Sprzęt, oprogramowanie i usługi Oracle

Produkt i usługi
Kompletne, otwarte i zintegrowane rozwiązania

Oracle upraszcza środowiska informatyczne dzięki najbardziej kompletnym, otwartym i zintegrowanym systemom obejmującym oprogramowanie biznesowe i urządzenia.

 

Produkty i usługi Oracle

Od najbardziej obszernego portfolio rozwiązań chmurowych do najlepszego na świecie systemu bazodanowego dla przedsiębiorstw — Oracle oferuje elastyczność i możliwości wyboru, tak by spełnić każde wymagania biznesowe.

Produkty
Czy stosujesz nowoczesne najważniejsze wskazówki?

Dlaczego potrzebujecie nowoczesnych najważniejszych wskazówek?

Spraw, aby firma szybciej reagowała na warunki rynkowe. Osiągaj więcej, szybciej i przy mniejszych nakładach. Dzięki nowoczesnym narzędziom — chmurze, urządzeniom mobilnym, serwisom społecznościowym, analityce, Internetowi przedmiotów i dużym wolumenom danych — możecie przygotować firmę na wymagania przyszłości.

Dowiedz się więcej o nowoczesnych najważniejszych wskazówkach

Czy Wasza infrastruktura informatyczna pochłania zasoby, czy też wspiera rozwój firmy?
Ikona Upraszczanie infrastruktury IT Upraszczanie infrastruktury IT

Czy Wasza infrastruktura informatyczna pochłania zasoby, czy też wspiera rozwój firmy?

Od centrum danych aż do chmury — rozwiązania Oracle eliminują komplikacje, które krępują innowacyjność w przedsiębiorstwie. Pracowników i zasoby materialne można oddelegować do ważnych zadań biznesowych, a dodatkowo organizacja może szybciej reagować na zmienne rynkowe realia.