Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Linux Support

Get the Support You Need
Get the Support You Need

Oracle’s worldwide, around-the-clock, cost-effective Linux support is offered in 145 countries for traditional, cloud-based, or virtual environments.

 

Our customers depend on the Oracle Linux operating system to run many of their most important IT systems. As part of our commitment to long term stable availability of our operating system, Oracle Linux Premier Support and Oracle Linux Basic Support for Oracle Linux program releases 5, 6, 7, and 8 will be available for ten years from the date a release of the Oracle Linux program becomes generally available. Support for Oracle Linux program may be extended for additional three years with Oracle Linux Extended Support, followed by lifetime Sustaining Support. This is just part of Oracle’s unique Lifetime Support Policy that enables customers to move to new versions of software when they're ready. Refer to the Oracle Linux and Oracle VM Support Policies (PDF) and the Lifetime Support Policy: Coverage for Oracle Linux and Oracle VM (PDF) documents for details.

  Premier Support Basic Support
24x7 telephone and online support Yes Yes
Around-the-clock access to enhancements, updates, and errata Yes Yes
Oracle Enterprise Manager for Linux Management Yes Yes
Oracle Linux Manager (formerly Spacewalk) Yes Yes
High availability with Oracle Clusterware Yes Yes
Comprehensive tracing with DTrace Yes Yes
Oracle Linux load balancer Yes Yes
Comprehensive indemnification Yes Yes
Oracle Container runtime for Docker Yes Yes
Oracle Linux Virtualization Manager Yes No
Zero-downtime patching with Ksplice Yes No
Oracle Linux Cloud Native Environment: Yes No
 - includes Kubernetes, Kata Containers, and more Yes No
Gluster Storage for Oracle Linux Yes No
Oracle Linux software collections Yes No
Oracle Linux high availability services support (Corosync and Pacemaker) Yes No
Premier backports Yes No
Lifetime sustaining support Yes No

Oracle Linux Premier Support is included at no additional charge with Oracle Premier Support for Systems or Oracle Cloud Infrastructure subscriptions.


Get Started