Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Artykuł prasowy

Wiodąca technologia Oracle GoldenGate jest teraz dostępna jako elastyczna usługa chmurowa rozliczana według faktycznego wykorzystania

To pierwsza usługa oferowana przez dużego dostawcę chmury, która umożliwia połączenie operacyjnych i analitycznych baz danych w jedną platformę opartą na zdarzeniach

Austin, Teksas—21 kwietnia 2021
Simphony

Firma Oracle udostępnia swoją sprawdzoną technologię GoldenGate jako zautomatyzowaną, w pełni zarządzaną usługę chmurową, która pozwoli klientom zadbać o nieprzerwaną dostępność ich danych i umożliwi ich analizowanie w czasie rzeczywistym. Nowa usługa Oracle Cloud Infrastructure (OCI) GoldenGate zapewnia klientom działającą w czasie rzeczywistym platformę, na której mogą planować, realizować, koordynować i monitorować zdarzenia związane z replikacją i strumieniowym przesyłaniem danych. OCI GoldenGate to pierwsza usługa dużego dostawcy chmury, która udostępnia elastyczne rozwiązanie rozliczane według faktycznego wykorzystania i służy do replikacji, integracji danych i ich wprowadzania do chmury w czasie rzeczywistym, a przy tym obsługuje procesy analityczne w trakcie przesyłania.

Nowa usługa OCI GoldenGate w wyjątkowy sposób umożliwia integrację danych z baz operacyjnych i analitycznych. Tradycyjne narzędzia specjalizują się w integracji danych operacyjnych lub inżynierii danych na potrzeby analiz, ale nie w obu tych obszarach jednocześnie. Dzięki usłudze OCI GoldenGate tę samą technologię można zastosować zarówno do operacyjnych baz danych o znaczeniu newralgicznym, jak i do hurtowni i repozytoriów danych oraz analiz danych przesyłanych strumieniowo. Takie ujednolicenie platformy pomaga klientom uprościć architekturę danych i zapobiec powstawaniu pofragmentowanych, złożonych narzędzi. Daje im także pewność, że dane używane w analizach są aktualne i wiarygodne. Takie spójne podejście łączy operacyjne systemy rejestrowania z analizami biznesowymi ściślej niż to jest możliwe w przypadku starszych narzędzi do przetwarzania wsadowego. OCI GoldenGate to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych, zdecentralizowanych danych pochodzących z wielu chmur.

„Oracle GoldenGate to rozwiązanie do integracji danych, które cieszy się zaufaniem tysięcy klientów na całym świecie, w tym 84% firm z listy Fortune Global 100” — powiedział Juan Loaiza, wiceprezes Oracle, szef działu newralgicznych technologii bazodanowych. „Teraz Oracle oferuje dopracowaną w środowiskach korporacyjnych technologię GoldenGate jako elastyczną usługę chmurową, która udostępnia klientom łatwą w użyciu, zintegrowaną platformę do obsługi danych operacyjnych i analitycznych w czasie rzeczywistym. W porównaniu z opcjami oferowanymi w chmurach konkurencji skraca ona czas i obniża koszty tworzenia rozwiązania do integracji danych o połowę”.

Nowa usługa OCI GoldenGate automatyzuje wiele funkcji, w tym konfigurację, skalowanie obciążeń oraz instalowanie uaktualnień i poprawek, zachowując przy tym wysoką dostępność. Jej intuicyjny interfejs upraszcza integrację środowisk lokalnych i chmurowych, synchronizację danych w wielu regionach, obsługę potoków danych i replikację baz danych w środowiskach wielochmurowych. Nowa usługa jest w pełni zintegrowana z rozwiązaniem GoldenGate Stream Analytics for OCI, zapewniając strumieniową analizę danych z wielu chmur z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia oraz danych geoprzestrzennych. Internetowa konsola usługi OCI GoldenGate ułatwia konfigurację i bieżące monitorowanie, a tym samym eliminuje złożoność związaną z wdrażaniem.

Powiedzieli o Oracle GoldenGate

„Technologia Oracle GoldenGate odegrała kluczową rolę podczas naszej przemiany w firmę, która działa głównie w chmurze i oferuje rozwiązanie analityczne cechujące się nieprzerwaną dostępnością. Dała nam pewność, że w naszych raportach analitycznych dysponujemy wiarygodnymi i prawidłowymi transakcjami w czasie rzeczywistym” — powiedział Bill Roy, dyrektor ds. analizy danych biznesowych i EPM w firmie Western Digital.

„Duża popularność rynkowa wśród czołowych przedsiębiorstw na świecie dowodzi sprawdzonych możliwości narzędzi Oracle GoldenGate we wspieraniu przedsiębiorstw w ochronie ich najważniejszych, cennych danych lokalnych” — powiedział Carl Olofson, wiceprezes ds. badań nad oprogramowaniem do zarządzania danymi w firmie IDC. „Dzięki usłudze zarządzanej OCI GoldenGate klienci powinni być w stanie zintegrować dane operacyjne i analityczne na pojedynczej platformie danych w chmurze. W połączeniu z rozliczeniami na podstawie faktycznego wykorzystania, automatycznym skalowaniem i znacznie obniżonymi kosztami administracyjnymi zapewnia to usłudze OCI GoldenGate użyteczność i przystępność na poziomie trudnym do osiągnięcia dla innych rozwiązań chmurowych i lokalnych”.

Dodatkowe zasoby

Informacje kontaktowe

Oracle GoldenGate

Oracle GoldenGate od ponad 10 lat udostępnia rozwiązania zapewniające ciągłość biznesową tysiącom klientów z całego świata, do których należy 84% firm z listy Fortune Global 100. Replikuje bazy danych i cenne transakcje, aby utrzymać wysoką dostępność danych. Przetwarza też strumienie danych, aby można było na nich działać w trakcie przesyłania. Od niedawna użytkownicy technologii GoldenGate mogą z niej korzystać podczas przenoszenia danych do repozytoriów i za jej pomocą obsługiwać dane operacyjne i analityczne w czasie rzeczywistym, a także generować alerty dotyczące zdarzeń z nimi związanych.

Informacje o firmie Oracle

Oracle oferuje pakiety zintegrowanych aplikacji oraz bezpieczną, autonomiczną infrastrukturę w chmurze Oracle Cloud. Więcej informacji o Oracle (NYSE: ORCL) na stronie www.oracle.com.

Znaki towarowe

Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle.

Najnowsze wiadomości