Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Artykuł prasowy

Według globalnego badania 82% pracowników chętnie poddałoby się terapii psychicznej wspomaganej przez sztuczną inteligencję

Pandemia COVID-19 przyniosła najbardziej stresujący rok w historii i negatywnie wpłynęła na kondycję psychiczną 78% pracowników na świecie.

85% ankietowanych twierdzi, że ich problemy ze zdrowiem psychicznym w pracy niekorzystnie wpływają na ich życie prywatne.

68% ludzi wolałoby porozmawiać o stresie i lęku w pracy z robotem, a nie ze swoim przełożonym.

76% respondentów sądzi, że przedsiębiorstwa powinny robić więcej, aby wspierać zdrowie psychiczne swojego personelu.

Redwood Shores, Kalifornia—7 października 2020

Rok 2020 był zdaniem pracowników na całym świecie najbardziej stresującym rokiem w historii, a ludzie chcieliby skorzystać w związku z tym z pomocy robotów — to wyniki nowego badania przeprowadzonego przez Oracle i firmę Workplace Intelligence, która działa w sektorze badań i doradztwa kadrowego.

Badanie z udziałem ponad 12 tys. pracowników, menedżerów, szefów działów kadr i przedstawicieli kierownictwa najwyższego szczebla z 11 krajów wykazało, że pandemia COVID-19 zwiększyła stres i lęk w miejscu pracy oraz wypalenie zawodowe wśród ludzi z całego świata. Co więcej, pracownicy woleliby, żeby z ich problemami pomogły im uporać się roboty, a nie ludzie.

COVID-19 negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne pracowników na całym świecie

Pandemia COVID-19 sprawiła, że ludzie z całego świata zmagają się ze wzrostem lęku i przygnębienia w pracy.

 • 70% ankietowanych ocenia, że odczuwa w tym roku większy stres i lęk w pracy niż w jakimkolwiek wcześniejszym okresie.
 • Ten wzrost stresu i lęku negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne 78% pracowników na świecie i powoduje większy stres (38%), brak równowagi między życiem zawodowym i prywatnym (35%), wypalenie zawodowe (25%), przygnębienie z powodu braku kontaktów społecznych (25%) i samotność (14%).
 • Nowe trudności wywołane przez globalną pandemię nałożyły się na codzienne czynniki stresu związane z pracą, takie jak presja na osiągnięcie norm wydajnościowych (42%), wykonywanie rutynowych i nużących zadań (41%) oraz przytłaczająca ilość pracy (41%).

Problemy ze zdrowiem psychicznym w pracy negatywnie wpływają na życie osobiste

Globalna pandemia zaogniła problemy ze zdrowiem psychicznym w pracy, a ich konsekwencje nie ograniczają się do życia zawodowego — ludzie odczuwają ich skutki również w domu.

 • 85% ankietowanych uważa, że problemy ze zdrowiem psychicznym w pracy (tj. stres, lęk i przygnębienie) wpływają na ich życie osobiste.
 • Najczęstsze konsekwencje tych problemów to bezsenność (40%), zły stan zdrowia fizycznego (35%), mniejsze zadowolenie z życia osobistego (33%), pogorszenie relacji rodzinnych (30%) i izolacja od przyjaciół (28%).
 • Praca zdalna sprawiła, że granice między życiem prywatnym i zawodowym zaczęły zacierać się coraz bardziej. 35% ludzi pracuje miesięcznie o ponad 40 godzin więcej, a 25% z powodu przepracowania cierpi na wypalenie zawodowe.
 • Mimo odczuwanych wad pracy zdalnej 62% ankietowanych ocenia ją obecnie lepiej niż przed pandemią; pracownicy twierdzą, że mają teraz więcej czasu dla rodziny (51%), na sen (31%) i na wykonywanie swoich zadań (30%).

Pracownicy potrzebują pomocy i wybierają technologię zamiast ludzi

Ludzie chcą od technologii czegoś więcej niż tylko narzędzi ułatwiających współpracę — oczekują, że będzie ona wspierać ich zdrowie psychiczne.

 • Tylko 18% ankietowanych wolałoby, aby to ludzie, a nie roboty zapewniały wsparcie dla ich kondycji psychicznej. Zdaniem respondentów roboty nie oceniają (34%), nie są uprzedzone wobec osób dzielących się z nimi swoimi problemami (30%) i szybko udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia (29%).
 • 68% respondentów wolałoby porozmawiać o stresie i lęku w pracy z robotem zamiast z przełożonym, a 80% ludzi byłoby otwarte na skorzystanie z robota jako terapeuty lub doradcy.
 • 75% ankietowanych uważa, że sztuczna inteligencja wspiera ich zdrowie psychiczne w pracy. Wśród najważniejszych korzyści wymieniano dostarczanie informacji potrzebnych do sprawniejszego wykonywania pracy (31%), automatyzację zadań i zmniejszenie nakładu pracy z myślą o zapobieganiu wypaleniu zawodowemu (27%) oraz zmniejszanie stresu przez pomoc w określaniu priorytetów zadań (27%).
 • Sztuczna inteligencja pomogła też większości pracowników w skróceniu tygodnia pracy (51%) i wydłużeniu urlopu (51%). Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że sztuczna inteligencja zwiększa wydajność personelu (63%), podnosi zadowolenie z pracy (54%) i poprawia ogólne samopoczucie (52%).

Problemy ze zdrowiem psychicznym w pracy nie znikną i nie można ich ignorować

Pracownicy na całym świecie liczą na to, że ich pracodawcy zapewnią wsparcie dla ich zdrowia psychicznego. Brak takiej pomocy w dużym stopniu wpłynie na globalną produktywność personelu na całym świecie oraz życie osobiste i zawodowe ludzi.

 • 76% respondentów sądzi, że ich przedsiębiorstwa powinny robić więcej, aby chronić ich kondycję psychiczną. 51% przyznało, że ich firmy wprowadziły w związku z pandemią COVID-19 usługi lub wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego.
 • 83% pracowników z całego świata chciałoby, aby ich pracodawcy udostępnili technologie, które wspierałyby ich kondycję psychiczną, takie jak samoobsługowy dostęp do zasobów w zakresie opieki zdrowotnej (36%), dostępne na żądanie usługi psychologiczne (35%), narzędzia do prewencyjnego monitorowania stanu zdrowia (35%), dostęp do aplikacji zdrowotnych i medytacyjnych (35%) oraz chatboty udzielające odpowiedzi na pytania związane ze zdrowiem (28%).
 • 84% ankietowanych zmaga się z trudnościami podczas pracy zdalnej, przy czym najczęściej wymieniane są takie wyzwania, jak brak rozgraniczenia między życiem zawodowym i prywatnym (41%) oraz większe problemy związane ze zdrowiem psychicznym, w tym stres i lęk (33%).
 • 42% ludzi stwierdziło, że stres, lęk lub przygnębienie związane z pracą powoduje spadek ich produktywności, a 40% uważa, że prowadzi to do częstszego podejmowania złych decyzji. 85% ankietowanych jest zdania, że stres, lęk i przygnębienie związane z pracą mają wpływ na ich życie prywatne.

Powiedzieli o badaniu:

„Nowe oczekiwania w obszarze pracy zdalnej i zacierające się granice między życiem prywatnym i zawodowym sprawiają, że skutki pandemii COVID-19 dla naszego zdrowia psychicznego są znaczne i dotykają pracowników ze wszystkich branż i krajów” — powiedział Dan Schawbel, partner zarządzający w firmie Workplace Intelligence. „Pandemia spowodowała, że zdrowie psychiczne znalazło się w centrum uwagi. Jest ono największym problemem współczesnych pracowników i tak będzie przez kolejną dekadę. Wyniki naszego badania uwidaczniają powszechność tego problemu i pokazują, dlaczego nadszedł czas, aby firmy zaczęły o tym rozmawiać i przyglądać się nowym rozwiązaniom”.

„W dobie globalnej pandemii zdrowie psychiczne stało się nie tylko wyzwaniem społecznym, lecz także ważnym problemem pracowników. Wywiera ogromny wpływ na wydajność poszczególnych osób, efektywność zespołów i produktywność całych przedsiębiorstw. To dziś sprawa pilniejsza niż kiedykolwiek dotąd. Pracownicy liczą na to, że ich pracodawcy staną na wysokości zadania i udostępnią im odpowiednie rozwiązania” — powiedziała Emily He, wiceprezes Oracle, szefowa działu Oracle Cloud HCM. „Istnieje wiele możliwości wspierania kondycji psychicznej pracowników na całym świecie i wiele sposobów wykorzystania w tym celu technologii takich jak sztuczna inteligencja. Najpierw przedsiębiorstwa muszą jednak wprowadzić zdrowie psychiczne do kręgu swoich zainteresowań. Jeśli uda nam się rozpocząć dyskusje na ten temat — zarówno na poziomie kadr, jak i kierownictwa — możemy zacząć coś zmieniać. Nie ma czasu do stracenia”.

Metodyka

Wyniki badania opierają się na ankiecie przeprowadzonej przez firmę Savanta Inc. w okresie od 16 lipca do 4 sierpnia 2020 r. W ankiecie wzięło udział 12 347 respondentów z całego świata (ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Francji, Włoch, Niemiec, Indii, Japonii, Chin, Brazylii i Korei). Zadawano im pytania ogólne, aby poznać opinie kierownictwa i pracowników na temat zdrowia psychicznego, technologii sztucznej inteligencji, asystentów cyfrowych, chatbotów i robotów wykorzystywanych w pracy. Badanie objęło ludzi w wieku od 22 do 74 lat. Wyniki uzyskane w różnych próbach mogą różnić się od siebie. Wielkość odchyleń jest wartością mierzalną. Wpływają na nią liczba wywiadów i wartości procentowe wyrażające wyniki. W omawianym badaniu istnieje 95-procentowe prawdopodobieństwo, że wyniki nie będą różnić się o więcej niż 0,9 punktu procentowego (plus/minus) od wyników, które uzyskano by, gdyby przeprowadzono wywiady ze wszystkimi osobami na świecie reprezentowanymi przez wybraną próbę.

Informacje kontaktowe

Informacje o firmie Oracle

Platforma Oracle Cloud obejmuje pełny pakiet zintegrowanych aplikacji na potrzeby sprzedaży, usług, marketingu, kadr, finansów, łańcucha dostaw i produkcji, a także wysoce zautomatyzowaną i bezpieczną infrastrukturę chmurową, w tym bazę danych Oracle Autonomous Database. Więcej informacji o firmie Oracle można znaleźć pod adresem oracle.com.

Znaki towarowe

Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich osób uprawnionych.

Najnowsze wiadomości