Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Artykuł prasowy

Oracle pomaga firmom zwiększyć elastyczność personelu dzięki analizom umiejętności

Oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie Dynamic Skills, które jest dostępne na platformie Oracle Cloud HCM, pozwala szefom działów kadr określać luki w umiejętnościach i wspierać rozwój karier pracowników

Austin, Texas—23 czerwca 2021

Firma Oracle zaprezentowała nowe rozwiązanie, które ma pomóc przedsiębiorstwom uzyskać lepszy wgląd w umiejętności personelu, rozwijać je oraz nimi zarządzać. Oracle Dynamic Skills wchodzi w skład platformy Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM). Udostępnia szefom działów kadr i menedżerom firm kompletny przegląd umiejętności pracowników i analizy dające im pewność, że dysponują personelem, którego kwalifikacje są dostosowane zarówno do aktualnych, jak i przyszłych potrzeb firmy. Nowe narzędzia wykorzystują sztuczną inteligencję i zapewniają menedżerom firm zawsze aktualne zestawienie umiejętności ich pracowników, które pomoże im przyciągać utalentowanych ludzi oraz zwiększać i rozwijać ich kwalifikacje.

dynamic skills
Oracle Skills Center is a personalized portal for employees to update their skills, find new roles, and engage in learning resources.

Umiejętności posiadane przez pracowników i im potrzebne nieprzerwanie się zmieniają. Technologia stwarza zapotrzebowanie na nowe umiejętności niemal codziennie. Od pracowników oczekuje się ciągłej pracy nad ich kwalifikacjami, a ponieważ wielu ludzi opisuje podobne umiejętności za pomocą różnych słów lub wyrażeń, dlatego pula potencjalnych kwalifikacji potrzebnych w firmie jest zasadniczo nieskończona. Bez systemu, który pozwalałby gromadzić i śledzić te wciąż zmieniające się dane, firmom trudno jest stworzyć wiarygodny przegląd wszystkich umiejętności dostępnych w ich szeregach. Bez całościowego zestawienia umiejętności pracowników menedżerom firm i szefom działów kadr niełatwo jest znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych ludzi, którzy wesprą przedsiębiorstwo w realizacji jego strategii.

“Kwalifikacje pracowników dezaktualizują się coraz szybciej, a rywalizacja o odpowiednio wykwalifikowany personel z każdym dniem staje się coraz ostrzejsza” — powiedziała Yvette Cameron, wiceprezes ds. globalnej strategii produktu w dziale Oracle Cloud HCM. „Przedsiębiorstwa, które chcą rywalizować na dzisiejszym szybko zmieniającym się rynku, muszą mieć lepszy wgląd w umiejętności swojego personelu. Dzięki Oracle Cloud HCM nasi klienci mogą lepiej zorientować się w umiejętnościach swoich pracowników, obszarach, nad którymi warto pracować, i nowych możliwościach, które można stworzyć dla personelu i całej firmy.”

Oracle Dynamic Skills prowadzi zawsze aktualny rejestr danych dotyczących umiejętności dostępnych w przedsiębiorstwie, w tym stanowisk, kwalifikacji pracowników, doświadczenia i poziomu umiejętności. Pełny przegląd tych danych pomaga szefom działów kadr wspierać rozwój kariery zawodowej zatrudnionych osób, skuteczniej planować, zatrudniać lepszych kandydatów i budować wysoko wykwalifikowany personel.
Dostępne na platformie Oracle Cloud HCM rozwiązanie Oracle Dynamic Skills obejmuje:

  • Skills Nexus: to nieprzerwanie aktualizowana baza danych, która zapewnia firmom całościowy przegląd umiejętności ich personelu. Dzięki temu szefowie działów kadr i menedżerowie firm lepiej znają umiejętności swoich pracowników i wiedzą, gdzie tkwią luki oraz jakie umiejętności trzeba rozwinąć lub pozyskać. Skills Nexus wykorzystuje dostępne publicznie dane dotyczące umiejętności, kwalifikacji i zawodów z całego świata, łączy je z podobnymi informacjami w przedsiębiorstwie i za pomocą sztucznej inteligencji ułatwia firmom przypisanie umiejętności do ról. W ten sposób klienci uzyskują dane na temat kwalifikacji dopasowane do ich działalności. Baza Skills Nexus aktualizuje się również, gdy zmieniają się kwalifikacje pracowników (np. gdy do profilu pracownika zostaną dodane nowe umiejętności lub gdy podczas oceny wyników dotychczasowe umiejętności zostaną zaktualizowane) i gdy po rekrutacji w firmie pojawiają się nowe kwalifikacje. Wszystko to sprawia, że klienci korzystający z Oracle Cloud HCM uzyskują zawsze aktualny przegląd umiejętności dostępnych w ich firmie, a szefowie i menedżerowie działów kadr mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące doboru pracowników do projektów oraz szkoleń i rekrutacji.
  • Skills Advisor: to zaawansowany mechanizm rekomendacji, który za pomocą sztucznej inteligencji zaleca, jakie umiejętności powinni zdobywać pracownicy, jakich kwalifikacji firmy powinny poszukiwać u kandydatów na określone stanowiska i którzy kandydaci dysponują umiejętnościami pasującymi do wakatów. Pomaga to szefom działów kadr w rozwijaniu personelu przez znajdowanie ludzi o kwalifikacjach dopasowanych do potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. Skills Advisor wspiera również pracowników, wykorzystując analizy z narzędzia Skills Nexus do formułowania rekomendacji dotyczących wszystkich procesów kadrowych. Przykładowo, w module Oracle Recruiting może połączyć kandydatów z wolnymi stanowiskami, uwzględniając przy tym zadeklarowane i wywnioskowane kwalifikacje. W module Oracle Learning (systemie szkoleń na platformie Oracle Cloud HCM) może natomiast zarekomendować kursy pozwalające zdobyć nowe umiejętności zgodnie z indywidualnymi celami rozwoju kariery pracownika. Skills Advisor wykorzystuje również przetwarzanie języka naturalnego, aby rozumieć różne opisy podobnych umiejętności. Pomaga to kandydatom i pracownikom znajdować odpowiednie szanse niezależnie od tego, jak zdefiniują swoje możliwości.
  • Skills Center: to nowy, spersonalizowany portal dla pracowników, którzy chcą odświeżyć swoje umiejętności, znaleźć nowe stanowisko i skorzystać z zasobów szkoleniowych. Ułatwia pracownikom śledzenie postępów na drodze do osiągnięcia ich celów zawodowych i podejmowanie działań umożliwiających dalszy rozwój. Pomaga też firmom zwiększać zaangażowanie pracowników i rozwijać ich umiejętności. Wykorzystuje dane z bazy Skills Nexus i analizy z narzędzia Skills Advisor do generowania praktycznych zaleceń dla pracowników. Potencjalne działania mogą obejmować ukończenie kursu szkoleniowego, spotkanie z mentorem lub zdobycie nowego doświadczenia w ramach krótkoterminowych projektów. Narzędzie Skills Center jest dostępne na dowolnych urządzeniach, w tym komputerach, urządzeniach mobilnych, w asystencie cyfrowym Oracle Digital Assistant i rozwiązaniach ułatwiających współpracę, takich jak Slack czy Microsoft Teams.
dynamic skills detail
Potential actions in Skills Center can include completing a training course, meeting a mentor, or gaining new experiences through short-term projects.

“Zarządzanie talentami to po pandemii niezwykle ciekawy obszar. Wielu ludzi wykorzystało lockdown do przyjrzenia się obranej ścieżce kariery i nowym możliwościom rozwoju. Dlatego firmy i szefowie działów kadr znaleźli się pod presją na jeszcze intensywniejsze działania w zakresie rekrutacji i utrzymania personelu. Niezależnie od tego fundamenty ich strategii powinny być skoncentrowane na jednym: umiejętnościach” — powiedziała Lisa Rowan, wiceprezes ds. badań nad oprogramowaniem i usługami kadrowymi w IDC. „Umiejętności stanowią podstawę dla zrozumienia kwalifikacji pracowników. Nowa oferta Oracle Dynamic Skills ma pomóc przedsiębiorstwom bardziej proaktywnie podejść do kwalifikacji, prawdziwie wykorzystać możliwości ich personelu i zmotywować pracowników do dążenia do większych sukcesów w ich życiu zawodowym”

Więcej informacji na temat rozwiązania Oracle Dynamic Skills można znaleźć pod adresem: http://www.oracle.com/human-capital-management/skills/

Więcej informacji o Oracle Fusion Cloud HCM można znaleźć pod adresem: https://www.oracle.com/human-capital-management

Informacje kontaktowe

Informacje o firmie Oracle

Oracle oferuje zintegrowane pakiety aplikacji oraz bezpieczną, autonomiczną infrastrukturę w chmurze Oracle Cloud. Więcej informacji o Oracle (NYSE: ORCL) na stronie www.oracle.com.

Znaki towarowe

Oracle, Java i MySQL są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle.

Najnowsze wiadomości