Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Artykuł prasowy

Oracle Database 21c umacnia firmę Oracle na pozycji lidera w dziedzinie baz danych

Wprowadza ponad 200 innowacji, nadal ulepszając konwergentny silnik bazy danych Oracle

Zautomatyzowane uczenie maszynowe z łatwością przeprowadza analizy bezpośrednio w bazie danych

Darmowe, natywne tabele blockchain zapewniają bezpieczną realizację audytu transakcji i procesów

Obsługa pamięci trwałej zapewnia przełomową wydajność operacyjnej bazy danych

Austin, Teksas—13 stycznia 2021

Firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu Oracle Database 21c, najnowszej wersji wiodącej konwergentnej bazy danych w chmurze Oracle Cloud, w tym także w modelu Always Free bazy Oracle Autonomous Database.
Baza Oracle Database 21c zawiera ponad 200 nowych innowacji, takich jak niemodyfikowalne tabele blockchain, wykonywanie kodu JavaScript w bazie danych, natywny binarny typ danych JSON, funkcje AutoML na potrzeby automatycznego uczenia w bazie danych, pamięć trwała oraz udoskonalenia w dziedzinie przetwarzania w pamięci, wydajnej obsługi wykresów, dzielenia bazy na fragmenty (sharding), wielodostępowości oraz bezpieczeństwa.

W przeciwieństwie do konkurencyjnych baz danych dostępnych w wersji lokalnej lub w chmurze baza Oracle Database 21c spełnia wymagania dotyczące obsługi wielu modeli, wielu obciążeń i wielu użytkowników - a wszystko to w ramach jednego, nowoczesnego i konwergentnego mechanizmu bazy danych.

Firma Oracle poinformowała również o wprowadzeniu Oracle APEX (Application Express) Application Development - nowej usługi umożliwiającej szybkie i łatwe opracowywanie i wdrażanie aplikacji biznesowych. Za pomocą usługi Oracle APEX działającej w przeglądarce programiści mogą tworzyć nowoczesne aplikacje WWW na komputery biurkowe i urządzenia mobilne z użyciem intuicyjnego graficznego interfejsu użytkownika.

„Oracle Database 21c to kontynuacja naszej strategii zakładającej dostarczanie najbardziej zaawansowanego mechanizmu konwergentnej bazy danych na świecie” - powiedział Andrew Mendelsohn, wiceprezes Oracle, szef działu technologii serwerowych baz danych. „Charakteryzuje się ona najwyższą w branży wydajnością przetwarzania dokumentów JSON. Zapewnia przełomową wydajność operacyjną bazy danych z obsługą pamięci trwałej Intel Optane Persistent Memory. Udostępnia najlepsze w branży funkcje analityczne, w tym kolumnowe składowanie danych w pamięci z funkcją automatycznego zarządzania, wydajne przetwarzanie wykresów oraz funkcje AutoML zapewniające łatwe tworzenie modeli automatycznego uczenia. Zawiera również niemodyfikowalne tabele blockchain zapewniające tabele SQL odporne na manipulacje. Konkurencyjni dostawcy do obsługi tych funkcji potrzebują oddzielnych baz danych i usług w zakresie dokumentów JSON, operacji, analiz, wykresów, automatycznego uczenia i technologii blockchain. Konwergentne bazy danych Oracle pozwalają programistom osiągnąć znacznie wyższą produktywność podczas budowania nowych aplikacji i ułatwiają późniejsze przekształcanie aplikacji pod kątem nowych wymagań biznesowych”.

Angelini Pharma to jedna z największych włoskich firm farmaceutycznych. „Rozwiązanie Quinaryo XRing pozwoliło nam wykonać ważny krok naprzód w realizacji naszej strategii IoT. Mogliśmy poeksperymentować z urządzeniem do noszenia na sobie zintegrowanym z narzędziem do ochrony danych opartym na rozwiązaniu wykorzystującym tabele blockchain” - powiedział Pietro Berretoni, dyrektor ds. cyfryzacji i innowacji w firmie Angelini Pharma. „Dzięki Oracle Blockchain Table rozwiązanie udostępnia rekordy odporne na manipulacje, które można łatwo zintegrować z innymi aplikacjami bez konieczności wdrażania nowej, skomplikowanej infrastruktury. Oracle Database zawiera znane nam narzędzia, a także nową funkcję, którą możemy wykorzystać w ramach rozwiązania XRing na potrzeby sprawnego zbierania danych”.

Nowe innowacje w bazie danych Oracle Database 21c

Oracle Database 21c to mechanizm bazy danych, na którym opierają się lokalne i chmurowe usługi bazodanowe Oracle, w tym Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata Database Service, Oracle Exadata Database Cloud@Customer i Oracle Exadata Database Machine. Najnowsza wersja zawiera ponad 200 nowych innowacji, które rozszerzają funkcje bazy danych na nowe przypadki użycia, optymalizują wydajność oraz zwiększają produktywność programistów i analityków danych. Kluczowe innowacje te to m.in.:

 • Niemodyfikowalne tabele blockchain: Dzięki tabelom blockchain aplikacje biznesowe mogą korzystać z kluczowych zalet technologii blockchain w dziedzinie bezpieczeństwa. Tabele blockchain wchodzą w skład podejścia Crypto-Secure Data Management firmy Oracle i stanowią niemodyfikowalne tabele dopuszczające jedynie wypełnianie pól, a ich rzędy są ze sobą kryptograficznie połączone. Dzięki temu, że funkcje wykrywania manipulacji i zapobiegania im są dostępne bezpośrednio w bazie danych Oracle, klienci są chronieni przed nieuprawnionymi zmianami ze strony nieuczciwych pracowników lub hakerów.
 • Natywny typ danych JSON: Firma Oracle przez wiele lat dostarczała zaawansowane funkcje obsługi zapytań i indeksowania w języku SQL/JSON. W bazie Database 21c dodano teraz nową reprezentację typu danych JSON, co pozwala na 10 razy szybsze skanowanie i nawet 4 razy szybsze operacje aktualizacji. Dzięki tym ulepszeniom baza danych Oracle SQL/JSON jest 2 razy szybsza niż MongoDB i AWS DocumentDB w teście YCSB.
 • AutoML na potrzeby automatycznego uczenia w bazie danych: Automatycznie buduje i porównuje modele automatycznego uczenia na dużą skalę oraz pomaga laikom korzystać z automatycznego uczenia. Nowy interfejs użytkownika AutoML ułatwia stosowanie automatycznego uczenia w ramach bazy danych użytkownikom niemającym doświadczenia w tej dziedzinie.
 • JavaScript w bazie danych: Umożliwia programistom wydajną pracę w nowoczesnych językach programowania. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi Graal Multilingual Engine przetwarzanie danych JavaScript odbywa się tam, gdzie znajdują się dane, czyli wewnątrz bazy, co eliminuje kosztowne transmisje danych w sieci.
 • Obsługa pamięci trwałej: Przechowuje dane z bazy oraz dzienniki powtórzeń bazy danych w lokalnej pamięci trwałej (PMEM), co znacznie zwiększa wydajność obciążeń uzależnionych od operacji wejścia/wyjścia. SQL działa bezpośrednio na danych przechowywanych w systemie plików pamięci trwałej, eliminując w ten sposób ścieżkę kodu wejścia/wyjścia i konieczność stosowania większej pamięci podręcznej bufora.
 • Wydajniejsze modele wykresów: Umożliwiają modelowanie danych w oparciu o relacje i pozwalają na eksplorację powiązań i wzorców m.in. w mediach społecznościowych i środowiskach IoT. Dalsze ulepszenia w zakresie optymalizacji pamięci zmniejszają ilość pamięci potrzebnej do analizowania większych wykresów, dzięki czemu dotychczasowe aplikacje mogą działać szybciej bez konieczności wprowadzania zmian.
 • Automatyzacja bazy danych w pamięci: Oracle obsługuje formaty rzędowe i kolumnowe w jednej tabeli, dzięki czemu analizy oraz transakcje w ramach tej samej tabeli mogą być przeprowadzane jednocześnie. W bazie Oracle Database 21c wprowadzono funkcję kolumnowego składowania danych w pamięci z funkcją automatycznego zarządzania, która upraszcza obsługę i zwiększa wydajność poprzez automatyczne zarządzanie umieszczaniem i usuwaniem obiektów z In-Memory Column Store, a następnie śledzi wzorce użytkowania oraz przenosi i usuwa obiekty z Column Store.
 • Automatyzacja dzielenia bazy na fragmenty (sharding): Natywna obsługa shardingu bazy danych zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność i dostępność, ułatwiając jednocześnie globalnym przedsiębiorstwom zachowanie zgodności z przepisami w zakresie suwerenności danych i ochrony danych. Poszczególne partycje danych nie współużytkują żadnego sprzętu ani oprogramowania i mogą być zlokalizowane w infrastrukturze lokalnej lub w chmurze.

Posłuchaj, co o nowej bazie danych Oracle Database 21c mają do powiedzenia klienci, partnerzy i analitycy.

Dodatkowe zasoby

Informacje kontaktowe

Informacje o firmie Oracle

Oracle oferuje pakiety zintegrowanych aplikacji oraz bezpieczną, autonomiczną infrastrukturę w chmurze Oracle Cloud. Więcej informacji o Oracle (NYSE: ORCL) na stronie www.oracle.com.

Znaki towarowe

Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle.

Najnowsze wiadomości