Informacja prasowa

Oracle ogłasza dostępność pakietu Java 19

Nowe wydanie zawiera siedem propozycji ulepszeń JDK, mających na celu zwiększenie produktywności programistów, usprawnienie języka Java oraz zwiększenie wydajności, stabilności i bezpieczeństwa platformy.

Najważniejsze możliwości środowiska Java 19 zostaną zaprezentowane w dniach 17–20 października podczas konferencji JavaOne 2022 w Las Vegas.

AUSTIN, Teksas 20 września 2022
Oracle Releases Java 19

firma Oracle ogłosiła dziś dostępność środowiska Java 19, najnowszej wersji najważniejszego na świecie języka programowania i platformy programistycznej. Java 19 (Oracle JDK 19) zawiera ulepszenia w zakresie wydajności, stabilności i bezpieczeństwa, które pomogą zwiększyć produktywność programistów i stymulować innowacje w całej firmie. Oracle zaprezentuje najnowsze możliwości środowiska Java 19 podczas konferencji JavaOne 2022, taking place October 17-20 in Las Vegas, and via a keynote broadcast airing on dev.java/ która odbędzie się w Las Vegas w dniach 17–20 października 2022 roku.

„Nasza ciągła współpraca ze społecznością programistów jest siłą napędową oprogramowania Java. Jako opiekun oprogramowania Java, firma Oracle stale dąży do zapewnienia programistom i organizacjom najnowszych narzędzi pomagających im w tworzeniu innowacyjnych aplikacji i usług” — powiedział Georges Saab, wiceprezes ds. rozwoju platformy Java i przewodniczący rady zarządzającej OpenJDK w firmie Oracle. „Nowe, zaawansowane ulepszenia wprowadzone w pakiecie Java 19 są dowodem ogromnej pracy wykonanej przez ekspertów światowej społeczności Java”.

JDK 19 oferuje ulepszenia językowe z projektu OpenJDK Amber (wzorce zapisu i dopasowanie wzorca do przełącznika); ulepszenia biblioteki do współpracy z kodem innym niż Java (API funkcji obcych) oraz do korzystania z instrukcji wektorowych (Vector API) z projektu OpenJDK Panama; pierwszą wersję projektu Loom (wirtualne wątki i strukturalna współbieżność), który radykalnie zmniejszy nakład pracy wymagany do pisania i utrzymywania wysokiej przepustowości współbieżnych aplikacji w języku Java.

„Programiści korzystający z języka Java coraz częściej szukają narzędzi do efektywnego tworzenia funkcjonalnych aplikacji do wdrażania w chmurze, lokalnie i w środowiskach hybrydowych” — powiedział Arnal Dayaratna, wiceprezes ds. badań w zakresie tworzenia oprogramowania w firmie IDC. „Wprowadzone w pakiecie Java 19 ulepszenia spełniają te wymagania i pokazują, dlaczego ekosystem oprogramowania Java jest dobrze przygotowany do zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb programistów”.

Oracle dostarcza nowe wersje funkcji Java co sześć miesięcy - zgodnie z ustalonym harmonogramem wydań. Cykl ten umożliwia zapewnienie stałego strumienia innowacji, a jednocześnie stałe podnoszenie wydajności, stabilności i bezpieczeństwa platformy, pomagając zwiększyć stopień adaptacji środowiska Java w firmach i branżach dowolnej wielkości.

Najważniejsze aktualizacje Java 19 to:

Aktualizacje i ulepszenia języka

  • JEP 405: wzorce zapisów: umożliwia użytkownikom zagnieżdżanie wzorców zapisów i wzorców typów w celu utworzenia wydajnej, deklaratywnej i komponowalnej formy nawigacji i przetwarzania danych.
  • JEP 427: dopasowanie wzorca do przełącznika: włącza dopasowywanie wzorców dla wyrażeń i instrukcji przełącznika, pozwalając na przetestowanie wyrażenia względem pewnej liczby wzorców. Dzięki temu użytkownicy mogą w zwięzły i bezpieczny sposób wyrażać złożone zapytania dotyczące danych.

Narzędzia biblioteki

  • JEP 424: API funkcji obcych i pamięci: umożliwia aplikacjom Java łatwiejszą współpracę z kodem i danymi spoza środowiska uruchomieniowego Java. Poprzez efektywne wywoływanie obcych funkcji (tj. kodu spoza wirtualnej maszyny Java (JVM)) i bezpieczny dostęp do obcej pamięci (tj. pamięci niezarządzanej przez JVM) API umożliwia aplikacjom Java wywoływanie rodzimych bibliotek i przetwarzanie rodzimych danych za pomocą czystego modelu programowania Java.
  • JEP 426: Vector API: zapewnia doskonałą wydajność w porównaniu z równoważnymi obliczeniami skalarnymi, oferując obliczenia wektorowe, które kompilują instrukcje do obsługiwanych architektur procesorów.

Podgląd/inkubator projektu Loom

  • JEP 425: wirtualne wątki: radykalnie zmniejsza nakłady pracy związane z pisaniem, utrzymywaniem i obserwowaniem współbieżnych aplikacji o wysokiej przepustowości poprzez wprowadzanie lekkich wątków wirtualnych. Ich używanie umożliwia programistom łatwe rozwiązywanie problemów, debugowanie i profilowanie współbieżnych aplikacji przy użyciu istniejących narzędzi i technik JDK.
  • JEP 428: strukturalna współbieżność: usprawnia obsługę i anulowanie błędów, zwiększa niezawodność oraz możliwość obserwacji, upraszczając wielowątkowe programowanie i traktując wiele zadań wykonywanych w różnych wątkach jako jedną jednostkę pracy.

Stymulowanie innowacji Java w chmurze

Wydanie Java 19 jest wynikiem intensywnej współpracy inżynierów Oracle z innymi członkami światowej społeczności programistów Java w ramach OpenJDK Project i Java Community Process (JCP). Oprócz nowych udoskonaleń pakiet Java 19 jest obsługiwany przez usługę Java Management Service — natywną usługę Oracle Cloud Infrastructure (OCI), która udostępnia centralny pulpit ułatwiający firmom zarządzanie bibliotekami uruchomieniowymi (runtime) i aplikacjami Java lokalnie lub w dowolnej chmurze.

Obsługa klientów Java

Subskrypcja Oracle Java SE Subscription to oferta typu pay-as-you-go, która zapewnia klientom pomoc techniczną, dostęp do GraalVM Enterprise i Java Management Service oraz elastyczność w zakresie aktualizacji. Pomaga to firmom IT w zarządzaniu złożonością, ograniczaniu kosztów i zmniejszaniu ryzyka związanego z bezpieczeństwem. Ponadto platformy Java SE i GraalVM Enterprise są bezpłatnie udostępnione w OCI, co umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie aplikacji działających szybciej, lepiej i taniej w środowisku Oracle Cloud.

Dodatkowe materiały

Informacje kontaktowe

Informacje o Oracle

Oracle dostarcza zintegrowane pakiety aplikacji oraz bezpieczną, autonomiczną infrastrukturę w Oracle Cloud. Więcej informacji o firmie Oracle (NYSE: ORCL) można znaleźć na stronie oracle.com.

Znaki towarowe

Oracle, Java i MySQL są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle Corporation.