i usług oraz ich ulepszanie i rozwijanie. Państwa zgoda uzyskiwana jest przez naszych dostawców danych Oracle w imieniu Oracle oraz klientów i partnerów chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud. Należy zapoznać się z treścią rozdziału 12 poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości rezygnacji z przetwarzania danych opartych na zainteresowaniach na podstawie Państwa zgody;
 • Oracle może opierać się na swoich prawnie uzasadnionych interesach, żeby przeprowadzać pomiary i analizy w zakresie skuteczność kampanii i analizować, rozwijać, poprawiać i optymalizować strony internetowe, produkty i usługi Oracle oraz żeby zapewnić bezpieczeństwo stron internetowych, sieci i systemów Oracle. W zakresie uznawanym za właściwą podstawę prawną możemy działać na podstawie uzasadnionych interesów, aby umożliwić klientom i partnerom chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud sprzedawanie produktów i usług na rzecz Państwa;
 • W celu zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami prawa ustawowymi i wykonawczymi, np. z wezwaniami sądowymi lub innymi żądaniami sądu, lub żeby przetworzyć żądanie rezygnacji.

7. PRZEZ JAKI OKRES ORACLE ZATRZYMUJE DANE OSOBOWE?

Oracle zatrzymuje dane osobowe przez okresy zatrzymania określone poniżej:

 • a) informacje online na Państwa temat są zatrzymywane przez maksymalny okres 13 miesięcy.

  W wyjątkowych przypadkach i w przypadku informacji online zebranych poza UE/EOG informacje online mogą być zatrzymywane przez okres 18 miesięcy, na przykład na potrzeby sezonowych lub cyklicznych kampanii reklamowych opartych na zainteresowaniach prowadzonych przez klientów Oracle lub analityki wewnętrznej i opracowywania modeli.

 • b) informacje online na Państwa temat na potrzeby technologii wieloplatformowych i wielokontekstowych są zatrzymywane przez maksymalny okres 12 miesięcy.

 • c) informacje offline na Państwa temat mogą być zatrzymywane przez maksymalny okres 5 lat, jeśli znajdują się Państwo w kraju UE/EOG. Oracle zatrzymuje informacje offline na Państwa temat w innych jurysdykcjach, jeśli jest to wymagane ze względu na potrzeby biznesowe.

 • d) dane osobowe konieczne do zachowania preferencji w zakresie rezygnacji są zatrzymywane przez okres 20 lat, chyba że Państwo je usuną lub uniemożliwią ich zebranie w sposób określony w rozdziale 12 poniżej.

8. KIEDY I W JAKI SPOSÓB ORACLE UDOSTĘPNIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Udostępnianie w ramach Oracle

Jako że Oracle jest globalną organizacją, informacje na Państwa temat mogą być udostępniane w ramach struktury organizacyjnej Oracle na całym świecie. Lista podmiotów Oracle dostępna jest tutaj. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

Pracownicy Oracle są upoważnieni do uzyskania dostępu do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów i wykonywania obowiązków służbowych.

Udostępnianie osobom trzecim

Oracle może udostępnić dane osobowe następującym osobom trzecim:

 • klientom i partnerom Oracle Data Cloud, w tym dystrybutorom cyfrowym, agencjom reklamowym, wydawcom internetowym, platformom Demand Side Platform, platformom do zarządzania danymi, platformom Supply Side Platform i serwisom społecznościowym;
 • niezależnym usługodawcom, jeśli jest to konieczne do świadczenia usług chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud w imieniu Oracle;
 • stosownym osobom trzecim w przypadku zmiany organizacyjnej, połączenia, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub złożenia innej dyspozycji w związku z całością lub częścią przedsiębiorstwa, majątku lub udziałów Oracle (w tym w związku z wszelkimi postępowaniami upadłościowymi i podobnymi postępowaniami);
 • jeśli jest to wymagane przepisami prawa, np. żeby podporządkować się wezwaniu sądu lub innemu żądaniu sądu, jeśli Oracle w dobrej wierzy uważa, że takie ujawnienie jest konieczne do ochrony praw Oracle, bezpieczeństwa Państwa bądź innych osób, do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa, do odpowiedzi na żądanie urzędu, w tym urzędów publicznych i państwowych poza Państwa krajem zamieszkania, na potrzeby dla bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania.

Kiedy osoby trzecie uzyskują dostęp do danych osobowych, Oracle podejmie odpowiednie środki umowne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest konieczne, w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującym prawem.

9. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA CAŁYM ŚWIECIE?

Oracle jest ogólnoświatową korporacją prowadzącą działalność w ponad 80 krajach, w związku z czym dane osobowe są przetwarzane w skali globalnej. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do odbiorcy Oracle w kraju, który nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, Oracle podejmie działania w celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony danych na Państwa temat, np. zapewniając, że takie przekazywanie podlega wzorcowym klauzulom UE.

Co więcej, Oracle zbiera, wykorzystuje i przechowuje dane zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności UE-USA (EU-U.S. Privacy Shield Framework) oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (Swiss-U.S. Privacy Shield Framework) i zgodnie z ustaleniami Departamentu Handlu USA, w przypadku gdy klient Oracle Data Cloud i Oracle zawarli porozumienie w formie umowy, która zapewnia, że przekazywanie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”) lub Szwajcarii będzie wykonywane i przetwarzane zgodnie z Tarczą Prywatności dla odpowiednich usług. Przeprowadzając te czynności w imieniu klientów Oracle Data Cloud z EOG lub Szwajcarii, Oracle przechowuje lub przetwarza dane osobowe przekazane przez klienta z EOG lub Szwajcarii zgodnie z wytycznymi klienta. W takim przypadku Oracle będzie odpowiedzialna za upewnienie się, że osoby trzecie działające jako pośrednik w imieniu Oracle będą stosować się do tych samych zasad. Oracle złożyła oświadczenie w Departamencie Handlu USA o stosowaniu się do Zasad Tarczy Prywatności. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i Zasadami Tarczy Prywatności Zasady Tarczy Prywatności będą mieć przeważające znaczenie. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zapoznać się z certyfikatem Oracle, należy przejść na stronę https://www.privacyshield.gov/.

Aby uzyskać listę podmiotów podlegających procedurze certyfikacji własnej Oracle w ramach programu Tarczy Prywatności, należy odwiedzić stronę internetową Tarczy Prywatności. W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności Oracle podlega pod uprawnienia wykonawcze Federalnej Komisji Handlu, jako organu regulacyjnego i zobowiązuje się współpracować z unijnymi urzędami ochrony danych.

10. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONE SĄ DANE PAŃSTWA DOTYCZĄCE?

Oracle wdrożyła odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem bądź przypadkową utratą, uszkodzeniem, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, a także wszelkimi innymi formami przetwarzania w sposób niezgodny z prawem.

11. Z JAKICH PLIKÓW COOKIE, ZNACZNIKÓW PIKSELOWYCH ORAZ INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII ORACLE KORZYSTA?

Pliki cookie i podobne technologie (np. znaczniki pikselowe i identyfikatory urządzeń) są wykorzystywane przez Oracle oraz partnerów Oracle w zakresie technologii reklamy w celu rozpoznania Państwa lub Państwa urządzenia na różnych serwisach i urządzeniach na potrzeby określone w rozdziale 5 powyżej.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zawierają ciąg znaków i pozwalają na identyfikację danej przeglądarki internetowej na połączonym urządzeniu. Oracle i partnerzy chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud mogą korzystać z plików cookie m.in. po to, żeby śledzić trendy wśród użytkowników i zbierać informacje dotyczące sposobu korzystania ze stron internetowych klientów Oracle i sposobu interakcji z reklamami. Domyślna konfiguracja większości przeglądarek obejmuje akceptację plików cookie. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki i spowodować odrzucanie przez nią plików cookie osób trzecich lub wyświetlanie powiadomienia przy przesyłaniu plików cookie osób trzecich. Należy zapoznać się z działem „Pomoc” w swojej przeglądarce, aby uzyskać więcej informacji o obsłudze plików cookie.

Znaczniki pikselowe (zwane także sygnalizatorami www lub czystymi GIFami) to niewidoczne piksele o wymiarze 1 x 1, które są umieszczane na stronach internetowych, które korzystają z tej technologii w celach marketingowych i testowych. Kiedy odwiedzają Państwo taką stronę internetową, znaczniki pikselowe generują ogólne powiadomienie o wizycie. Znaczniki pikselowe mogą być używane łącznie z plikami cookie lub samodzielnie. W pierwszym przypadku znaczniki pikselowe mogą śledzić aktywność na stronie internetowej na konkretnym urządzeniu i dostarczać Państwu odpowiednie reklamy internetowe. Gdy wyłączą Państwo obsługę plików cookie lub zrezygnują z nich, znaczniki pikselowe będą jedynie wykrywać unikalne odwiedziny strony internetowej i to, jak skorzystano z reklamy, lecz nie będą śledzić danej osoby, żeby dostarczyć jej odpowiednich reklam internetowych.

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania plików cookie przy użyciu narzędzi do rezygnacji w następnym dziale.

12. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚCI WYBORU?

Oracle zapewnia Państwu wiele możliwości wyboru w zakresie danych przetwarzanych przez Oracle. Mogą Państwo zrealizować te opcje w sposób opisany poniżej.

Rezygnacja z i sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych przez Oracle

Oracle daje wiele możliwości w zakresie rezygnacji z i sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych przez Oracle w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności:

 • Rezygnacja z Oracle Data Cloud. Narzędzie do rezygnacji z Oracle Data Cloud dostępne jest tutaj.

  Należy pamiętać, że w przypadku, gdy skorzystają Państwo z tego narzędzia, Oracle nie będzie wykorzystywać Państwa danych na potrzeby usług Oracle Data Cloud w formie informacji wewnętrznych ani informacji osób trzecich. Więcej informacji na temat rozróżnienia między informacjami wewnętrznymi a informacjami osób trzecich można znaleźć w rozdziale 2.
 • Rezygnacja z AdTech Industry. Mogą Państwa także zrezygnować z przetwarzania Państwa danych osobowych przez Oracle na potrzeby usług chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud, korzystając z narzędzi do rezygnacji udostępnionych przez poniższe grupy branżowe: Oracle może występować jako członek poniższych organizacji pod nazwą „BlueKai” lub „Datalogix”.
 • Rezygnacja na urządzeniach mobilnych. Jakkolwiek opisane powyżej sposoby rezygnacji będą często działać w przypadku przeglądania Internetu na urządzeniach mobilnych, środowiska aplikacji mobilnych nie akceptują plików cookie. Warto rozważyć zainstalowanie aplikacji AppChoices udostępnionej przez Digital Advertising Alliance (DAA) w celu rezygnacji z usług określonych firm, w tym Oracle, w środowisku aplikacji mobilnych. Więcej informacji na temat pobierania i konfigurowania aplikacji AppChoices na Państwa platformie mobilnej można uzyskać tutaj.
 • Zaprzestanie śledzenia (Do Not Track). Oracle przestrzega ustawień „Do Not Track” w przeglądarce internetowej, co oznacza, że nie będzie śledzić Państwa przeglądarki w celach marketingowych, kiedy opcja „Do Not Track” jest włączona w Państwa przeglądarce internetowej.

Należy pamiętać, że po rezygnacji przy wykorzystaniu któregokolwiek z pierwszych trzech narzędzi będą mogli jeszcze Państwo przez jakiś czas otrzymywać wiadomości marketingowe w przypadku już trwających kampanii marketingowych. Zostaną jednak Państwo wypisani z wszelkich przyszłych kampanii marketingowych korzystających z chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud.

Należy także pamiętać, że pierwsze trzy narzędzia do rezygnacji opisane powyżej są obecnie oparte na plikach cookie i uniemożliwiają Oracle wykorzystywanie Państwa danych osobowych do reklamy opartej na zainteresowaniach w przeglądarce, w której zostały zainstalowane. W wyniku powyższego, rezygnacja będzie skuteczna jedynie w przypadku, gdy Państwa przeglądarka jest skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie osób trzecich i może nie działać, gdy pliki cookie są automatycznie blokowane lub usuwane (np. na niektórych urządzeniach mobilnych lub w systemach operacyjnych). Jeśli usuną Państwo pliki cookie, zmienią ustawienia przeglądarki, skorzystają z innej przeglądarki, komputera albo z innego systemu operacyjnego, konieczne będzie ponowne dokonanie rezygnacji. Oracle nie stosuje trwałych, unikalnych identyfikatorów do przywracania profilów, w których wcześniej zgłoszono rezygnację, lub usuniętych plików cookie.

Usuwanie danych osobowych

Mogą Państwo skasować lub usunąć dotyczące Państwa informacje online, rezygnując z usług Oracle Data Cloud przy wykorzystaniu narzędzia do rezygnacji z Oracle Data Cloud, o którym mowa powyżej.

Jeśli chcą Państwo przesłać żądanie skasowania lub usunięcia dotyczących Państwa informacji offline, należy skorzystać z tego formularza.

Dostęp do danych osobowych

W celu skorzystania ze swojego prawa do dostępu do informacji online przechowywanych w Oracle Data Cloud mogą Państwo skorzystać z Rejestru Oracle Data Cloud („Rejestr”), aby zobaczyć segmenty online, jakie Oracle powiązało z Państwa urządzeniem. Uzyskując dostęp do Rejestru, będą mogli Państwo zobaczyć rodzaje segmentów zainteresowań osób trzecich, które są dostępne dla klientów Oracle Data Cloud. Należy zauważyć, że segmenty zainteresowań, które Państwo widzą w Rejestrze, to dotyczące Państwa informacje z profilu powiązanego z konkretną przeglądarką, komputerem lub urządzeniem wykorzystywanym do przeglądania Rejestru. Podczas przeglądania Rejestru przy pomocy innej przeglądarki, komputera lub urządzenia, istnieje możliwość, że zobaczą Państwo inne segmenty. Dlatego zalecamy korzystanie z różnych przeglądarek i urządzeń podczas przeglądania Rejestru.

Jeśli chcą Państwo uzyskać kopię informacji offline, należy skontaktować się z Globalnym inspektorem ochrony danych Oracle w sposób określony w rozdziale 16 poniżej. Większość żądań dotyczących dostępu offline jest szybko rozwiązywana, ale bardziej złożone wnioski mogą wymagać szerszego zbadania danej sprawy i czasu. W takich przypadkach kontakt z naszej strony w związku z danym wnioskiem i stosownymi dalszymi krokami nastąpi w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Oracle nie może przekazywać informacji wewnętrznych, które są zbierane i przechowywane przez klientów Oracle. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji wewnętrznych Oracle zaleca skontaktować się bezpośrednio z firmą, która zgromadziła takie informacje od Państwa.

13. CZY ORACLE DATA CLOUD ZBIERA WRAŻLIWE DANE OSOBOWE?

Oracle nie tworzy żadnych segmentów zainteresowań online, które zawierałyby dane osobowe, jakie Oracle uzna za wrażliwe. Jakkolwiek rodzaje danych osobowych uznawanych za wrażliwe mogą różnić się w zależności od klienta i obowiązującego prawa, Oracle uznaje poniższe rodzaje danych osobowych za wrażliwe:

 • dokładne informacje na temat zdrowia, np. choroba konsumenta jak nowotwór lub cukrzyca. Aby wyświetlić aktualną listę dostarczonych przez osoby trzecie segmentów zainteresowań z dziedziny zdrowia i wellness dostępnych na platformie Oracle BlueKai Marketplace, należy kliknąć tutaj.
 • niektóre aspekty życia osobistego lub sytuacji finansowej konsumenta;
 • zainteresowanie produktami lub usługami „dla dorosłych”;
 • informacje uznawane za wrażliwe na podstawie obowiązującego prawa.

Oracle nie zezwala na korzystanie z usług danych Oracle w celach rekrutacji, uzyskiwania pożyczek i kredytów, opieki zdrowotnej lub kwalifikacji do ubezpieczenia.

14. CZY ORACLE ZBIERA DANE OSOBOWE OD DZIECI?

Nie zbieramy celowo żadnych danych osobowych ani nie dostosowujemy żadnych usług do dzieci, które nie ukończyły 16 lat. Co więcej, Oracle zabrania partnerom Oracle Data Cloud przekazywania Oracle danych osobowych ze stron internetowych skierowanych do dzieci, które nie ukończyły 16 lat, lub od konsumentów, o których firmy te wiedzą, że nie ukończyli 16 lat.

15. CZY ORACLE JEST CZŁONKIEM JAKICHKOLWIEK ORGANIZACJI BRANŻOWYCH?

Oracle jest członkiem poniższych organizacji branżowych i stosuje się od ich samoregulacyjnych zasad:


Jako członek tych organizacji Oracle pracuje wraz z wiodącymi spółkami w branży nad ważnymi problemami związanymi z prywatnością i ochroną konsumentów w związku z marketingiem bezpośrednim offline i reklamą online.

NAI opracowała program zgodności, który obejmuje przegląd zaświadczeń, procedurę reklamacji dla konsumentów, sankcje i roczne sprawozdania, aby upewnić się, czy spółki-członkowie dotrzymują obietnic składanych Państwu i przestrzegają samoregulacyjnego kodeksu postępowania NAI.

16. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORACLE W PRZYPADKU PYTAŃ, UWAG LUB SKARG?

Oracle powołała Inspektora ochrony danych. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób, który nie jest zgodny z niniejszą Polityką prywatności lub Państwa wyborami, lub jeżeli mają Państwo dalsze pytania, uwagi lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki prywatności, lub jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw dostępu do Państwa danych osobowych offline w sposób określony w rozdziale 12 powyżej, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, wypełniając formularz zapytania.

Pisemne zapytania do Inspektora ochrony danych można wysyłać na poniższy adres:

Oracle Corporation
Globalny inspektor ochrony danych
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
U.S.A.

Robert Niedermeier
Hauptstraße 4
D-85579 Neubiberg / München
Niemcy
E-mail: mail@legislator.de

17. ROZSTRZYGANIE SPORÓW LUB SKŁADANIE SKARG

W przypadku jakichkolwiek skarg w związku ze stosowaniem się przez Oracle do postanowień niniejszej Polityki prywatności należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Oracle. Oracle zbada zgłoszenie i podejmie próbę rozstrzygnięcia skarg i sporów dotyczących wykorzystania i ujawniania danych osobowych na podstawie niniejszej Polityki prywatności zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku nierozstrzygniętych zastrzeżeń związanych z prywatnością lub korzystaniem z danych, których według Państwa nie omówiono w wystarczający sposób, prosimy o skontaktowanie się z zewnętrznym amerykańskim podmiotem zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. W określonych przypadkach, które zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej Tarczy Prywatności, mogą Państwo wystąpić o wiążący arbitraż, jeśli pozostałe procedury rozstrzygania sporów zostały wykorzystane. Jeśli mają Państwa miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, mają Państwo także prawo do złożenia skargi do właściwego urzędu ochrony danych.

18. GŁÓWNA SIEDZIBA ORACLE

Główna siedziba Oracle znajduje się pod adresem:

500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA
94065, USA

Tel.: +1 650 506 7000
Faks: +1 650 506 7200

TRUSTe

Dowiedz się więcej